Skolepolitik

Skolepolitikken, også kaldet skolesynet, tegner de overordnede linjer for elevernes læring, for ledere, lærere og pædagogers arbejde, og ikke mindst fortæller det forældre og skolebestyrelser, hvilken retning vi bevæger os i.

Det nuværende skolesyn blev vedtaget i 2012.

Vejle Kommunes skolepolitik består af seks principper, og kaldes Skolen i Bevægelse:

Princip nr. 1.
Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser

Princip nr. 2.
Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag

Princip nr. 3.
Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring

Princip nr. 4.
Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring

Princip nr. 5.
Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer

Princip nr. 6.
Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen

Se de udvidede principper her.

Sidst opdateret: 26. september 2018