Tilbud til demen­te og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om oplæg og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle/partner, en mor, far eller anden nærtstående med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe.

  Du kan deltage i en af følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den demensramte:

  Pårørendegruppe for samlevende ægtefæller/partnere

  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvis ægtefælle/partner har en demenssygdom.

  Pårørendegruppe for ægtefæller/partnere
  Tilbuddet er for pårørende, hvis ægtefælle/partner er flyttet på plejecenter.

  Pårørendegruppe for voksne børn, søskende og andre
  Tilbuddet er for pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn og søskende.

  ------------

  Målet med grupperne er at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål, herunder følelsesmæssige og praktiske udfordringer, med ligestillede og fagpersoner.

  Der er oplæg i følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Kommunikation med demensramte
  • Pårørendes følelsesmæssige reaktioner
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens

  Se oversigt over planlagte pårørendegruppeforløb i efteråret 2018

  For flere oplysninger eller tilmelding til grupperne, Kontakt:
  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog

  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Børne- og ungegrupper

  Børne- og ungegruppe – et tilbud til dig, hvis du er under 16 år og har en forælder med en demenssygdom.

  Som barn af en forælder med en demenssygdom har du måske oplevet, at din mor eller far forandrer sig pga. sygdommen. Du er måske ked af det, vred eller i tvivl om, hvad det er, der sker med din forælder, og hvordan du bedst tager hånd om dine følelsesmæssige reaktioner.

  Derfor har du mulighed for at deltage i en Børne- og ungegruppe i Vejle sammen med andre børn/unge, der er i samme situation som dig. Du er velkommen til at deltage uafhængig af, hvilken kommune du bor i.

  Gruppen ledes af to fagpersoner med henholdsvis en terapeutisk og demensfaglig baggrund. De kan hjælpe dig med at give plads til det, der er svært og forstå, hvorfor din forælder reagerer, som han/hun gør. I gruppen får du mulighed for at dele dine oplevelser med de øvrige deltagere og sammen finde nye strategier, så du føler dig bedre rustet til at håndtere din hverdag.

  Det er dit rum – og du kan altid ”melde pas”.

  Møder i 2018 og 2019 
  Møderne i henholdsvis 2018 og 2019 forsøges planlagt den sidste mandag i måneden, og første møde afholdes:

  mandag den 24. september 2018 kl. 15.30 – 18.00


  Ungegruppe
  – et tilbud til dig i aldersgruppen 16 – 30 år.
  Tilbuddet tilsvarer børne- og ungegruppens indhold (se ovenfor), men med fokus på de udfordringer og problemstillinger, som deltagerne inden for denne aldersgruppe oplever.

  Der er grundlag for opstart af en gruppe, når der er minimum fire deltagere.

  Hvor og hvornår 
  Alle møderne foregår i Multirummet på Gulkrogcentret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.  Alle møderne ligger i tidsrummet kl. 15.30 – 18.00.

  Mere info og tilmelding
  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

  Tid til at være ung.jpg

   

 • Aktiv Klub

  Dette tilbud er til dig, der har demens i let grad. Formålet er at bevare et godt, aktivt og socialt liv. Du skal være mobil og selvhjulpen.

  Mødetider: Hver anden onsdag kl. 11.00-15.00.

  Mødested: Gulkrogcentret i forhallen.

  Aktiviteter: Vi planlægger aktiviteterne fra gang til gang. Indholdet kan være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter.

  Antal deltager: 10-12 personer.

  Medarbejdere: To demenskonsulenter og to mandlige frivillige.

  Brugerbetaling: Til transport og aktiviteter - minimum 50 kr. pr. gang.

  Tilmelding: Tilmeld dig hos din demenskonsulent.

  Udsagn fra deltagerne:
  - Aktiv Klubben er et fristed, hvor vi er sammen med andre, der har samme sygdom.
  - Dejligt at vide, at de andre forstår min situation. Her kan jeg slappe af.
  - Når jeg er ude i naturen, bliver jeg mere frigjort. Der er ”så højt til loftet".  
  - Turene giver inspiration til aktiviteter med familien.
  - Vi er medbestemmende til kommende aktiviteter. 

   

 • Daghøjskole

  Daghøjskole tilbyder 6 møder for ægtepar og samlevende, hvor den ene har demens. Der er plads til 12 par.

  Formål: At inspirere parrene til fortsat at tage del i fælles og eventuelle nye kontakter.
  Der er på forhånd fastlagt et program med kulturelle indslag, naturoplevelser og foredrag.

  Daghøjskolen har mødested forskellige steder i Vejle Kommune.

  Hvornår: Vi forventer at starte et nyt hold op i foråret 2019.

  For yderligere oplysninger og tilmelding

  Demenskonsulent
  Bente Hastrup Jensen
  telefon: 21 19 69 92

  Demenskonsulent
  Grethe Skovlund
  telefon: 29 47 73 90

   

 • Undervisning

  Som et led i demensindsatsen i Vejle Kommune arbejder vi for at udbrede kendskabet til demens. 

  Dette sker bla. via:

  1. Folkeoplysningsaftener og demensmesser
  Vi  holder folkeoplysningsaftener eller demensmesse en gang om året. Det bliver annonceret via pressen, Velfærdsmagasinet og Vejle Kommunes hjemmeside

  2. Undervisning om demens til alle i Vejle Kommune der ønsker mere viden om sygdommen og dermed få en bedre forståelse for de borgere, der har demens.
  "Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte går hånd i hånd med social isolation. Flere fortæller, hvordan de har oplevet uvidenhed og manglende forståelse for omgivelserne" (Den Nationale Demensplan 2025)

  Hvis du kan samle minimum 10 personer, f.eks. i foreninger eller på arbejdspladser, og har et lokale at mødes i, så ring 76 81 66 00 og bed om at komme til at tale med en demenskonsulent og høre nærmere og få en aftale i stand.

  3. Tilbud til pårørende om undervisning og dialog
  – Se under "Pårørende-grupper" på denne side.

 • Musikterapi

  Vi tilbyder også musikterapi til demensramte, som bor på plejecenter.

  Vi bruger musikterapi til at finde ro, forbedre plejesituationen eller imødekomme psykosociale behov.

  Ofte er det demenskonsulenterne, der henviser til musikterapi, og et musikterapeutisk forløb foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet.

  Vi tilbyder også gruppe- musikterapi på udvalgte plejecentre.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.

  Læs "Ind til det levede liv" - en fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg

  Læs om forskning inden for musikterapi og demens på Nationalt Videnscenter for Demens

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Nielsen, mail: sasni@vejle.dk, tlf. 76 81 66 15

  Immanuel Kuhrt, mail: immku@vejle.dk, tlf. 76 81 66 13

  Ulla Ladegaard (på barselsorlov)

 • Tilbud ved Vejle Bibliotekerne

  Fælles Læsning for borgere med demens og deres pårørende
  Ved Fælles Læsning læser bibliotekaren en tekst højt og gør stop undervejs. Derefter taler deltagerne ud fra det læste. Teksterne hjælper erindringer på vej, og vi deler vore erindringer med hinanden.

  Vi har et særligt hold for dig, der har demens. Du er velkommen til at tage en pårørende, nabo eller ven med.

  Vi mødes på Vejle Bibliotek i 1½ time hver anden uge.
  For yderligere information og tilmelding, se: https://vejlebib.dk/saerlige-tilbud/f%C3%A6llesl%C3%A6sning 

Sidst opdateret: 24. oktober 2018