Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om oplæg og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle/partner, en mor, far eller anden nærtstående med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe.

  Du kan deltage i en af følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den sygdomsramte:

  For samlevende ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvis ægtefælle/partner har en demenssygdom.

  For ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for pårørende, hvis ægtefælle/partner er flyttet på plejecenter.

  For voksne børn, søskende og andre
  Tilbuddet er for pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn og søskende.
  ----------------
  Målet med grupperne er at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål, herunder følelsesmæssige og praktiske udfordringer, med ligestillede og fagpersoner.

  Der er oplæg om følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Samvær og kommunikation
  • Pårørendes følelsesmæssige reaktioner
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens

  Se oversigten over planlagte forløb for pårørendegrupper i efteråret 2021

  For flere oplysninger og tilmelding til grupperne, kontakt:

  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog
  Tlf.: 76 81 66 16
  Mobil: 21 49 79 67
  Mail: sofnn@vejle.dk

 • Børne- og ungegrupper

  Børne- og ungegrupper – et tilbud til børn og unge i alderen 11 –30 år
  Som barn af en forælder med demens vil du opleve, at din mor eller far forandrer sig. Du er måske ked af det, vred eller i tvivl om, hvad det er, der sker, og hvordan du bedst kan håndtere det.

  Derfor har du mulighed for at deltage i en børne- og ungegruppe i Vejle Kommune sammen med andre børn og unge i samme situation som dig.

  Gruppen ledes af to fagpersoner med henholdsvis en terapeutisk og demensfaglig baggrund. I gruppen får du mulighed for at dele dine oplevelser med de øvrige deltagere og sammen finde strategier, så du føler dig bedst muligt rustet til at håndtere din hverdag og leve et godt børne- og ungdomsliv.

  Vi opretter en gruppe, når der er minimum fire deltagere.

  Vi tilstræber at lave grupperne, så deltagerne er så jævnaldrende som muligt.

  Hvor og hvornår 
  Møderne foregår på Gulkrogcentret i Vejle by i tidsrummet kl. 15.30-18.00.

  Mere info og tilmelding

  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog
  Tlf.: 76 81 66 16
  Mobil: 21 49 79 67
  Mail: sofnn@vejle.dk

 • Undervisning

  Som et led i demensindsatsen i Vejle Kommune arbejder vi for at udbrede kendskabet til demens. 

  Dette sker bla. via:

  1. Folkeoplysningsaftener og øvrige arrangementer om demens
  Vi  holder folkeoplysningsaftener eller andre arrangementer én gang årligt i forbindelse med Den Nationale Demensuge (uge 38). Se annoncering i pressen, Velfærdsmagasinet og på Vejle Kommunes hjemmeside.

  2. Undervisning om demens til alle i Vejle Kommune, der ønsker mere viden om sygdommen og dermed få en bedre forståelse for de borgere, der har demens.
  "Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte går hånd i hånd med social isolation. Flere fortæller, hvordan de har oplevet uvidenhed og manglende forståelse fra omgivelserne" (Den Nationale Demensplan 2025)

  Hvis du kan samle minimum 10 personer, f.eks. i foreninger eller på arbejdspladser, og har et mødelokale, så kontakt en  demenskoordinator på telefon 76 81 66 00 og lav en aftale.

 • Musikterapi

  I Vejle Kommune er der ansat to musikterapeuter, der laver musikterapi på kommunens plejecentre.

  Musikterapien foregår både individuelt og i grupper. Fokus er især på den gode stund mellem beboere, samt mellem beboere, fast personale og musikterapeuterne.

  Musikken bliver brugt til at fremkalde minder, smil og nærvær. Med musikterapien kan vi både skabe stille stunder til ro og fordybelse og livlige stunder med fest.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.

  Musik og demens:
  Interview med Lars Ole Bonde, professor i musikterapi, Aalborg Universitet

  Musik og lyd i plejen af mennesker med demens:
  Debat på Folkemødet 2018

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Lange, mail: sasni@vejle.dk,
  tlf. 76 81 66 15 eller
  30 66 58 09

  Emil Grønbæk Palmquist Eriksen,
  mail: emger@vejle.dk 
  tlf. 76 81 66 13 eller
  30 66 58 63

 • Aktiv Klub - for borgere med en demenssygdom

  Demensenheden, Vejle Kommune, tilbyder dig at deltage i Aktiv Klub med det formål at bevare et godt, aktivt og socialt liv.

  Målgruppen er mobile, aktive, selvhjulpne borgere, der har en demenssygdom i let grad.

  Indhold og aktiviteter kan f.eks. være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter alt efter interesse.

  Der vil være 10-12 deltagere i klubben, to demenskoordinatorer samt frivillige medarbejdere.

  Tilmelding
  Kontakt din demenskoordinator

  Kontaktpersoner i Aktiv klub
  Demenskoordinator Annelise Jensen, 29 36 14 91

  Demenskoordinator Bente Hastrup,  21 19 69 92

Sidst opdateret: