Tilbud til demen­te og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om oplæg og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle/partner, en mor, far eller anden nærtstående med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe.

  Du kan deltage i en af følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den sygdomsramte:

  For samlevende ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvis ægtefælle/partner har en demenssygdom.

  For ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for pårørende, hvis ægtefælle/partner er flyttet på plejecenter.

  For voksne børn, søskende og andre
  Tilbuddet er for pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn og søskende.
  ----------------
  Målet med grupperne er at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål, herunder følelsesmæssige og praktiske udfordringer, med ligestillede og fagpersoner.

  Der er oplæg om følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Samvær og kommunikation
  • Pårørendes følelsesmæssige reaktioner
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens

   

  Se oversigt over planlagte pårørendegruppeforløb
  efterår 2019

  For flere oplysninger og tilmelding til grupperne, kontakt:

  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Børne- og ungegrupper

  Børne- og ungegruppe – et tilbud til dig, der er under 16 år og har en forælder med demens
  Som barn af en forælder med demens oplever du måske, at din mor eller far forandrer sig. Du er måske ked af det, vred eller i tvivl om, hvad det er, der sker, og hvordan du bedst tager hånd om dine følelsesmæssige reaktioner.

  Derfor har du mulighed for at deltage i en børne- og ungegruppe i Vejle sammen med andre børn og unge i samme situation som dig. Du er velkommen til at deltage uafhængig af, hvilken kommune du bor i.

  Gruppen ledes af to fagpersoner med henholdsvis en terapeutisk og demensfaglig baggrund. De kan hjælpe dig med at give plads til det, der er svært og forstå, hvorfor din forælder reagerer, som han eller hun gør. I gruppen får du mulighed for at dele dine oplevelser med de øvrige deltagere og sammen finde nye strategier, så du føler dig bedre rustet til at håndtere din hverdag.

  Møder i 2019 og 2020
  Møderne holdes som udgangspunkt den sidste mandag i måneden, og på nuværende tidspunkt er der planlagt følgende møder:

  • Mandag den 26. august 2019 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 30. september 2019 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 28. oktober 2019 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 25. november 2019 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 27. januar 2020 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 24. februar 2020  kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 30. marts 2020 kl. 15.30 -  18.00 
  • Mandag den 27. april 2020 kl. 15.30 - 18.00
  • Mandag den 25. maj 2020 kl. 15.30 - 18.00
  • Mandag den 22. juni 2020 kl. 15.30 - 18.00

   

  Ungegruppe – et tilbud til dig fra 16-30 år
  Tilbuddet svarer børne- og ungegruppens indhold, men med fokus på de udfordringer og problemstillinger, som 16-30-årige oplever.

  Vi opretter en gruppe, når der er minimum fire deltagere.

  Hvor og hvornår 
  Møderne foregår i Multirummet på Gulkrogcentret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.  Møderne ligger i tidsrummet kl. 15.30-18.00.

  Mere info og tilmelding
  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Motion og træning

  Træning hjælper
  Forskning viser, at motion og fysisk træning kan mindske rigtig mange af de kendte symptomer, hvis du er ramt af demens i en tidelig fase.

  Træningsrejsehold
  Demensenheden i Vejle Kommune har derfor lavet et „træningsrejsehold“, som
  består af en fysioterapeut og en pædagog. De tager sammen rundt i hele kommunen
  og tilbyder gratis træning.

  Hvad indeholder træningen?
  Træningen består af halvanden times moderat til hård intensitet samt træning af kognitive færdigheder.
  Yderligere er der tilbud om ”Aktiv onsdag”, hvor der er fokus på aktiviteter og  samvær.
  Al træning foregår udendørs. Du skal derfor være klædt på til vejret.
  Der er 10-12 deltagere på hvert hold, som har tilknyttet to instruktører.
  Der er træningshold i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.

  Hvem kan deltage?
  Træningen er for dig, der har demens i et tidligt stadie, stadig er fysisk mobil og kan forstå en instruks og følge den. Dine pårørende må også gerne deltage i træningen.
  Inden opstart har du en samtale med de to instruktører.

  Mere information og tilmelding
  Pædagog Fie Boesgaard
  Tlf. 92 43 84 44

  Fysioterapeut Jacob Johansen
  Tlf. 91 16 84 83

  Du kan også kontakte den demenskonsulent, som du er tilknyttet til.

 • Aktiv Klub

  Dette tilbud er til dig, der har demens i let grad. Formålet er at bevare et godt, aktivt og socialt liv. Du skal være mobil og selvhjulpen.

  Mødetider: Hver anden onsdag kl. 11.00-15.00 (ulige uger).

  Mødested: Gulkrogcentret i forhallen.

  Aktiviteter: Vi planlægger aktiviteterne fra gang til gang. Indholdet kan være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter.

  Antal deltager: 10-12 personer.

  Medarbejdere: To demenskonsulenter og to frivillige.

  Brugerbetaling: Til transport og aktiviteter - minimum 50 kr. pr. gang.

  Tilmelding: Tilmeld dig hos din demenskonsulent.

  Udsagn fra deltagerne:
  - Aktiv Klubben er et fristed, hvor vi er sammen med andre, der har samme sygdom.
  - Dejligt at vide, at de andre forstår min situation. Her kan jeg slappe af.
  - Når jeg er ude i naturen, bliver jeg mere frigjort. Der er ”så højt til loftet".  
  - Turene giver inspiration til aktiviteter med familien.
  - Vi er medbestemmende til kommende aktiviteter. 

   

 • Daghøjskole

  Daghøjskole tilbyder seks møder for ægtepar og samlevende, hvor den ene har demens. Der er plads til 12 par.

  Formål: At inspirere parrene til fortsat at tage del i fælles og eventuelle nye aktiviteter.
  Der er på forhånd fastlagt et program med kulturelle indslag, naturoplevelser og foredrag.

  Daghøjskolen har mødested forskellige steder i Vejle Kommune.

  Hvornår: Vi forventer at starte et nyt hold op i foråret 2019.

  For mere information og tilmelding:

  Demenskonsulent
  Bente Hastrup Jensen
  telefon: 21 19 69 92

  Demenskonsulent
  Grethe Skovlund
  telefon: 29 47 73 90

   

 • Undervisning

  Som et led i demensindsatsen i Vejle Kommune arbejder vi for at udbrede kendskabet til demens. 

  Dette sker bla. via:

  1. Folkeoplysningsaftener og demensmesser
  Vi  holder folkeoplysningsaftener eller demensmesse en gang om året. Se annoncering i pressen, Velfærdsmagasinet og på Vejle Kommunes hjemmeside.

  2. Undervisning om demens til alle i Vejle Kommune, der ønsker mere viden om sygdommen og dermed få en bedre forståelse for de borgere, der har demens.
  "Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte går hånd i hånd med social isolation. Flere fortæller, hvordan de har oplevet uvidenhed og manglende forståelse for omgivelserne" (Den Nationale Demensplan 2025)

  Hvis du kan samle minimum 10 personer, f.eks. i foreninger eller på arbejdspladser, og har et mødelokale, så kontakt en  demenskonsulent på telefon 76 81 66 00 og lav en aftale.

  3. Tilbud til pårørende om undervisning og dialog
  – Se under "Pårørende-grupper" på denne side.

 • Musikterapi

  Vi tilbyder også musikterapi til demensramte, som bor på plejecenter.

  Vi bruger musikterapi til at finde ro, forbedre plejesituationen eller imødekomme psykosociale behov.

  Ofte er det demenskonsulenterne, der henviser til musikterapi, og et musikterapeutisk forløb foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet.

  Vi tilbyder også gruppe- musikterapi på udvalgte plejecentre.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.

  Læs "Ind til det levede liv" - en fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg

  Læs om forskning inden for musikterapi og demens på Nationalt Videnscenter for Demens

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Nielsen, mail: sasni@vejle.dk, tlf. 76 81 66 15

  Immanuel Kuhrt, mail: immku@vejle.dk, tlf. 76 81 66 13

  Ulla Ladegaard (på barselsorlov)

 • Tilbud hos Vejle Bibliotekerne

  Fælles Læsning for borgere med demens og deres pårørende
  Ved "Fælles Læsning" læser bibliotekaren en tekst højt og gør stop undervejs. Derefter taler deltagerne ud fra det læste. Teksterne hjælper erindringer på vej, og vi deler vores erindringer med hinanden.

  Vi har et særligt hold for dig, der har demens. Du er velkommen til at tage en pårørende, nabo eller ven med.

  Vi mødes på Vejle Bibliotek i 1½ time hver anden uge.

  For mere information og tilmelding

Sidst opdateret: 20. juni 2019