Tilbud til demen­te og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om undervisning og dialog i pårørendegrupper.

  I Vejle Kommune har pårørende, der har en ægtefælle, far, mor eller andet nærtstående familiemedlem med en demenssygdom mulighed for at være med i en pårørendegruppe. 

  Vi har tilbud til dig om at være med i én af tre grupper afhængigt af, hvilken relation du har til personen med demens.

  Gruppe 1: er for ægtefæller                                                                                                     Tilbuddet er for samboende pårørende, hvor ægtefællen har en demenssygdom.

  Gruppe 2: er for ægtefæller  
  Tilbuddet er for pårørende, hvor ægtefællen med en demenssygdom bor på plejecenter.                                                                           

  Grupper 3: er for andre pårørende                                                                                                  Tilbuddet er for andre pårørende med en nær relation til et menneske med en demenssygdom f.eks. voksne børn eller søskende.

  I pårørendegrupperne er det primære sigte at tilbyde et forum, hvor spørgsmål, såvel som følelsesmæssige og praktiske udfordringer kan vendes med ligestillede og fagpersoner. 

  Vi underviser i følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Strategier til pårørende – måder at klare sig på
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens


  Der starter nye hold op til september 2017. Du har allerede nu mulighed for at melde sig til et hold.

  Se oversigt over hold for pårørendegrupper efterår 2017

  Flere oplysninger og tilmelding til grupperne
  Kontakt psykolog
  Sofie Nautrup Stisen
  Tlf. 76 81 66 16
  sofnn@vejle.dk>

   

   

   

 • Aktiv Klub

  Demensenhedens tilbud til personer med demens i let grad, hvor formålet er at bevare et godt, aktivt og socialt liv. Du skal være mobil og selvhjulpen.

  Mødetider: Hver anden onsdag kl.11.-15.00.

  Mødested: Gulkrogcentret i forhallen.

  Aktiviteter: Vi planlægger aktiviteterne fra gang til gang. Indholdet kan være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter.

  Antal deltager: 10-12 personer.

  Medarbejdere: To demenskonsulenter samt to mandlige frivillige.

  Brugerbetaling: Til transport og aktiviteter minimum 50 kr. pr. gang.

  Tilmelding: Sker via din demenskonsulent.

  Udsagn fra deltagerne:
  - Aktiv-klubben er et fristed, hvor vi er sammen med andre, der har samme sygdom.
  - Dejligt at vide de andre forstår min situation. Her kan jeg slappe af.
  - Når jeg er ude i naturen, bliver jeg mere frigjort. Der er ”så højt til loftet".  
  - Turene giver inspiration til aktiviteter med familien.
  - Vi er medbestemmende til kommende aktiviteter. 

   

 • Daghøjskole

  Daghøjskole tilbyder 6 møder for ægtepar og samlevende, hvor den ene har en demenssygdom. Der er plads til 12 par.

  Formål: At inspirere parrene til fortsat at tage del i fælles og eventuelle nye kontakter.
  Der er på forhånd fastlagt et program med kulturelle indslag, naturoplevelser og foredrag.

  Daghøjskolen har mødested forskellige steder i Vejle Kommune.

  Vi starter nyt hold op medio august, hver anden tirsdag i tidsrummet kl.14.00 til 16.30.
  Der er brugerbetaling til entre, kaffe og brød.

  Tilmelding kan ske til din demenskonsulent eller én af kontaktpersonerne.

 • Undervisning

  Vidensforum for Demens arbejder for at udbrede kendskabet til demens.

  Dette sker bla. via:

  1.  Folkeoplysningsmøder

  • Hvad er demens?
  • Vejle Kommunes tilbud til demente borgere og deres pårørende
  • Hverdagen med demens


  Vi  holder folkeoplysningsmøde én gang om året. Det bliver annonceret via pressen, Velfærdsmagasinet og Vejle Kommunes hjemmeside

  2. Undervisning til interesserede som har kontakt til demente via deres arbejde eller fritid, f.eks.:

  • Politi
  • Forretningsdrivende i Vejle Kommune
  • Frivillige 
  • Sportsforeninger
  • Etc.

  Undervisningen kan bl.a. indeholde:

  • Hvad er demens?
  • Hvordan fremtræder de hyppigste former?
  • Hvordan kommunikere man med demente?
  • Værktøj og gode råd i samarbejdet med demente.

  Ønsker I at modtage undervisning eller nærmere oplysninger, så kontakt Demensenheden på 76 81 66 00.

  3. Tilbud til pårørende om undervisning og dialog – Se under pårørendegrupper på denne side.

 • Musikterapi

  Som en del af det tværfaglige behandlingstilbud i Vejle kommune tilbydes musikterapi til borgere med en demensdiagnose, som bor på plejecenter.

  Musikterapi er et individuelt behandlingstilbud til borgere med uhensigtsmæssig adfærd, hvor musikken bruges som middel til at nå terapeutiske mål, som fx at finde ro, forbedre plejesituationen eller imødekomme psykosociale behov.

  Det er som regel demenskonsulenterne, der henviser til musikterapi, og et musikterapeutisk forløb foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet.

  Endvidere tilbydes gruppe musikterapi på udvalgte plejecentre med fokus på kognitiv og social stimulering.

  Musikterapeudemensterne er desuden en del af Vidensforum for demens og de tilbyder vejledning og tværfaglig sparring til plejepersonalet på kommunens plejecentre i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab samt i forhold til lydmiljø i fællesarealer.

  "Ind til det levede liv" en fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg

  Læs mere om forskning inden for musikterapi og demens på Nationalt Videnscenter for Demens

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:
  Sara Schou Nielsen sasni@vejle.dk tlf. 7681 6615
  Ulla Ladegaard ullad@vejle.dk tlf. 7681 6613

Sidst opdateret: 06. september 2017