Formålet, med Trafiksignalet, er at formidle eksempler på, hvordan trivsel, mistrivsel, psykisk problemer og psykisk sygdomme kan komme til udtryk.

Forberedelse

10 min.

Download og print Trafiksignalet,  eller rekvirerer det hos SPOR18. Det anbefales, at Trafiksignalet hænges op i klassen, og at der er mulighed for at skrive ved siden af - evt. ved hjælp af whiteboard.

Oplæg klasse piktogram

Oplæg for klassen

Ca. 30 min.

Mental sundhed er noget som er inde i os og mellem mennesker. Det kan være nemmere at tale om vores fysiske sundhed - det brækkede ben end om vores mentale sundhed, som ofte ikke er synlig. Du kan se godt ud, men have det dårligt. Det, vi skal tale om i dag er mental sundhed, men hvad dækker det egentlig over.

Trafiksignalets opbygning

Trafiksignalet forklarer, hvorfor man kan opleve mistrivsel eller bliver ramt af psykisk sygdom. Modellen tager udgangspunkt i, at mistrivsel og psykisk sygdom skyldes et sammenspil mellem mange forskellige faktorer såsom sociale forhold, opvækst, belastninger og individuel robusthed.

  • Du kan begynde med at gennemgå Trafiksignalets røde cirkel (Psykisk sygdomme): Forskellige psykisk sygdomme kan nævnes angst, depression, ADHD, spiseforstyrrelser mm.
  • Derefter kan du gennem gå Trafiksignalets grønne cirkel (trivsel): Håb, handle-kompetence, optimisme, kan holde fast i mål, gennemføre uddannelse, være sammen med sine venner, livsmod.
  • Dernæst den gule cirkel (mistrivsel): negative tanker, fravær, trækker sig fra socialt samvær, tristhed, stress, lavt selvværd, usikkerhed, tvivl.
  • Den orange cirkel (psykiske problemer): selvskade, selvmordstanker, ensomhed, selvmordstanker, misbrug.

Inddragelse og refleksion

  • Ved gennemgang af Trafiksignalet kan du løbende inddrage eleverne til refleksion og dialog:
  • Hvad er forskellen på mistrivsel og psykisk sygdom? Kan I komme med eksempler på mistrivsel og psykiske problemer?
  • Hvad kan være årsagen til, at man ikke søger hjælp, når man er ramt af psykisk sygdom?
  • Kan I komme med eksempler på, hvilke former for tidlig indsatser, der virker, hvis man mistrives i skolen?
  • Hvad kan være udfordrende ved at modtage støtte og hjælp på skolen, hvis man har psykiske problemer?

 

Trafiksignalet viser nuancerne

Det er sjældent, at man går fra at være rask til at blive psykisk syg uden at opleve en periode med mistrivsel og belastninger. Tidlig indsats og forebyggelse kan forhindre, at man bevæger sig op ad i Trafiksignalet. Det er derfor vigtigt, at man er i stand til at se og mærke signalerne hos sig selv og andre for at understøtte forebyggelse og tidlig indsats.

Man bliver nødvendigvis ikke psykisk syg, fordi man oplever mistrivsel eller psykiske problemer. Men der er en øget risiko for, at man kan bliver psykisk syg, hvis man ikke får den rette støtte og hjælp.

Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Ca. 45 min.

En medarbejder fra Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, Spor 18 har kompetencer der kan understøtte dette emne.

Kontakt SPOR18

Vestre Engvej 51 A, 7100 Vejle
Sidst opdateret: