Autisme-klasse på hhx-niveau på Campus Vejle

Handelsgymnasiet Campus Vejle opretter Danmarks første HHX-klasse for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Det første hold begynder i august 2017.


Målet med HHX-klassen for ASF´ere er, at de unge får en helt normal studentereksamen fra handelsgymnasiet, som er adgangsgivende til videregående uddannelser.

Undervisningen er tilrettelagt med de pædagogiske og didaktiske hensyn, der skal til for, at en ung ASF´er kan trives på handelsgymnasiet.

Eleverne placeres i deres egen klasse, hvor rammer og undervisning tilrettelægges på en måde, så elevernes særlige behov er tilgodeses. Der er maksimalt er 12 elever i klassen for at skabe rolige og trygge ramme for eleverne.

Læs mere om uddannelsen på på Campus Vejles hjemmeside

Sidst opdateret: 20. oktober 2017