Et flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag om gratis tandpleje, indtil du fylder 22 år.

Frit valg giver dig flere muligheder

Du kan frit vælge, om dit barn skal have tandpleje hos en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge. 

Ordningen bliver trinvist indført, således at alle unge kan få gratis tandpleje i 2025. 

 • I 2023 er det de 18-19-årige, der bliver omfattet (født i 2005)
 • I 2024 er det de 18-20-årige, der bliver omfattet (født i 2006)
 • Først i 2025 er ordningen helt gennemført, så alle de 18-21-årige er omfattet

Du får gratis tandpleje og behandling hos den kommunale tandpleje fra fødslen og indtil 22-års fødselsdagen.  
(Det gælder for unge født efter den 31. december 2003). 

Du skal huske at give Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune besked, hvis du ønsker at skifte til en privat tandlæge.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder, hvis du vælger en privat tandlæge. 

Frit valg

 • Frit valg 0-15 årige

  Hvis dit barn er under 16 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Vejle Kommune 65 % af regningen. Du skal selv betale de sidste 35 % af regningen.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje.
   Derfor kan du ikke forvente, at Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, tandblegning og påsætning af tandsmykker.
 • Frit valg 16-21 årige

  Hvis dit barn er under 22 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Vejle Kommune 100 % af regningen til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten, fx undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.

  Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, fx operativ fjernelse af visdomstænder, bideskinner og tandreguleringsbehandling, skal din tandlæge altid ansøge Børne- og Ungetandplejen i Vejle Kommune om tilskud til behandlingen.

  I modsat fald er der intet tilskud fra Børne- og Ungetandplejen til behandlingen, men 100 % egenbetaling.

  Der kan være varierende grad af egenbetaling for 16-21-årige, der modtager behandlinger uden fast pris efter overenskomst ved en privat tandlæge, hvis ydelsen er en anden eller dyrere end Børne- og Ungetandplejens. 

  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Børne- og Ungetandplejen vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungetandplejen, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling, tandblegning og påsætning af tandsmykker.
Sidst opdateret: