Overgangen fra børnehave til skole er en vigtig og betydningsfuld begivenhed i ethvert barns liv. Derfor har vi i Vejle Kommune fokus på at skabe en tryg overgang for både barnet og forældrene.

Det betyder, at børnehaver og skoler samarbejder struktureret og tæt omkring de aktiviteter, der sikrer at børnene oplever genkendelse, mestring og deltagelse, når de starter i skolen.  

Aktiviteterne kunne være fælles arbejde omkring et tema, og det kunne være besøgsdage på skolen. 

Der bestræbes på, at der følger en voksen med fra børnehave til skole, når det lader sig gøre. 

Der afholdes ligeledes fælles informationsmøder for forældre, hvor skolerne fortæller om starten på skolen.  

Overgangen understøttes også af en vurdering, der udarbejdes ca. 6 måneder før barnet starter i skole og så igen ca. 6 måneder efter barnet er i skole. Dette værktøj anvendes til at drøfte hvordan overgangen er gået, sammen med forældrene.  

Sidst opdateret: