SFO

SFO er et tilbud om pasning efter normal skoletid for børn fra 0. klasse til og med 6. klasse. Alle folkeskoler i Vejle Kommune tilbyder SFO.

SFO1 er for børn på 0.-3. klassetrin, og tilbydes på alle skoler.

SFO2 er for børn på 4.-6. klassetrin, og tilbydes på de fleste skoler. Alternativt kan skolen formidle et tilbud i nærliggende fritidsklub.

Åbningstider er: Mandag - fredag 6.30 - 17.00

Læs folderen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune.

 • Pris

  Prisen for en SFO-plads afhænger af, hvor mange timer og hvilke timer på dagen, SFO-pladsen skal benyttes.
  Der er mulighed for at tilkøbe forskellige moduler.

  Her kan du downloade en oversigt over moduler og priser.

 • Sommerferiepasning

  De fleste SFOer holder lukket i uge 28, 29 og 30. I disse uger er der dog mulighed for pasning i udvalgte SFOer i kommunen.

  Læs orientering om sommerferiepasning.

  Sommerferiepasning tilmeldingsblanket 2019.

 • Udmeldelse/ændring af modul

  Udmeldelse fra SFO eller SFOKLUB skal ske med en måneds varsel til den sidste kalenderdag i måneden eller til den 15. i måneden.

  Ændring af modul følger udmeldelsesfristerne – dog kan barnet altid komme op i tid med dags varsel.

  Ved ændring af SFO-modul skal barnet

  1) udmeldes

  2) opskrives på ny (der er ingen venteliste)

 • Søskenderabat

  Søskendetilskud

  Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i ét dagtilbud/SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.

  - regler og informationer

  Der ydes søskendetilskud til familier med mere end ét barn i dagtilbud/SFO.

  Forældre skal selv betale fuld pris for den plads med den dyreste nettodriftsudgift og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskendetilskuddet er kun gældende for kontrollerede dagtilbud, dvs. at det ikke ydes til fritidsklubber under dagtilbudsloven.

  Søskendetilskuddet ydes til søskende, der har fælles adresse og samme betaler. Dette gælder uanset om dagtilbudspladsen er i Vejle Kommune, en anden kommune eller i en privat institution.

  Bemærk, at hvis dit barn går i privat skole, yder Vejle Kommune ikke søskendetilskud til SFO-delen. Kontakt barnets skole.

 • Økonomisk fripladstilskud

  Søg om økonomisk fripladstilskud

Sidst opdateret: 02. december 2019