Buskørsel til og fra skole - hvordan?

Vejle Kommune betaler dit barns buskort, hvis vejen til distriktsskolen er lang eller trafikfarlig

Kommunen sørger for transport af dit barn mellem hjem og distriktsskole, hvis skolevejen er længere end

2,5 km for 0.-3. klasse
6 km for 4.-6. klasse
7 km for 7.-9. klasse
9 km for 10. klasse.

Sidst opdateret: 05. august 2019