Hvad betyder angst og depression for, hvordan du har det fysisk, psykisk og socialt? Hvad er fakta og myter om angst og depression?

Forberedelse af undervisningen

Forberedelse

Ca. 45 min

 • Print arkene om ”Fakta og myter”. Angst har en farve og depression har en anden farve. Hæng udsagnene for angst samlet op i en del af klassen og hæng udsagnene for depression samlet op i en anden del af klassen.
 • Videns plancherne printes og lamineres.
 • Der skal bruges en bold eller en blød genstand til at kaste med.
 • Det er en god ide at sætte dig godt ind i videns plancherne, sådan at du kan understøtte og uddybe de udsagn, eleverne kommer med.
Klasseundervisning

Klasse

Ca. 10 min.

 • Fortæl eleverne, at formålet med opgaven er i fællesskab at få mere viden om angst og depression og at blive klogere på myter og fakta forbundet med angst og depression.
 • Bed eleverne om at stille sig om i en cirkel. Inddel elever i hold af to og to. Den ene halvdel af cirklen skal koncentrere sig om angst, den anden om depression.
 • Bed eleverne, som koncentrerer sig om angst, at gå ned til væggen, hvor udsagnene om angst hænger.
 • Bed eleverne, som koncentrerer sig om angst, at gå ned til væggen, hvor depression udsagnene hænger.
 • Bed eleverne, sammen med deres makker, om at vælge et udsagn, som de ved noget om, eller gerne vil vide noget om.
 • Når eleverne har gjort det, tager de udsagnet med sig tilbage i cirklen. 

 

Individuel øvelse

Individuel øvelse

Ca. 10 min.

To og to vælger eleverne et udsagn om henholdsvis angst eller depression, som de gerne vil vide noget om eller ved noget om.

De tager udsagnet med tilbage til cirklen, når de er færdige.

 

 

 

Klasseundervisning

Klasse

Ca. 30 min.

 • Gentag formålet med øvelsen for eleverne: At vi i fællesskab bliver klogere på angst og depression og får bekræftet eller aflivet nogle myter. Kast bolden eller en blød genstand rundt i cirklen efter tur, og så hjælper vi hinanden med at bekræfte eller aflive myten.”
 • Spørg ud i gruppen, hvad de andre elever tænker om udsagnet. Du kan som lærer supplere med din viden om emnet og med fordel inddrage videns plancherne som hjælp. 
 • Fortsæt øvelsen, indtil alle har delt deres udsagn.

 

Eksterne ressourcer

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

 

En medarbejder fra SPOR18 har kompetencer, der kan understøtte emnet.

Kontakt SPOR18

Vestre Engvej 51 A, 7100 Vejle
Sidst opdateret: