Her finder du hjælp til hverdagen indenfor områder som f.eks. økonomi, sorg, skilsmisse, sygdom, rusmidler, arbejde eller ved bekymring for dit barn.

Under 18 år

 • Alzheimerforeningens Ungeunivers

  Har du en mor eller far med demenssygdom?

  På foreningens ungesite kan du læse om at være ung pårørende.

  Du kan også høre andre unges historie og få kontakt med unge, som er i samme situation.

  Se mere på Alzheimerforeningens hjemmeside

 • BROEN Vejle - hjælp til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter

  BROEN Vejle kan hjælpe  med kontingent og udstyr, så børn og unge får mulighed for at være aktive i lokale idræts- og fritidsforeninger med sport, spejder, dans, teater eller lignende sammen med jævnaldrende og voksne rollemodeller.

  Se mere på BROEN Vejles hjemmeside

 • CESA - tilbud til unge fra misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Dansk Folkehjælp - feriehjælp, netværk, økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • De Åbne Rådgivninger - råd og vejledning

  Gratis samtaletilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der ønsker råd og vejledning.

  Se mere på De Åbne Rådgivningers hjemmeside

 • Genvej - til dit barns digitale liv

  Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til forældre og omsorgspersoner. Her kan du få hjælp til at engagere dig i dine børns digitale liv.

  Se mere på Genvejs hjemmeside

 • HOME START Vejle - støtte i hjemmet

  HOME START Vejle er en støtte til dig, som oplever at være en småbørnsfamilie under pres. Støtten ydes af frivillige.

  Se mere på Home Starts hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - rådgivning og støtte

  Hvis du er barn/ung og har kræft eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

  De tilbyder bl.a. familierådgivning, teengruppe og sorggrupper. 

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • LEV - for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • M-net - Hjælp til unge mødre uden netværk

  M-Net er et netværk under Røde Kors for unge mødre. Her kan du finde hjælp til hverdagens udfordringer, og finde støtte til livssituationen, når den bliver svær.

  Se mere på Røde Kors´hjemmeside

 • Mødrehjælpen - rådgivning og støtte

  Mødrehjælpens "Holdepunkt" er for dig, som har brug for rådgivning og støtte som far, mor eller gravid.

  De står klar med aktiviteter til dig og dit barn i en by nær dig.

  Se mere på Mødrehjælpens hjemmeside

 • Red Barnet Give - arrangementer og oplevelsesture for børn og familier

  Red Barnet Give laver arrangementer og oplevelsesture for udsatte børn og familier i lokalområdet. 

  Se mere på Red Barnet Gives lokalforenings hjemmeside 

 • Red Barnet Vejle - arrangementer og aktiviteter for udsatte børn og familier

  Red Barnet Vejle laver forskellige aktiviteter for udsatte børn og deres familier i Vejle Kommune.

  De har fx en familie-oplevelsesklub og en naturklub. 

  De arrangerer børnelejr i sommerferien og arrangerer sociale aktiviteter og oplevelser for flygtningebørn med traumer. 

  Se mere på Red Barnet lokalforening Vejles hjemmeside

  Se video om Red Barnet Vejle her

 • RusmiddelCenter Vejle - hjælp ved rusmiddelproblemer

  Har du eller nogen i din familie rusmiddelproblemer, så er der hjælp at hente hos  RusmiddelCentret. 

  Se mere om RuddelmiddelCenter Vejle

 • Sundhedsplejen - rådgivning og gruppeforløb

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn og unge op til 18 år.

  Du finder også tilbud til dig, der er forælder som f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb om mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

Over 18 år

 • Alzheimerforeningens Ungeunivers

  Har du en mor eller far med demenssygdom? På websiden kan du læse om at være ung pårørende. Du kan også høre andre unges historie og få kontakt med unge, som er i samme situation.

  Se mere på Alzheimerforeningens hjemmeside

 • Barnets Blå Hus - hjælp og støtte ved alkohol-/stofmisbrug i familien

  Barnets Blå Hus i Vejle er et gratis behandlingstilbud for børn i alderen 0-13 år og deres familier, som har et alkohol-/stofmisbrug tæt inde på livet.

  De hjælper og støtter børn og familier, hvor der er eller har været udfordringer med alkohol -eller stofmisbrug.

  Deres behandlingstilbud består af terapeutiske forløb med børnegrupper og individuelle samtaler.

  De giver støtte til forældrene samt arrangerer sociale aktiviteter og fællesspisninger for hele familien.

  Se mere på Barnets Blå Hus´ hjemmeside

  Se video om Barnets Blå Hus her

 • CESA - tilbud til unge fra misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Dansk Folkehjælp - feriehjælp, netværk, økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • Familienetværket - tilbud og frirum til særligt udfordrede familier

  Familienetværket er et tilbud særligt til familier med udfordringer, hvor forældre og børn kan komme og få et frirum fra en presset hverdag.

  Familienetværket drives af frivillige og er et tilbud til familier, hvor for eksem­pel arbejdsløshed, sygdom, dødsfald, misbrugsproblemer eller skilsmisse har gjort kraftigt indhug i de voksnes personlige ressourcer.

  Se mere på  Familienetværkets hjemmeside

 • Genvej - til dit barns digitale liv

  Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til forældre og omsorgspersoner. Her kan du få hjælp til at engagere dig i dine børns digitale liv.

  Se mere på Genvejs hjemmeside

 • Give frivilligcenter - bisidder, familienetværk, økonomisk rådgivning

  Har du brug for en bisidder, familienetværk, økonomisk rådgivning eller en omsorgssamtale, så kan du kontakte Give frivilligcenter.

  Se mere på Give Frivilligcenters hjemmeside

 • Hjælp til IT - kurser

  Vejle Bibliotekerne har kurser om PC, tablets, smartphones og internet.

  Her kan du få lidt hjælp til at få styr på din e-Boks, opdatere din computer, installere en app, høre en podcast eller noget andet.

  Se mere på Vejle biblioteks hjemmeside

 • HOME START Vejle - støtte i hjemmet

  Home Start Vejle er en støtte til dig, som oplever at være en småbørnsfamilie under pres. Støtten ydes af frivillige.

  Se mere på Home Starts hjemmeside

  Se video om Home Start her og hør Susanne fortælle om dine muligheder

  Se informationsvideo til forældre om Home Start 

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp og støtte

  Hvis du er ung og har kræft eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder bl.a. familierådgivning, teengruppe og sorggrupper. 

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • LEV - fællesskab for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • M-net - hjælp til unge mødre uden netværk

  M-Net er et netværk under Røde Kors for unge mødre. Her kan du finde hjælp til hverdagens udfordringer, og finde støtte til livssituationen, når den bliver svær.

  Se mere på Røde Kors´hjemmeside

 • Mødrehjælpen - hjælp og støtte

  Mødrehjælpens "Holdepunkt" er for dig, som har brug for rådgivning og støtte som far, mor eller gravid.

  De står klar med aktiviteter til dig og dit barn i en by nær dig.

  Se mere på Mødrehjælpens hjemmeside

 • NEFOS - Landsforeningen for selvmordsramte

  NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

  Det kan være alt fra en trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

  Se mere på NEFOS´s hjemmeside

 • Rusmiddelcenter Vejle - hjælp ved rusmiddelproblemer

  Har du eller nogen i din familie rusmiddelproblemer, så er der hjælp at hente hos Vejle Kommunes Rusmiddelcenter.

  Se mere på Rusmiddelcenter Vejles hjemmeside

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

 • Sundhedsplejen - samtaler og gruppeforløb

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn og unge op til 18 år.

  Du finder også tilbud til dig, der er forælder gennem f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb om mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • Trekantsområdets Retshjælp

  Her kan du få gratis juridisk rådgivning uanset indkomst, bopæl og nationalitet.

  Se mere på Trekantsområdets retshjælps hjemmeside

 • Vejle Krisecenter

  Krisecentret er et tilbud for kvinder, og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk/materiel vold i nære relationer, eller trusler herom.

  Det er også for kvinder, og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. lov om socialservice § 109

  Se mere på Vejle Krisecenters hjemmeside

Sidst opdateret: