Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Nu også test på søndage i alle 4 centerbyer!


Læs mere om corona her / Information in English

Til dig, der har et han­di­cap, et mis­brug, er psy­kisk sår­bar el­ler so­ci­alt ud­sat

Som borger på det specialiserede socialområde er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på socialområdet.

Tiltag på Handicapområdet

Opdaterede besøgsrestriktioner på botilbud (opdateret 22. april)

Styrelsen for Patientsikkerhed gav 14. april påbud om besøgsrestriktioner på kommunes botilbud i fire uger pga. for høje smittetal. De skærpede besøgsrestriktioner gælder på social- og psykiatriområdet kun på Sukkertoppen, da centrets beboere først lige har fået sidste vaccinestik mod corona. På handicapområdet gælder besøgsrestriktionerne for De 2 Gårde, Spurvetoften og Bo-Vejle, da beboerne også her først lige er blevet færdigvaccineret.

På disse fire botilbud anbefales udendørs besøg, og der er kun adgang for besøg i borgerens bolig i kritiske tilfælde og kun af højst tre faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen. Besøget kan også foregå i besøgsrum.

Mundbind eller visir ved besøg på botilbud (opdateret 29. september)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv. Vejle Kommune har derfor besluttet, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentre og bosteder for voksne nu bærer mundbind eller visir. Og at pårørende, der kommer på besøg, og ikke kan holde to meters afstand, også skal have enten mundbind eller visir på. Pårørende bedes selv medbringe mundbind eller visir.

Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (opdateret d. 16. juni)

Alle dagtilbud og den beskyttede beskæftigelse er genåbent, men i en reduceret og tilpasset form, som opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, hygiejne, rengøring mv. 

 

Tiltag på Social- og Psykiatriområdet 

Opdaterede besøgsrestriktioner på botilbud (opdateret 2. april)

Styrelsen for Patientsikkerhed gav 14. april påbud om besøgsrestriktioner på kommunes botilbud i fire uger pga. for høje smittetal. De skærpede besøgsrestriktioner gælder på social- og psykiatriområdet kun på Sukkertoppen, da centrets beboere først lige har fået sidste vaccinestik mod corona. På handicapområdet gælder besøgsrestriktionerne for De 2 Gårde, Spurvetoften og Bo-Vejle, da beboerne også her først lige er blevet færdigvaccineret.

På disse fire botilbud anbefales udendørs besøg, og der er kun adgang for besøg i borgerens bolig i kritiske tilfælde og kun af højst tre faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen. Besøget kan også foregå i besøgsrum.

Mundbind eller visir ved besøg på botilbud (opdateret 29. september)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv.

Derfor har Vejle Kommune besluttet, at personalet i hjemmeplejen og op plejecentre og bosteder nu bærer mundbind eller visir. For personale ansat i socialpsykiatrien gælder, at de bærer mundbind eller visir, når det ikke er muligt at holde afstand, når borgeren er særlig udsat, og når pleje-og omsorgsopgaver kræver, at personalet er tæt på borgeren. I alle andre situationer bruges ikke ansigtsværnemidler. I forhold til besøgende anbefaler vi, at der bruges mundbind eller visir, hvis det ikke muligt at overholde Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

Dagtilbud (aktivitetstilbud og væresteder) og bostøtte

Vores dagtilbud er også genåbnet og ligner på mange måder sig selv, dog skal vi selvfølgelig overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvor særligt håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte.

Alkohol og stofmisbrug

RusmiddelCenter Vejle kører også normalt igen, og vi går mere og mere over til, at borgeren møder fysisk frem til behandling igen.   

Væresteder for socialt udsatte, sundheds- og stofindtagelsesrummet og natherberg

Væresteder og natherberget kører igen som normalt, men vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

 

Sidst opdateret: 22. april 2021