Skolerne i Vejle Kommune arbejder hele tiden på at styrke elevernes læring i faget matematik. På alle skoler er der tilknyttet en matematikvejleder, som er med til at understøtte, at undervisningen har en høj kvalitet. Vejlederne mødes desuden med hinanden og den kommunale matematikkonsulent.

Det skal være motiverende at lære. Eleverne motiveres bl.a. ved, at de modtager en varierende undervisning. Nogle gange arbejder eleverne med en undersøgende tilgang, andre gange er der brug for at øve forskellige færdigheder. Nogle gange bruges der IT, andre gange skal der læres gennem bevægelse. Og undervisningen varieres på mange andre måder.

Har eleven vanskeligheder i faget, så tages der også hånd om det.

Eleverne skal opnå matematiske kompetencer, der gør, at de kan begå sig i et samfund, hvor der stilles store krav, uanset om vi taler om uddannelse, fritid eller arbejdsliv. Matematik har historisk, men også i det daglige stor betydning. Det skal eleverne opleve og erkende for at kunne tage ansvar og få indflydelse.

Sidst opdateret: