Hvis du er er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er du også omfattet af sygesikringen og får derfor et sundhedskort.

Ikke muligt at ændre sygesikringsgruppe fra 17.-28. november

Fra 17.-28. november kan du ikke skifte læge, ændre sygesikring eller bestille nyt sundhedskort, da vi skal have nyt system. Vi åbner for det ny system den 28. november kl. 10 både digitalt via borger.dk og ved at bestille tid i Borgerservice via vejle.dk.

 

Sundhedskortet giver ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Herudover kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Sygesikringsgruppe

Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sygesikringsgruppe du tilhører. Langt de fleste er i sygesikringsgruppe 1, men du bestemmer selv, om du vil skifte.   

Hvis du har MitID kan du selv skifte din gruppe. Skal du skifte gruppe for børn under 15 år (eller har du brug for hjælp) så kontakt Borgerservice.  Husk at bestille tid, inden du møder op.

Skift sygesikringsgruppe digitalt

Bestil tid i Borgerservice

Du skal altid bestille tid, inden du møder op i Borgerservice, så vi er sikre på at kunne betjene dig.

Skal du have refunderet tilskud?

Hvis du er i sikringsgruppe 2 og skal have refunderet tilskud, så kontakt Borgerservice på tlf. 76 81 01 74. 

Om sygesikring og sikringsgrupper

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
 • Hvad er sygesikring?

  Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

  Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 • Hvilke sikringsgrupper findes der?

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.  

  Sikringsgruppe 1

  • er tilmeldt en praktiserende læge
  • skal have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog

  Hvis du er i sikringsgruppe 1, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du skal dog ikke have en henvisning hos øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

  Det er gratis at få behandling hos praktiserende læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at den praktiserende læge/speciallæge skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

  Hvis du er i sikringsgruppe 1, må praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter kun tage den overenskomstaftalte pris for din behandling.

  Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra din regning før, at du betaler.

  Sikringsgruppe 2

  • er ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger, kiropraktorer, tandlæger og tandplejere
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.

  Hvis du er i sikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal dog have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

  Vær opmærksom på, at du som gruppe 2-sikret kan få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Din praktiserende læge skal vurdere dit behov for behandling, hvis din speciallæge mener, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret.

  Psykologer skal have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. Speciallæger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter og kiropraktorer behøver ikke at have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. 

  Praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling for patienter i sikringsgruppe 2. Hvis du er i sikringsgruppe 2, skal du selv betale forskellen, hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen.

  Hvis du er i sikringsgruppe 2, får du samme tilskud, som en patient i sikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet ved at henvende dig til din kommune.

 • Sikringsgrupper for børn og unge

  • Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres (forældremyndighedsindehaver eller værge) valg af læge og sikringsgruppe.
  • Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge.
  • Har forældrene fælles forældremyndighed men hver sin bopæl, følger barnet samme læge som den forældre, barnet er bopælsregistreret hos.
  Ønske om anden læge eller sikringsgruppe
  • Barnet kan med forældrenes samtykke vælge en anden læge end forældrenes.
  • Barnet kan ligeledes med forældrenes samtykke vælge anden sikringsgruppe.

  Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Kontakt Borgerservice - sygesikring

Skolegade 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 56

Telefontid

 • mandag - onsdag 8 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 8 - 14

Fremmøde

 • mandag - onsdag 10 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 10 - 12

E-mail: borgerservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: