Hvis du bor på et plejecenter eller modtager hjemmehjælp, er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på ældreområdet.

Ikke længere krav om mundbind (opdateret 17. juni)

Der er ikke længere krav om mundbind for medarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen - ej heller hvis du som pårørende skal på besøg på et plejecenter. Vi passer dog fortsat på hinanden og holder fast i at holde afstand og opfordrer til god håndhygiejne, rengøring og udluftning.

Din mulighed for erstatning under COVID-pandemien (opdateret 11. juni)

Hvis du er beboer på et plejehjem eller bosted – eller er tilknyttet hjemmeplejen, kan du have ret til erstatning, hvis du med overvejende sandsynlighed er blevet smittet med COVID-19 i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Læs mere om, hvordan og hvornår du kan søge om erstatning: 

Patienterstatningen - Erstatning efter patientskade (pebl.dk)

De åbne cafeer og dagtilbud åbner den 27. maj (opdateret 25. maj)

Aktivitetscentrene, dvs. Englystparken og Egetoft, og de øvrige åbne/uvisiterede caféer åbner igen. Sundhedsstyrelsens sundhedsforbyggende råd som afstand, hygiejne, coronapas og mundbind skal dog fortsat overholdes. Hvad angår mundbind, skal foreningerne selv sikre, at de til enhver tid gældende retningslinjer for coronapas overholdes. Der bruges også fortsat mundbind, når vi bevæger os rundt, da alle endnu ikke er blevet vaccineret, og der stadig er risiko for smittespredning trods vaccination.

Corona-vaccination (opdateret d. 11. januar)

Læs om corona-vaccination på plejecentre, i hjemmeplejen og øvrige grupper i Vejle Kommune

Besøgsrestriktioner ophævet (opdateret 12. februar)

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag 12. februar ophævet de generelle besøgsrestriktioner på alle vores plejecentre i Vejle Kommune. Det skyldes dels, at alle beboere nu er vaccineret, og dels at smitten er så lav.

Det betyder, at der ikke længere er regler for, hvem og hvor mange der må komme på besøg hos beboerne. Nu kan de få besøg af dem, de har lyst til at se.

Forsamlingsforbuddet skal overholdes
De generelle forebyggende corona-tiltag gælder dog stadig ved besøg:

  • Forsamlingsforbuddet skal overholdes.
  • Der skal holdes mindst to meters afstand.
  • Fokus på håndhygiejne før, under og efter besøg.
  • Fortsat krav om mundbind for personale og besøgende.

Vi har også fokus på, at:

  • Besøgende skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.
  • Besøgende skal vaske/spritte hænder før og efter besøget.
  • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecentret.
  • Hvis borger eller besøgende får mad/drikke under besøget, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, fx kaffekande.
  • Kontaktflader rengøres, som vi gør i dag.

 

Sidst opdateret: