Plejecentre og hjemmepleje

Hvis du bor på et plejecenter eller modtager hjemmehjælp, er du særlig sårbar. Derfor følger vi myndighedernes anbefalinger og gør alt, hvad vi kan for at undgå smittespredning. Få en status på tilbuddene på ældreområdet.

Besøg på plejecentre (opdateret 1. juli) 

Sundheds- og Ældreministeriet har besluttet, at det igen skal være muligt med besøg på plejecentre og aflastningspladser fra d. 2. juli, men Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal stadig følges. Det vil sige, at det fortsat er nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte ved at holde afstand og have ekstra fokus på rengøring og hygiejne, som også gælder i det øvrige samfund.

I tilfælde af lokale smitteudbrud vil det være nødvendigt at forebygge og inddæmme Covid-19, og det kan derfor være nødvendigt igen at udstede forbud mod besøg eller restriktioner for besøg.

For at mindske risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus er der indført en række tiltag for besøg på Vejle Kommunens plejecentre og aflastningsophold:

 • Besøgende kan benytte hovedindgangen, men vi anbefaler, at I så vidt muligt bruger beboerens egen indgang/terrassedør.
 • Det anbefales besøg af maks. 2 personer pr. beboer pr. besøg.
 • Besøgende skal vaske hænder/afspritte hænder før ankomsten til plejecentret eller aflastningsopholdet og efter besøget.
 • Besøget foregår i beboerens bolig og ikke i fællesarealerne.
 • Der skal fortsat være 2 meters afstand mellem besøgende og beboer.
 • Møbler (fx stole, borde, håndtag m.fl.), som besøgende bruger, skal rengøres efter brug. Der er vand og sæbe i boligen.
 • Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug og er selv ansvarlig for bortskaffelse.
 • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om coronavirus, i 48 timer før besøget.

Rengøring, tøjvask og træning (opdateret 15. maj)

I marts blev rengøringen hos ca. 1.500 borgere, der fik hjælp til rengøring og/eller tøjvask, suspenderet for at mindske smittespredning. Det var kun de borgere, der af helbredsmæssige årsager havde brug for rengøring mv., som fik hjælpen.

Nu er vi igen begyndt at løse praktiske opgaver hos borgere i eget hjem, men behovet for hjælp vurderes fortsat individuelt og ud fra, om borgeren kan klare det selv eller ved anden hjælp. 

Vi er også begyndt at tilbyde træning og genoptræning – også denne hjælp vurderes individuelt.

Fritvalgsbevis 

Har du et fritvalgbevis og plejer at få mad i en af centrenes cafeer og ikke har mulighed for at købe mad andre steder, så kontakt Myndighedsafdelingen, tlf. 76 81 80 82. De vil sørge for, at du i stedet får din mad fra Det Danske Madhus, som leverer direkte til din dør.

Visiterede dagcentre og åbne aktivitetstilbud (opdateret 19. juni)

Vi åbner i reduceret form for  visiterede dagtilbud på følgende plejecentre: Hejlskov, Hovergården, Lindehaven, Gulkrog og Kastaniehaven - og de åbne aktivitetstilbud på henholdsvis Egetoft og i Englystparken.

Corona er dog stadig i blandt os. Derfor skal vi overholder forskellige retningslinjer for at mindske en eventuel smittespredning. Særligt en god håndhygiejne, rengøring og afstand er vigtige midler til at forebygge smitte. Det betyder bl.a.:

 • Ved både ankomst/afgang vil du blive bedt om at vaske eller afspritte dine hænder, evt. med hjælp fra personalet.
 • Personalet sørger for at rengøre kontaktflader, f.eks. dørhåndtag, borde, armlæn og genstande, som er brugt til de forskellige aktiviteter.
 • Der vil blive luftet ud jævnligt - 5 min. hver time og efter hver aktivitet eller hvert hold.
 • Personalet vil sammen med dig sørge for at overholde afstandskravet om to meter til personer ved aktiviteter, der øger risikoen for dråbesmitte, f.eks. ved fællessang, hos højttalende personer eller fysisk aktivitet.
 • Der må maks. være 10 personer samlet i et lokale, og der skal være fire m2 gulvareal pr. person. Stole og borde vil derfor også stå med to meters afstand.
 • Personalet sørger for, at brugerne så vidt muligt ankommer på forskudte tidspunkter og at opdele alle i små grupper, gerne de samme hver gang.
 • Hvis du har pårørende, der kan køre dig til tilbuddet, anbefales dette. Skal du bruge en bus, har busselskabet udarbejdet retningslinjer, som følger myndighedernes anbefalinger.

 

Sidst opdateret: 01. juli 2020