Sprog, læsning og skrivning er vigtige kompetencer i skolens fag så vel som i livet på længere sigt. Vi har ambitioner om, at alle elever i Vejle Kommune skal blive så dygtige til at læse og skrive, som de kan. Eleverne skal udvikle optimale læsefærdigheder og læselyst, så de får muligheden for at tilegne sig viden, uddannelse og demokratisk deltagelse.

Alle folkeskoler i Vejle kommune har mindst én læsevejleder tilknyttet. Læsevejlederen varetager – i samarbejde med skoleledelsen - opgaver omkring skolens lokale mål og handleplaner for skriftsprog og vejleder skolens medarbejdere med henblik på, at læringsmiljø og indsatser for elevernes skriftsproglige udvikling bliver så vellykkede som mulig – i dansk og i alle fag. 

Læsevejlederne mødes i det kommunale læsevejledernetværk tre gange årligt. Her er mulighed for sparring og videndeling på tværs af skolerne. 

Vejle Kommune har en strategi for skolernes almene læse- og skriveindsats. Strategien er retningsgivende for vores folkeskoler og skal understøtte og kvalificere skolernes læse- og skriveindsatser. 

Sidst opdateret: