Tidligere eller senere skolestart

Forældre og daginstitution kan anmode om tidligere eller senere skolestart

Anmod om tidlig skolestart

Børn skal som hovedregel begynde i 0. klasse det kalenderår, de fylder 6 år. Barnet kan dog begynde i 0. klasse allerede i det kalenderår, hvor det fylder 5 år, HVIS fødselsdagen ligger før  1. oktober.

Uddannelse & Læring foretager en individuel vurdering af det enkelte barn - inden skolestarten kan fremrykkes.

Forældre skal udfylde en anmodning om tidligere skolestart, og daginstitutionen skal også udfylde en anmodning.

 

Forældres anmodning om tidlig skolestart

Anmod om udsat skolestart

Du kan udsætte dit barns skolestart til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Uddannelse & Læring vurderer om dit barn kan begynde senere i skole.

Forældre skal udfylde en anmodning om udsat skolestart, og daginstitutionen skal også udfylde en anmodning.

 

Forældres anmodning om udsat skolestart

Daginstitutionens anmodning om tidlig eller udsat skolestart

Daginstitutionen skal oprette anmodningen i SBSYS på barnets sag. I anvender kladdeskabelonen "Udtalelse om udskudt eller tidlig skolestart."

Den udfyldte blanket sendes som dokument via mail til Birgit Elgaard.

 

Private institutioners anmodning om udsat skolestart

Private institutioner skal kontakte Birgit Elgaard for at anmode om udsat skolestart.

 

 

Sidst opdateret: 16. marts 2018