Mennesker med demens kan med tiden få behov for hjælp til at overskue spørgsmål om f.eks. økonomi og flytning. Læs, hvordan du eller dine pårørende kan være på forkant med situationen, hvis den en dag skulle opstå.

 • Lav en fuldmagt

  Med en fuldmagt kan pårørende og andre handle på dine vegne, hvis din handlekraft er svækket, f.eks. på grund af demens. Det er vigtigt, at der står i fuldmagten, hvad fuldmagten dækker. Det kan f.eks. handle om at hente en pakke på posthuset, at hæve et fastsat beløb i banken, at søge aktindsigt, at indhente oplysninger hos læge eller sygehus mv. En fuldmagt kan også bruges til at varetage økonomi og juridiske forhold.

  Fuldmagten er gyldig med det samme og gælder til den evt. tilbagekaldes.  Fuldmagten er kun gyldig, hvis fuldmagtsgiver forstår meningen med fuldmagten på det tidspunkt, den bliver lavet.

  Læs mere om og find blanket til fuldmagt på Ældresagens hjemmeside

 • Lav en fremtidsfuldmagt

  En fremtidsfuldmagt adskiller sig fra en almindelig fuldmagt ved først at træde i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan tage vare på sig selv, f.eks. i tilfælde af demens.

  Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du finde en fremtidsfuldmægtig, der vil varetage dine interesser i fremtiden. Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når denne person ønsker dette. Statsforvaltningen skal desuden have en lægeerklæring.

  En fremtidsfuldmagt skal registreres og underskrives digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er en forskel fra almindelige fuldmagter. På den måde bliver fuldmagten tilgængelig for både fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene. Når du laver en fremtidsfuldmagt, skal en notar også bevidne, at du kan handle fornuftigt på det tidspunkt, du opretter fremtidsfuldmagten. Du skal være til stede, og bekræftelsen sker digitalt på stedet.

  Læs mere om fremtidsfuldmagter på Ældresagens hjemmeside

 • Lad kommunen administrere din pension

  Kommunen kan også administrere din pension, så husleje og andre faste udgifter bliver betalt. Det betyder, at Udbetaling Danmark overfører pensionen til kommunen.

  Kontakt din kommune for at lave en aftale om administration af pension.

 • Opret et værgemål

  At lave et værgemål betyder, at du får en værge, som handler på dine vegne. I de fleste tilfælde er det Familieretshuset, der beslutter, hvem der skal være værge, og hvad værgemålet omfatter. En værges opgaver kan bestå af en enkeltstående begivenhed, f.eks. flytning i plejebolig, økonomiske eller personlige forhold.

  Et værgemål sikrer, at dine økonomiske eller juridiske behov bliver varetaget. Hvis værgemålet omfatter økonomiske forhold, kan værgen administrere både daglig økonomi og en evt. formue, ligesom værgen kan træffe større økonomiske beslutninger som salg af fast ejendom. Værgen kan aldrig tvinge beslutninger igennem med magt eller mod din vilje. Personlige beslutninger som testamente eller skilsmisse kan værgen heller ikke træffe.

  Du skal søge om værgemål hos Familieretshuset

  Hent ansøgningsskema til værgemål på Familieretshusets hjemmeside 

 • Flyt i plejebolig

  For nogle er det en stor beslutning at flytte i plejebolig. Hvis den demensramte ikke selv kan give sit samtykke til flytningen, men ikke modsætter sig, kan kommunen beslutte, at den demensramte skal flytte i en plejebolig. Denne afgørelse skal godkendes af en værge.

  Hvis den demensramte ikke kan give sit samtykke og modsætter sig at flytte, er der en række forhold, der skal være opfyldt for, at borgeren kan flyttes. Statsforvaltningen skal godkende flytningen, og kommunen skal argumentere for, at den demensramte udsætter sig selv for personskade ved at bo i egen bolig. Der vil blive beskikket en advokat, og der skal også søges om værgemål.

Sidst opdateret: