Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Til dig, der har et han­di­cap, et mis­brug, er psy­kisk sår­bar el­ler so­ci­alt ud­sat

Som borger på det specialiserede socialområde er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på socialområdet.

Tiltag på Handicapområdet

Midlertidige besøgsrestriktioner på bosteder (opdateret 10. november)

Vejles smittetal er steget og steget de sidste uger. Den 6. november udløstes det i første omgang et besøgspåbud på kommunens plejecentre. Nu er der så også kommet et besøgspåbud på indendørs arealer på botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Vejle Kommune, som trådte i kraft den 9. november.

Besøgsrestriktionerne indføres for at beskytte udsatte borgere mod coronasmitte i forbindelse med den øgede smitterisiko i Vejle Kommune.

De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:

1) at besøg på botilbuddene som udgangspunkt skal foregå udendørs.

2) at besøg på indendørs arealer ikke kan ske med mindre besøget sker i forbindelse med kritiske situationer. I særlige tilfælde kan ledelsen give tilladelse til 1-2 faste besøgspersoner.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et aktivitets- og dagtilbud, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Borgerne kan også fortsat modtage ydelser fra f.eks. frisør, tandpleje og fodterapeut. Borgernes ret til at forlade botilbuddet bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

Reglerne om besøgsrestriktioner vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Ved besøg på bosteder (opdateret 29. september)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv. Vejle Kommune har derfor besluttet, at personalet i hjemmeplejen og på plejecentre og bosteder for voksne nu bærer mundbind eller visir. Og at pårørende, der kommer på besøg, og ikke kan holde to meters afstand, også skal have enten mundbind eller visir på. Pårørende bedes selv medbringe mundbind eller visir.

På grund af det stigende smittetryk i Vejle Kommune skærper bosteder og tilbud forholdene for besøg. Det betyder en øget opmærksomhed på god hygiejne, og at alle overholder afstandskrav. Vi opfordrer også til, at besøgene i videst mulig omfang foregår udendørs.

Bosteder (opdateret 24. juni)

Nu er det danske samfund langsomt ved at åbne igen, og Social- og Indenrigsministeriet har fra den 24. juni 2020 besluttet af ophæve det generelle besøgsforbud på landets botilbud.

Vi vil fortsat bede jer tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

Derfor vil vi også fortsat bede jer om at aftale alle besøg med borgeren og centerlederen eller borgerens kontaktperson.

Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (opdateret d. 16. juni)

Alle dagtilbud og den beskyttede beskæftigelse er genåbent, men i en reduceret og tilpasset form, som opfylder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, hygiejne, rengøring mv. 

 

Tiltag på Social- og Psykiatriområdet 

Midlertidige besøgsrestriktioner (opdateret den 10. november)

Vejles smittetal er steget og steget de sidste uger. Den 6. november udløstes det i første omgang et besøgspåbud på kommunens plejecentre. Nu er der så også kommet et besøgsforbud på indendørs arealer på botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Vejle Kommune, som trådte i kraft den 9. november.

Besøgsrestriktionerne indføres for at beskytte udsatte borgere mod coronasmitte i forbindelse med den øgede smitterisiko i Vejle Kommune.

De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:

1) at besøg på botilbuddene som udgangspunkt skal foregå udendørs.

2) at besøg på indendørs arealer ikke kan ske med mindre besøget sker i forbindelse med kritiske situationer. I særlige tilfælde kan ledelsen give tilladelse til 1-2 faste besøgspersoner.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som borgeren selv råder over.

Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et aktivitets- og dagtilbud, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Borgerne kan også fortsat modtage ydelser fra f.eks. frisør, tandpleje og fodterapeut. Borgernes ret til at forlade botilbuddet bliver ikke påvirket af hverken restriktioner eller forbud mod besøg.

Reglerne om besøgsrestriktioner vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Ved besøg på bosteder (opdateret 29. september)

Sundhedsstyrelsen skærper nu sin anbefaling af, hvornår man skal bruge mundbind eller visir. Rådet lyder, at både borgere og sundhedspersonale bør tage et mundbind på, når det ikke er muligt at holde afstand på sygehus, plejehjem, ved egen læge mv.

Derfor har Vejle Kommune besluttet, at personalet i hjemmeplejen og op plejecentre og bosteder nu bærer mundbind eller visir. For personale ansat i socialpsykiatrien gælder, at de bærer mundbind eller visir, når det ikke er muligt at holde afstand, når borgeren er særlig udsat, og når pleje-og omsorgsopgaver kræver, at personalet er tæt på borgeren. I alle andre situationer bruges ikke ansigtsværnemidler. I forhold til besøgende anbefaler vi, at der bruges mundbind eller visir, hvis det ikke muligt at overholde Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

På grund af det stigende smittetryk i Vejle Kommune skærper bosteder og tilbud forholdene for besøg. Det betyder en øget opmærksomhed på god hygiejne, og at alle overholder afstandskrav. Vi opfordrer også til, at besøgene i videst mulig omfang foregår udendørs.

Bosteder 

Nu er det danske samfund langsomt ved at åbne igen, og Social- og Indenrigsministeriet har fra den 24. juni 2020 besluttet af ophæve det generelle besøgsforbud på landets botilbud.

Vi vil fortsat bede jer tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund. Derfor vil vi også fortsat bede jer om at aftale alle besøg med borgeren og centerlederen eller borgerens kontaktperson.

Akuttilbuddet på bostedet Sukkertoppen og akuttelefonen er åbent, dog er det ikke muligt at få besøg, når man bor i akutafdelingen.

Dagtilbud (aktivitetstilbud og væresteder) og bostøtte

Vores dagtilbud er også genåbnet og ligner på mange måder sig selv, dog skal vi selvfølgelig overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvor særligt håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte.

Alkohol og stofmisbrug

RusmiddelCenter Vejle kører også normalt igen, og vi går mere og mere over til, at borgeren møder fysisk frem til behandling igen.   

Væresteder for socialt udsatte, sundheds- og stofindtagelsesrummet og natherberg

Væresteder og natherberget kører igen som normalt, men vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

 

Sidst opdateret: 10. november 2020