Til dig, der har et han­di­cap, et mis­brug, er psy­kisk sår­bar el­ler so­ci­alt ud­sat

Som borger på det specialiserede socialområde er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på socialområdet.

Tiltag på Handicapområdet

Bosteder (opdateret 24. juni)

Nu er det danske samfund langsomt ved at åbne igen, og Social- og Indenrigsministeriet har fra den 24. juni 2020 besluttet af ophæve det generelle besøgsforbud på landets botilbud.

Det betyder, at besøg hos os igen kan foregå nærmest som normalt, og at der ikke gælder særlige restriktioner – kun at det fortsat er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

Derfor vil vi også fortsat bede jer om at aftale alle besøg med borgeren og centerlederen eller borgerens kontaktperson.

Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (opdateret d. 16. juni)

Alle dagtilbud og den beskyttede beskæftigelse er genåbent, men i en reduceret og tilpasset form, som opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, hygiejne, rengøring mv. 

 

Tiltag på Social- og Psykiatriområdet (opdateret 25. juni)

Bosteder 

Nu er det danske samfund langsomt ved at åbne igen, og Social- og Indenrigsministeriet har fra den 24. juni 2020 besluttet af ophæve det generelle besøgsforbud på landets botilbud.

Det betyder, at besøg hos os igen kan foregå nærmest som normalt, og at der ikke gælder særlige restriktioner – kun at det fortsat er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

Derfor vil vi også fortsat bede jer om at aftale alle besøg med borgeren og centerlederen eller borgerens kontaktperson.

Akuttilbuddet på bostedet Sukkertoppen og akuttelefonen er åbent, dog er det ikke muligt at få besøg, når man bor i akutafdelingen.

Dagtilbud (aktivitetstilbud og væresteder) og bostøtte

Vores dagtilbud er også genåbnet og ligner på mange måder sig selv, dog skal vi selvfølgelig overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvor særligt håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte.

Alkohol og stofmisbrug

RusmiddelCenter Vejle kører også normalt igen, og vi går mere og mere over til, at borgeren møder fysisk frem til behandling igen.   

Væresteder for socialt udsatte, sundheds- og stofindtagelsesrummet og natherberg

Væresteder og natherberget kører igen som normalt, men vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

 

Sidst opdateret: 25. juni 2020