Tilbud til demen­te og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om oplæg og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle/partner, en mor, far eller anden nærtstående med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe.

  Du kan deltage i en af følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den sygdomsramte:

  For samlevende ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvis ægtefælle/partner har en demenssygdom.

  For ægtefæller eller partnere
  Tilbuddet er for pårørende, hvis ægtefælle/partner er flyttet på plejecenter.

  For voksne børn, søskende og andre
  Tilbuddet er for pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn og søskende.
  ----------------
  Målet med grupperne er at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål, herunder følelsesmæssige og praktiske udfordringer, med ligestillede og fagpersoner.

  Der er oplæg om følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Samvær og kommunikation
  • Pårørendes følelsesmæssige reaktioner
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens


  Vi forventer at kunne starte nye forløb op i september 2020. Oversigten over planlagte pårørendegruppeforløb vil blive lagt ud på denne side i løbet af august måned.

  For flere oplysninger og tilmelding til grupperne, kontakt:

  Sofie Nautrup Stisen
  Psykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Børne- og ungegrupper

  Børne- og ungegruppe – et tilbud til dig, der er under 16 år og har en forælder med demens
  Som barn af en forælder med demens oplever du måske, at din mor eller far forandrer sig. Du er måske ked af det, vred eller i tvivl om, hvad det er, der sker, og hvordan du bedst tager hånd om dine følelsesmæssige reaktioner.

  Derfor har du mulighed for at deltage i en børne- og ungegruppe i Vejle sammen med andre børn og unge i samme situation som dig. Du er velkommen til at deltage uafhængig af, hvilken kommune du bor i.

  Gruppen ledes af to fagpersoner med henholdsvis en terapeutisk og demensfaglig baggrund. De kan hjælpe dig med at give plads til det, der er svært og forstå, hvorfor din forælder reagerer, som han eller hun gør. I gruppen får du mulighed for at dele dine oplevelser med de øvrige deltagere og sammen finde nye strategier, så du føler dig bedre rustet til at håndtere din hverdag.

  Møder i 2020
  Møderne holdes som udgangspunkt den sidste mandag i måneden, og på nuværende tidspunkt er der planlagt følgende møder:

  • Mandag den 27. januar 2020 kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 24. februar 2020  kl. 15.30 – 18.00
  • Mandag den 30. marts 2020 kl. 15.30 -  18.00 
  • Mandag den 27. april 2020 kl. 15.30 - 18.00
  • Mandag den 25. maj 2020 kl. 15.30 - 18.00
  • Mandag den 22. juni 2020 kl. 15.30 - 18.00

  Ungegruppe – et tilbud til dig fra 16-30 år
  Tilbuddet svarer børne- og ungegruppens indhold, men med fokus på de udfordringer og problemstillinger, som 16-30-årige oplever.

  Du er velkommen  til at deltage i ungegruppen, hvis enten du eller dine forældre/forælder bor i Vejle Kommune.

  Vi opretter en gruppe, når der er minimum fire deltagere.

  Hvor og hvornår 
  Møderne foregår i Multirummet på Gulkrogcentret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.  Møderne ligger i tidsrummet kl. 15.30-18.00.

  Mere info og tilmelding
  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk 

 • Undervisning

  Som et led i demensindsatsen i Vejle Kommune arbejder vi for at udbrede kendskabet til demens. 

  Dette sker bla. via:

  1. Folkeoplysningsaftener og øvrige arrangementer om demens
  Vi  holder folkeoplysningsaftener eller andre arrangementer én gang årligt i forbindelse med Den Nationale Demensuge (uge 38). Se annoncering i pressen, Velfærdsmagasinet og på Vejle Kommunes hjemmeside.

  2. Undervisning om demens til alle i Vejle Kommune, der ønsker mere viden om sygdommen og dermed få en bedre forståelse for de borgere, der har demens.
  "Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte går hånd i hånd med social isolation. Flere fortæller, hvordan de har oplevet uvidenhed og manglende forståelse fra omgivelserne" (Den Nationale Demensplan 2025)

  Hvis du kan samle minimum 10 personer, f.eks. i foreninger eller på arbejdspladser, og har et mødelokale, så kontakt en  demenskonsulent på telefon 76 81 66 00 og lav en aftale.

  3. Tilbud til pårørende om undervisning og dialog

 • Musikterapi

  Vi tilbyder også musikterapi til demensramte, der bor på plejecenter.

  Vi bruger musikterapi til at finde ro, forbedre plejesituationen eller imødekomme psykosociale behov.

  Ofte er det demenskonsulenterne, der henviser til musikterapi, og et musikterapeutisk forløb foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet.

  Vi tilbyder også gruppe- musikterapi på udvalgte plejecentre.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.

  Læs "Ind til det levede liv" - en fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg

  Læs om forskning inden for musikterapi og demens på Nationalt Videnscenter for Demens

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Lange, mail: sasni@vejle.dk, tlf. 76 81 66 15

  Immanuel Kuhrt, mail: immku@vejle.dk, tlf. 76 81 66 13

Sidst opdateret: 09. juni 2020