Tilbud til demen­te og på­røren­de

Er du ramt af demens eller pårørende til en demensramt? Så har vi en række tilbud, som kan gøre din hverdag mere tryg.

 • Pårørendegrupper

  Tilbud til pårørende om undervisning og dialog i pårørendegrupper.

  Har du en ægtefælle, far, mor eller andet  familiemedlem med en demenssygdom, kan du være med i en pårørendegruppe. 

  Vi har følgende grupper afhængig af, hvilken relation du har til den demensramte:

  Gruppe 1: Ægtefæller
  Tilbuddet er for samboende pårørende, hvor ægtefællen har demens.

  Gruppe 2: Ægtefæller
  Tilbuddet er for pårørende, hvor ægtefællen med demens bor på plejecenter. 

  Gruppe 3: For andre pårørende
  Tilbuddet er for andre pårørende med en nær relation til en demensramt, f.eks. voksne børn eller søskende.

  Det primære sigte at tilbyde et forum, hvor du kan vende spørgsmål og følelsesmæssige og praktiske udfordringer med ligestillede og fagpersoner. 

  Vi underviser i følgende emner:

  • Demenssygdomme, symptomer og behandling
  • Vejle Kommunes tilbud på demensområdet
  • Strategier til pårørende – måder at klare sig på
  • Juridiske spørgsmål i forbindelse med demens

  Der starter nye hold op i februar og marts 2018

  Du har allerede nu mulighed for at melde sig til et hold.

  Se oversigt over hold for pårørendegrupper forår 2018

  Flere oplysninger og tilmelding til grupperne:

  Kontakt 
  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk

 • Børne- og ungegruppe (Tid til at være ung)

  Tid til at være ung  - er et tilbud til børn og unge (13-30 årige).

  Deltag i en børne- og ungegruppe, hvis du har en forældre med demens.

  Der starter en ny gruppe i januar 2018:

  1. møde: Mandag d. 15. januar

  2.  møde: Mandag d. 29. januar

  3. møde: Mandag d. 26. februar

  4. møde: Mandag d. 19. marts

  5.  møde: Mandag d. 30. april

  6. møde: Mandag d. 28. maj

  7. møde: Mandag d. 27. august

  8. møde: Mandag d. 24. september

  9. møde: Mandag d. 29. oktober

  10. møde: Mandag d. 26. november

  Læs mere i folderen Tid til at være ung 

  Kontakt:

  Sofie Nautrup Stisen
  Demenspsykolog
  Tlf. 76 81 66 16
  Mail: sofnn@vejle.dk

 • Aktiv Klub

  Dette tilbud er til dig, der har demens i let grad. Formålet er at bevare et godt, aktivt og socialt liv. Du skal være mobil og selvhjulpen.

  Mødetider: Hver anden onsdag kl. 11.-15.00.

  Mødested: Gulkrogcentret i forhallen.

  Aktiviteter: Vi planlægger aktiviteterne fra gang til gang. Indholdet kan være kulturelle, kreative og fysiske aktiviteter.

  Antal deltager: 10-12 personer.

  Medarbejdere: To demenskonsulenter og to mandlige frivillige.

  Brugerbetaling: Til transport og aktiviteter minimum 50 kr. pr. gang.

  Tilmelding: Sker via din demenskonsulent.

  Udsagn fra deltagerne:
  - Aktiv Klubben er et fristed, hvor vi er sammen med andre, der har samme sygdom.
  - Dejligt at vide de andre forstår min situation. Her kan jeg slappe af.
  - Når jeg er ude i naturen, bliver jeg mere frigjort. Der er ”så højt til loftet".  
  - Turene giver inspiration til aktiviteter med familien.
  - Vi er medbestemmende til kommende aktiviteter. 

   

 • Daghøjskole

  Daghøjskole tilbyder 6 møder for ægtepar og samlevende, hvor den ene har demens. Der er plads til 12 par.

  Formål: At inspirere parrene til fortsat at tage del i fælles og eventuelle nye kontakter.
  Der er på forhånd fastlagt et program med kulturelle indslag, naturoplevelser og foredrag.

  Daghøjskolen har mødested forskellige steder i Vejle Kommune.

  Vi starter nyt hold op 17. april 2018 hver anden tirsdag i tidsrummet kl. 14.00 til 16.30.
  Der er brugerbetaling til entre, kaffe og brød.

  Tilmelding kan ske til din demenskonsulent eller én af kontaktpersonerne.

  Demenskonsulent
  Bente Hastrup Jensen
  telefon: 21 19 69 92

  Demenskonsulent
  Grethe Skovlund
  telefon: 29 47 73 90

  Læs mere i folderen Daghøjskole Forår 2018

 • Undervisning

  Vidensforum for Demens arbejder for at udbrede kendskabet til demens.

  Dette sker bla. via:

  1.  Folkeoplysningsmøder

  • Hvad er demens?
  • Vejle Kommunes tilbud til demente borgere og deres pårørende
  • Hverdagen med demens


  Vi  holder folkeoplysningsmøde én gang om året. Det bliver annonceret via pressen, Velfærdsmagasinet og Vejle Kommunes hjemmeside

  2. Undervisning til interesserede. som har kontakt til demensramte via deres arbejde eller fritid, f.eks.:

  • Politi
  • Forretningsdrivende i Vejle Kommune
  • Frivillige 
  • Sportsforeninger
  • Etc.


  Undervisningen kan bl.a. indeholde:

  • Hvad er demens?
  • Hvordan fremtræder de hyppigste former?
  • Hvordan kommunikere man med demente?
  • Værktøj og gode råd i samarbejdet med demente.

  Ønsker I at modtage undervisning eller nærmere oplysninger, så kontakt Demensenheden.

  3. Tilbud til pårørende om undervisning og dialog

  – Se under "Pårørende-grupper" på denne side.

 • Musikterapi

  Vi tilbyder også musikterapi til demensramte, som bor på plejecenter.

  Vi bruger musikterapi til at finde ro, forbedre plejesituationen eller imødekomme psykosociale behov.

  Det er som regel demenskonsulenterne, der henviser til musikterapi, og et musikterapeutisk forløb foregår i tæt samarbejde med plejepersonalet.

  Vi tilbyder også gruppe- musikterapi på udvalgte plejecentre.

  Musikterapeuterne er del af Vidensforum for demens og vejleder gerne personalet på plejecentrene i forhold til at bruge sang og musik som pædagogisk og plejefagligt redskab - og lydmiljø i fællesarealer.

  Læs "Ind til det levede liv" - en fotofilm om musikterapi, demens og ældreomsorg

  Læs om forskning inden for musikterapi og demens på Nationalt Videnscenter for Demens

  Musikterapeuterne i Vejle Kommune:

  Sara Schou Nielsen, mail: sasni@vejle.dk, tlf. 76 81 66 15
  Ulla Ladegaard, mail: ullad@vejle.dk , tlf. 76 81 66 13

Sidst opdateret: 06. februar 2018