Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten består af en flok frivillige, som med kort varsel kan rykke ud og sidde ved døende på plejehjem eller i private hjem.

Vågetjenesten dækker hele døgnet men udfører ikke det arbejde, som påhviler hjemmeplejen eller personalet på plejecentret. Tilbuddet gælder, at være til stede helt på den syges betingelser.

Vågetjenesten giver medmenneskelig nærvær og omsorg til den døende og skaber ro hos mennesker uden pårørende, eller som aflastning til den pårørende. Det kan være at lytte, at snakke lidt, at holde i hånd, og i det hele taget at være der, så den syge ikke føler sig helt alene.

Vi har tavshedspligt.

 

Kontakt

Sonja Skov, Kontatperson

Tlf. 20 12 76 96

E-mail: sonja-kurt@mail.dk

Send ikke fortrolige oplysninger til og fra en almindelig e-mail. Det svarer til at sende et postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser det.

Sidst opdateret: 08. juni 2020