Har du været udsendt i en international operation, eller er du pårørende eller rådgiver til én, som har?

Veterankoordinatoren gør det nemt for dig

Veterankoordinatoren er din personlige bisidder, budbringer og brobygger i forhold til kommunen.

Det betyder, at du som veteran kan få viden og personlig rådgivning af en person, der kender alt til de tilbud og muligheder, som du kan have glæde af.

Du kan bl.a. få råd og vejledning om arbejde og sundhed samt muligheder for støtte til dig og din familie. 

 

Hvem kan få hjælp?

Både veteraner og deres pårørende kan få hjælp. Rådgivere til en veteran kan også få hjælp. 

Veteraner er personer, der har været udsendt i en eller flere internationale operationer. Det er for eksempel soldater, politifolk, beredskabsfolk, frivillige i Hjemmeværnet, piloter, præster, sømænd, læger, sygeplejersker og frivillige i nødhjælpsorganisationer.

Relevante informationer

 • Søg tilskud til aktiviteter for veteraner og deres pårørende

  Vejle Kommune har en pulje til aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

  Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med konkrete aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

  Puljen er på 50.000 kr. og ansøgninger behandles løbende.

  Se hvordan du søger puljen her. 

 • Følg med på Facebook

  Du kan finde veterankoordinatoren på Facebook lige her

 • Links til andre tiltag

  Veteranhjem Trekantsområdet 
  Har til formål at skabe et frirum for samvær og aktiviteter for veteraner og deres pårørende. Gå til Veteranhjem Trekantsområdets hjemmeside.

  Veterancentret 
  Forsvarets tilbud til veteraner og pårørende. Gå til Veterancentrets hjemmeside.

  Familienetværket
  Et netværk af frivillige som selv er pårørende til soldater. Gå til Familienetværkets hjemmeside.

  Veteranstøtten
  Har bl.a. til formål at opfange de veteraner fra international tjeneste, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system. Gå til Veteranstøttens hjemmeside.

  Soldaterlegatet
  Hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missionærer, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet og fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres pårørende. Gå til Soldaterlegatets hjemmeside.

 • Den Nationale Flagdag

  ”Den Nationale Flagdag” 5. september blev indstiftet af Folketinget i 2009.

  Vejle Kommune er hvert år på denne dato vært for et  arrangement i  ”Skyttehushaven” for veteraner bosiddende i Vejle Kommune samt deres nærmeste pårørende.

  I 2014 blev der i samme anledning afsløret en mindesten.

 • Få hjælp døgnet rundt

  Du kan altid ringe til Veterancentrets døgntelefon: 72 81 97 00 

 • Veteranpolitik

 • De 4 sløjer i Vejle Kommunes indsats overfor hjemvendte

  • Anerkendelse af krigsveteraners indsats
  • Kompetenceudvikling og videndelings blandt medarbejdere i kommunen
  • En sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for veteraner
  • Samarbejde med Veterancentret og Veteranhjemmet i Fredericia

Sådan får du kontakt

Du kan vælge at ringe eller skrive, hvis du ønsker vejledning af ​​vores veterankoordinator. 

Hvis du vælger at ringe, kan du være anonym. Hvis du skriver en e-mail, kan du ikke regne med at være anonym, men vi behandler selvfølgelig dine oplysninger fortroligt.

Som veteran eller pårørende kan du f.eks. kontakte os, hvis du:

 • er i tvivl om, hvordan du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet
 • er bekymret for, hvordan dine børn trives
 • har helbreds– eller afhængighedsproblemer, du ikke har talt med nogen om
 • har svært ved at være sammen med mange mennesker ad gangen
 • føler dig isoleret fra omverdenen
 • generelt oplever, at du ikke får den hjælp, du har brug for

 

Se kontaktoplysningerne øverst på siden

Sidst opdateret: