Formålet med lektionerne er at få eleverne til at reflektere over deres egne alkoholvaner, normer i klassen og på skolen. 2 lektioner.

Individuel øvelse - SURF piktogram

Individuel øvelse

Ca. 10 min.

 • Tag udgangspunkt i arbejdsarket "Er det sejt at være stiv?"
 • Forklar tydeligt, at øvelse 1 handler om: "Hvad man tror om de andre i klassen", og øvelse 2 handler om: "Hvad der er ok for en selv".
 • Lad eleverne udfylde spørgeskemaet hver for sig og anonymt.


Klasse - SURF piktogram

Klasse

Ca. 15 min.

 • Indsaml arkene og tæl besvarelserne op for klassen.
 • Omregn i fællesskab til procent, og skriv svarfordelingen fra de to spørgeskemaer op på tavlen.
 • Læg op til en drøftelse om:
  Hvorfor er der forskel på, hvad man tror, de andre synes er ok, og hvad de hver især synes er ok?
  Hvilke normer omkring alkohol er der i virkeligheden blandt eleverne?


Klasse piktogram

Klasse

Ca. 20 min.

 1. Fortæl om lovgivningen for alkohol:
  Unge under 18 år må ikke købe drikkevarer med mere end 16. 5 % alkohol i butikkerne.
  Unge under 16 år må slet ikke købe alkohol i butikkerne.

 2. Læg op til drøftelse af:
  Hvad er begrundelserne for lovgivningen?
  Virker lovgivningen?
  Hvis "nej" hvorfor ikke?

 3. Du kan yderligere nuancerer debatten ved at spørge til:
  Hvilken rolle har uddannelsesniveau på alkoholforbrug?
  Hvilken rolle har økonomisk status på alkoholforbrug?
  Hvilken rolle har geografi på alkoholforbrug?


Klasse SURF

Klasse

Ca. 25 min.

Alkoholpolitik på skolen.

Læg op til en snak om:

 • Hvad kan en alkoholpolitik indeholde? 
 • Hvorfor er der en alkoholpolitik på skolen?
 • Der er alkoholpolitikker på arbejdspladser. Hvilken funktion tror I, de har?
 • Er der forskel på alkoholpolitikker inden for forskellige fag?
Gruppeøvelse

Øvelse

Ca. 20 min.

 • Tænk på én, I godt kan lide, der ikke drikker alkohol og som har et godt socialt liv.
 • Hvad kan årsagen være til, at vedkommende ikke drikker?
 • Skriv to ting ned, som vedkommende gør, når han/hun er sammen med andre. 


Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

Sundhedskonsulenterne i Team Sundhedsfremme og Forebyggelse kan henvise til relevante fagpersoner indenfor alkoholområdet som kan supplere emnet

Lektier piktogram SURF

Lektier

Ca. min.

 • Lav en alkoholpolitik for skolen. Den skal forholde sig til:
 • Alkohol i undervisningstiden.
 • Alkohol ved sociale arrangementer.
 • Elever, der møder op med tømmermænd eller promiller i blodet.
 • Hjælp og støtte til elever, der har et alkoholproblem.
 • Hvis skolen allerede har en alkoholpolitik, undersøg så, om den kan forbedres.

Oplæg klassen piktogram

Oplæg for klassen

Ca. 45 Min.

 • Udvælg 5 af elevernes egen alkoholpolitikker, som fremlægges på klassen.
 • Forsøg at lave en fælles alkoholpolitik.
 • Tag en snak om, hvad der kan ske, hvis politikken ikke efterleves.
Arbejdsark piktogram
Sidst opdateret: