Her finder du priser på mad til hjemmeboende og kost på plejecentre. På midlertidigt ophold og kørsel til dagcentre.

Priser

2024

 

 

Mad til hjemmeboende

 

Hovedret pr. dag

61

Biret pr. dag

17

 

 

Øvrige

 

Midlertidigt ophold pr. dag

136

 

 

Plejecentre

 

Kost på plejecenter pr. måned

4.113

 

 

Leve- og bo miljøer

 

Kost på plejecenter pr. måned

4.113

 

 

Kørsel til dagcentre

 

Takst pr. måned

521

 

Taksterne er beregnet på baggrund af politisk beslutning i kommunen.

Sidst opdateret: