Eleverne får viden om, hvordan alkohol virker, og de reflekterer over, hvilken betydning, det har for deres adfærd. 2 lektioner.

Gruppeøvelse - to og to

Øvelse

Ca. 5 min.

Klassepiktogram
Gruppeøvelse

Øvelse

Ca. 15 min.

Klasse piktogram

Klasse

Ca.15 min.

Saml op ved at hver gruppe fremlægger deres sætninger.

Læg op til en snak om:

 • Hvad det gør ved nattelivet, når folk er påvirket af alkohol?
 • Hvad det gør ved undervisningen og skolelivet, når folk er påvirket af alkohol/har tømmermænd?

Klasseundervisning

Klasse

Ca. 10 min.

Læg op til en fælles snak om:

 • Hvorfor er alkohol så udbredt i Danmark?
 • Hvad skal der til for at ændre druk-kulturen?
 • Hvilke økonomiske interesser er der bag alkoholsalg og produktion?
Øvelser parvis

Øvelse 

Ca. 15 min. 

 • Del eleverne op dreng/dreng eller pige/pige.
 • Bed parrene om at finde en alkoholreklame på nettet.
 • Hvem henvender reklamen sig til?
 • Hvilke virkemidler bruger de?
 • Giver det jer lyst til at drikke? Hvorfor/hvorfor ikke?
Oplæg klassen piktogram

Oplæg for klassen

Ca. 20 min. 

 • Vælg 4-6 par, som viser deres videoer og redegør for deres svar.
 • Læg op til en fælles diskussion.
Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

Sundhedskonsulenterne i Team Sundhedsfremme og Forebyggelse kan henvise til relevante fagpersoner på alkoholområdet, som kan supplere emnet.

Arbejdsark piktogram
Sidst opdateret: