Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Tilbud til bor­gere med de­mens og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om oplæg og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle/partner, en mor, far eller anden nærtstående med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe.

  Du kan deltage i en af følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den sygdomsramte:

  For samlevende ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvis ægtefælle/partner har en demenssygdom.

  For ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for pårørende, hvis ægtefælle/partner er flyttet på plejecenter.

  For voksne børn, søskende og andre
  Tilbuddet er for pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn og søskende.
  ----------------
  Målet med grupperne er at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål, herunder følelsesmæssige og praktiske udfordringer, med ligestillede og fagpersoner.

  Der er oplæg om følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Samvær og kommunikation
  • Pårørendes følelsesmæssige reaktioner
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens

  Se oversigten over planlagte forløb for pårørendegrupper i efteråret

  For flere oplysninger og tilmelding til grupperne, kontakt:

  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Børne- og ungegrupper

  Børne- og ungegruppe – et tilbud til dig, der er under 16 år og har en forælder med demens
  Som barn af en forælder med demens oplever du måske, at din mor eller far forandrer sig. Du er måske ked af det, vred eller i tvivl om, hvad det er, der sker, og hvordan du bedst tager hånd om dine følelsesmæssige reaktioner.

  Derfor har du mulighed for at deltage i en børne- og ungegruppe i Vejle sammen med andre børn og unge i samme situation som dig. Du er velkommen til at deltage uafhængig af, hvilken kommune du bor i.

  Gruppen ledes af to fagpersoner med henholdsvis en terapeutisk og demensfaglig baggrund. De kan hjælpe dig med at give plads til det, der er svært og forstå, hvorfor din forælder reagerer, som han eller hun gør. I gruppen får du mulighed for at dele dine oplevelser med de øvrige deltagere og sammen finde nye strategier, så du føler dig bedre rustet til at håndtere din hverdag.

  Ungegruppe – et tilbud til dig fra 16-30 år
  Tilbuddet svarer børne- og ungegruppens indhold, men med fokus på de udfordringer og problemstillinger, der gør sig gældende i den aldersgruppe.

  Du er velkommen  til at deltage i ungegruppen, hvis enten du eller dine forældre/forælder bor i Vejle Kommune.

  Vi opretter en gruppe, når der er minimum fire deltagere.

  Hvor og hvornår 
  Møderne foregår i Multirummet på Gulkrogcentret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.  Møderne ligger i tidsrummet kl. 15.30-18.00.

  Mere info og tilmelding
  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Undervisning

  Som et led i demensindsatsen i Vejle Kommune arbejder vi for at udbrede kendskabet til demens. 

  Dette sker bla. via:

  1. Folkeoplysningsaftener og øvrige arrangementer om demens
  Vi  holder folkeoplysningsaftener eller andre arrangementer én gang årligt i forbindelse med Den Nationale Demensuge (uge 38). Se annoncering i pressen, Velfærdsmagasinet og på Vejle Kommunes hjemmeside.

  2. Undervisning om demens til alle i Vejle Kommune, der ønsker mere viden om sygdommen og dermed få en bedre forståelse for de borgere, der har demens.
  "Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte går hånd i hånd med social isolation. Flere fortæller, hvordan de har oplevet uvidenhed og manglende forståelse fra omgivelserne" (Den Nationale Demensplan 2025)

  Hvis du kan samle minimum 10 personer, f.eks. i foreninger eller på arbejdspladser, og har et mødelokale, så kontakt en  demenskonsulent på telefon 76 81 66 00 og lav en aftale.

 • Musikterapi

  I Vejle Kommune er der ansat to musikterapeuter, der laver musikterapi på kommunens plejecentre.

  Musikterapien foregår både individuelt og i grupper. Fokus er især på den gode stund mellem beboere, samt mellem beboere, fast personale og musikterapeuterne.

  Musikken bliver brugt til at fremkalde minder, smil og nærvær. Med musikterapien kan vi både skabe stille stunder til ro og fordybelse og livlige stunder med fest.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.


  Musik og demens:
  Interview med Lars Ole Bonde, professor i musikterapi, Aalborg Universitet

  Musik og lyd i plejen af mennesker med demens:
  Debat på Folkemødet 2018

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Lange, mail: sasni@vejle.dk, tlf. 76 81 66 15

  Immanuel Kuhrt, mail: immku@vejle.dk, tlf. 76 81 66 13

 • Aktiv Klub - for borgere med en demenssygdom

  Hent folderen Aktiv Klub

  Demensenheden, Vejle Kommune, tilbyder dig at deltage i Aktiv Klub med det formål at bevare et godt, aktivt og socialt liv.

  Målgruppen er mobile, aktive, selvhjulpne borgere, der har en demenssygdom i let grad.

  Vi mødes 8  gange i efteråret frem til udgangen af 2020 på følgende dage

  • Onsdag 2. september
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 16. september
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 30. september
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 14. oktober
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 28. oktober
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 11. november
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 25. november
   kl. 11.00 - 15.00
  • Onsdag 9. december
   kl. 11.00 - 15.00 


  Indhold og aktiviteter kan f.eks. være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter alt efter interesse.

  Der vil være 10-12 deltagere i klubben. og de være to fagpersoner til stede, som arbejder sammen med frivillige medarbejdere

  Mødested
  Gulkrogcentret k. 11.00 i forhallen.
  Bybusser stopper på Nørretorv.
  Er du i bil, må du holde på P-pladsen ved Gulkrog. P-billet kan hentes i receptionen

  Tilmelding
  Kontakt din demenskonsulent

  Kontaktpersoner i Aktiv klub
  Demenskonsulent Annelise Jensen, 29 36 14 91

  Demenskonsulent Bente Hastrup,  21 19 69 92

  Demenskonsulent Grethe Skovlund, 29 47 73 90

   

Sidst opdateret: 09. november 2020