TU­BA afd. Kol­ding

Et tilbud til unge 14-24 år som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. Vil du vide mere?

Kontakt

Jeppe Berg Sandvej
Tlf. 30 93 91 02
kolding@tuba.dk

Send ikke fortrolige oplysninger til og fra en almindelig e-mail. Det svarer til at sende et postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser det.

Sidst opdateret: 08. juni 2020