Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde og formindske smittespredningen af Coronavirus. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Kommunalt måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.

I forbindelse med indsatsen for unge under 25 år, skal den enkelte kommune årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasses elever. Måltallene skal ved fastsættelse ligeledes fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

I Vejle kommune er det besluttet, at det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune for elever i 9. og 10. klasse i 2020 fastsættes til 93,4 %. Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD  målfastsættes til at fordele sig på 71,7 % til de gymnasiale uddannelser og 21,5% til EUD

Sidst opdateret: 06. december 2019