I Vejle har vi en kommunal testprocedure, der understøtter skolernes arbejde med at teste og dokumentere ordblindhed samt et beredskab til indsatser og forståelse af området. Og ikke mindst har vi et ønske om at styrke ordblinde elevers selvtillid og lyst til at lære fx via deltagelse i ordblindepatruljer.

Skolelederen har ansvaret for den lokale procedure for ordblindeområdet – herunder, at der udarbejdes en individuel elevplan med beskrivelse af tiltagene, der tager højde for ordblinde elevers særlige udfordringer. 

Sådan en handleplan angiver og evaluerer tiltagene - fx den særlig tilrettelagt undervisning og anvendelse af læse- og skriveteknologi. I Vejle kommune stiller vi App-writer til rådighed og understøtter brugen af dette værktøj i undervisningen. 

Vi håber dermed at give optimale læringsvilkår på trods af de særlige behovordblindheden giver. Det gør vi for at sikre ligeværdig adgang til viden og uddannelse. 

Sidst opdateret: