Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Hos STU kan 16-25-årige med særlige behov få en 3-årig særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

STU Ungdomsuddannelsen ligestiller dig, som har særlige behov, med andre unge.


Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt afdelingsleder Ulla Laursen på:
ULLAU@vejle.dk eller
telefon 21 34 59 66.

Send ikke fortrolige oplysninger via mail. Det svarer til at sende et åbent postkort.

Sidst opdateret: 08. juni 2020