Naturfagene er natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Naturfagene er en vigtig del af en den almene dannelse. At opleve hvordan naturvidenskab bliver til gennem særlige arbejdsmetoder og forstå, hvordan naturvidenskab kan bidrage til løsning af klimaproblematikker og miljømæssige udfordringer er væsentligt for, at man som borger kan være med til at træffe de gode løsninger i et bæredygtigt perspektiv.

I Vejle Kommune har vi en strategi for skolernes arbejde med naturfaglig dannelse og uddannelse. Strategien har afsæt i fagenes formål, hvor der bl.a. peges på naturfagene som en del af vores kultur og verdensbillede. Ligeledes er nysgerrighed, undersøgelse og anvendelse i praksis centrale elementer i naturfagsundervisningen. Vi har en vision om, at alle børn i Vejle Kommune, gennem naturfagsundervisningen, får erfaringer med både benyttelse og beskyttelse af natur og ressourcer.   

Alle skoler har tilknytning til naturfagsvejledere og –ressourcepersoner, som mødes i et kommunalt netværk 3 gange årligt. Her er der bl.a. fokus på faglig udvikling, videndeling og sparring mellem skolerne. 

Sidst opdateret: