Information om Coronavirus

Folketinget har gennemført en række drastiske tiltag for at afbøde  smittespredningen af Coronavirus og senest en gradvis genåbning af samfundet. Læs her, hvad det betyder for dig som borger i Vejle Kommune. Tilmeld dig også gerne vores COVID-19 beredskab. Du kan også finde udvalgt information til virksomheder.
Klik her for at finde information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Søg en æl­dre- og han­dicap­bolig

En ældre- og handicapbolig er til dig, som har et fysisk handicap - eller som har behov for en særlig indrettet bolig.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt Myndighedsafdelingen og aftal et møde med en visitator. Tag gerne en pårørende eller en ven med til mødet.

  På mødet vurderer visitatoren, om du opfylder betingelserne for at få en bolig. Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation.

  Kriterierne er:

  • Har du svært ved - eller er du ude af stand til at forlade nuværende bolig pga. adgangsforhold?
  • Er det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig?
  • Har du et handicap, der gør, at du har brug for en speciel indretning for at lette din dagligdag væsentligt?
  • Har du behov for et tættere miljø med andre ældre? 

  Du skal selv hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne afgør visitatoren, om du kan søge en ældre- og handicapbolig. 

  Når du har talt med visitatoren, skal du udfylde et ansøgningsskema.

  Hent skema til ansøgning om ældre- og handicapbolig

 • Hvad sker der, når jeg har søgt?

  Du får brev med besked om, at du står på venteliste til en bolig, hvor du ønsker. Når der er en ledig bolig, får du igen et brev.

 • Er der venteliste?

  Der er venteliste til boligerne. De bliver tilbudt den med størst behov. Derefter kigger vi på, hvor længe du har stået på venteliste.

 • Hvor er der ældre- eller handicapboliger i Vejle kommune?

  Læs folder om ældre- og handicapboligerne i Vejle Kommune.

 • Hvad siger loven?

  Læs lov om almenboliger § 54, stk. 1 og § 57, stk. 1.

 • Indsatskatalog med kvalitetsstandarder og serviceniveau

  Læs om vores serviceniveau, herunder mål og kriterier for at tildele en indsats, lovgrundlag, rettigheder og pligter i indsatskataloget.

  Indsatskataloget er det katalog, som visitator, kommunale og private leverandører, de
  trænende terapeuter, hjemmesygeplejen og de sagsbehandlende terapeuter arbejder ud fra.

Kontakt Myndighedsafdelingen - boliger

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 84
 • Telefontid
 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Sidst opdateret: 27. november 2019