Skoler med specialtilbud for elever med særlige behov

Som forælder skal du altid henvende dig til lederen på dit barns skole vedr. skoleplacering. Hvis du flytter til Vejle Kommune, skal du henvende dig til skolelederen i det distrikt, du skal bo i. Dette gælder også, hvis dit barn evt. skal have et specialtilbud.

Autismespektrumforstyrrelser
Skibet Skole, Centerafdelingen
Skoleleder Bjarne Juul Hansen
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Irene Uhrbrand
Tlf. 7681 4360

www.skibetskole.dk   

Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD
Mølholm Skole, Centerafdelingen
Skoleleder Kristian Pedersen
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Peter Nødskov
Tlf. 7640 6666

http://moelholm-skole.skoleporten.dk/sp

Bevægelseshæmmede
Hældagerskolen, Centerafdelingen
Skoleleder Søren Klindt
Afdelingsleder i Centerafdelingen: Jesper Damm-Henrichsen (ledende fysioterapeut)
Tlf. 7681 4380

http://hældagerskolen.dk/centerafdelingen/

Tale/sprog- og hørekursus 0.-3. årgang
Vejle Midtbyskole
Skoleleder Anne Gulbech
Afdelingsleder: Jens Ove Dalby
Tlf. 7581 4040

http://vejlemidtbyskole.skoleporten.dk/sp

Generelle indlæringsvanskeligheder
Skovagerskolen – specialskole
Skoleleder Tage Jørgensen
Tlf. 7587 1200

http://skovagerskolen.skoleporten.dk/sp

Firkløverskolen - specialklasser
Skoleleder Preben Skov Christensen
Tlf. 7581 3600

http://firkloeverskolengive.skoleporten.dk/sp

Fælleshåbsskolens specialklasser
Skoleleder Flemming Mahler Pedersen
Tlf. 7681 3950

http://faelleshaabsskolen.skoleporten.dk/sp

Ungdomscenter Vejle - 10+
Skoleleder Frank Jensen
Afdelingsleder for 10+: Jytte Jensen
Tlf.: 7681 4700

www.10-eren-vejle.dk

Vejle Midtbyskoles specialklasser
Skoleleder Anne Gulbech 
Afdelingsleder Jens Ove Dalby
Tlf. 7581 4040

http://vejlemidtbyskole.skoleporten.dk/sp

Socio-/emotionelle vanskeligheder
Engum Skole, Engumhus
Skoleleder Lone Villemoes
Afdelingsleder Ulrik Gosvig-Hansen 
Tlf. 7589 5588

http://engum-skole.skoleporten.dk/sp

Englystskolen, Centerafdeling
Skoleleder Dorthe Terp
Afdelingsleder for Centerafdelingen: Peter Holmgaard Due
Tlf. 7681 4390

http://englystskolen.skoleporten.dk/sp

Egtved Skole, Overgården
Skoleleder Villy Raahauge
Tlf. 7555 1733

http://egtvedskole.skoleporten.dk/sp

Skoler i forbindelse med Døgninstitutioner
Børne- og Ungecenter Vejle Fjord/Solvejsskolen
Forstander Lone Pedersen
Skoleleder Solvejskolen: Lars Jensen
Tlf. 7581 5522

http://bucvf.dk/behandlinger-og-tilbud/solvejskolen-specialskole-til-interne-og-eksterne-elever/ 

Fårupgård Ungecenter/Fårupgård Skole
Forstander Ole Graversen
Skoleleder: Ulrikke B. Schaarup Arens
Tlf. 7681 3500

https://faarupgaard.vejle.dk/

Sidst opdateret: 06. december 2019