Søvn er et basalt behov for vores fysiske og mentale trivsel. Her kommer vi bl.a. ind på elevernes søvnvaner.

Klasse

Klasse

Ca. 25 min.

Tag udgangspunkt i arbejdsark 19 "Sov godt" øvelse 1:  Tal om faktaboksen "Søvn", og læg op til en snak om, hvad det betyder.

Sæt eleverne i gang med at udfylde et ugeskema, hvor de skriver, hvor mange timer, de har sovet den sidste uge.

Læg herefter op til en snak om:

  • Hvor mange timers søvn er passende?
  • Hvad betyder søvn for ens skolegang og fritidsliv?

Læs mere om søvnmangel på www.netdoktor.dk 

Øvelse

Øvelse

Ca. 20 min.

Inddel eleverne i grupper med ca. fire i hver. Tag udgangspunkt i arbejdsark 19 "Sov godt" øvelse 2:

  • Hvordan oplever eleverne søvnmangel?
  • Hvilken betydning det har for deres fysiske og mentale funktion.

Hver elev sætter :-) ind på skemaet.

Klasse

Klasse

Ca. 10 min.

Saml op ved at tage en snak om, hvilke oplevelser eleverne har med søvnmangel, og om der er noget, der går igen.

Individuel øvelse

Individuel øvelse

Ca. 15 min.

Lad hver enkelt elev besvare arbejdsarket "Sov godt" øvelse 3:

Hvorfor sover du tilpas/ikke nok/for meget?

Eleverne udarbejder en lille folder, der forklarer livsstilens indflydelse på søvn.
Søg mere viden på www.netdoktor.dk

Lave 3 gode "sov-bedre-råd" til dig selv.

Klasse

Klasse

Ca. 20 min.

Saml op ved at spørge:

  • Hvad det betyder for uddannelsesstedet/virksomheder, at eleverne/medarbejdere er udhvilet?
  • Hvilke problemer giver det, hvis eleverne/medarbejderen ikke er udhvilet?
  • Hvad er klassens 5 gode soveråd. (Lav en opsamling på tavlen over de forslag, de enkelte elever har lavet).
Lektier

Lektier

Få 8 timers søvn i nat! :-) 

Ekstern ressource

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

Få besøg af en sundhedskonsulent, der fortæller om søvn. Kontakt Folkesundhed, Lars Ulrik, laru@vejle.dk eller Mette Skov Stoffer, mesto@vejle.dk 

Arbejdsark

Arbejdsark

Arbejdsarket: "Sov godt

Sov bedre

Her arbejder eleverne med, hvad der påvirker deres søvn, og hvad de selv kan gøre for at få en god nats søvn.

2 lektioner.

Individuel øvelse

Individuel øvelse

Ca. 10 min.

Tag udgangspunkt i arbejdsark 20: "Sov bedre" øvelse 1: Eleverne skal hver for sig udfylde skemaet og reflektere over, hvad der påvirker deres søvn.

Gruppe øvelse

Øvelse

Ca. 10 min.

Inddel eleverne i grupper på ca. fire.

Sæt dem i gang med at tale sammen om deres begrundelser for, hvad der påvirker søvnen positivt og negativt. 

Oplæg for klassen

Oplæg for klassen

Ca. 5 min.

Saml op ved at bede grupperne fortælle om to vigtige pointer.

Klasse

Klasse

Ca. 30 min.

Tag udgangspunkt i arbejdsarket: "Sov bedre" øvelse 2: 
Skriv "En god nats søvn" på tavlen og læg op til, at I laver en brainstorm om, hvad der skal til.

Læg dernæst op til en drøftelse om:

Hvad står i vejen for, at det kan ske?

Hvorfor har eleverne evt. modstand på at gøre det, som virker godt for søvnen?

Klasse

Klasse

Ca. 20 min.

Tag fat i de særlige søvnudfordringer ved natarbejde, tidligt morgenarbejde, lange rejsetider eller skæve arbejdstider.

Få eleverne til at diskutere:

  • Hvilke konsekvenser har det for den enkelte?
  • Hvordan kan det være, at samfundet er indrettet på denne måde?
  • Burde der være en form for "kompensation" for folk med skæve arbejdstider?
Lektier

Lektier

Se på dit soveværelse:

Fungerer det optimalt for en god nats søvn?

Oplæg for klassen

Oplæg for klassen

Ca. 45 min.

Eleverne udarbejder og præsenterer et forslag til en plan for, hvordan et dårligt søvnmønster kan blive brudt.

Eleverne tager udgangspunkt i en fiktiv person, beskriver personens udgangspunkt og hvilke relevante tiltag, der kunne være. 

Ekstern ressource

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

Du kan få en sundhedskonsulent til at fortælle om søvn og lave øvelser med klassen.

Kontakt Folkesundhed

Lars Ulrik Projektmedarbejder Sundhedskonsulent
Send e-mail mobil 23 22 90 33
Mette Stoffer Sundhedskonsulent
Send e-mail mobil 23 81 41 58
Arbejdsark
Sidst opdateret: