Her finder du hjælp til at overskue din økonomi eller økonomisk hjælp i særlige tilfælde samt rådgivning omkring juridiske, sociale og boligmæssige forhold.

Over 18 år

 • BROEN Vejle - hjælp til udstyr og kontingent fritidsaktiviteter

  BROEN Vejle kan hjælpe  med kontingent og udstyr, så børn og unge får mulighed for at være aktive i lokale idræts- og fritidsforeninger med sport, spejder, dans, teater eller lignende sammen med jævnaldrende og voksne rollemodeller.

  Se mere på BROEN Vejles hjemmeside

 • Dansk Folkehjælp - feriehjælp og økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • Enkeltydelse - økonomisk hjælp i særlige tilfælde

  Har du uforudsete, men nødvendige ekstraudgifter, kan du søge om et særligt økonomisk tilskud.

  For at få et tilskud, skal du have været udsat for en social begivenhed og ikke selv have mulighed for at betale udgiften.

  Se mere om enkeltydelse her

 • Familienetværk Vejle - tilbud til familie med særlige udfordringer

  Oplever du, at hverdagen er fuld af udfordringer?

  Familienetværket tilbyder:

  • Fællesskab og hygge
  • Netværk
  • Fællesspisning
  • Aktiviteter for børn/unge/voksne
  • Personlig, social og økonomisk rådgivning efter behov

  ​Se mere på  Familienetværkets hjemmeside

 • Give Frivilligcenter - bisidder, økonomisk rådgivning, samtaler

  Har du brug for en bisidder, familienetværk, økonomisk rådgivning eller en omsorgssamtale, så kan du kontakte Give Frivilligcenter.

  Se mere på Give Frivilligcenters hjemmeside

 • Hjælp til IT - Vejle Bibliotek

  Vejle Bibliotekerne har kurser om PC, tablets, smartphones og internet.

  Har du brug for lidt hjælp til at få styr på din e-Boks, opdatere din computer, installere en app, høre en podcast eller noget andet.

  Se mere på Vejle biblioteks hjemmeside

 • Kirkens Korshær - varmestue, sundhedsrum, hjælp til boligforhold

  I Kirkens Korshær finder du blandt andet varmestue, sundhedsrum, værested og hjælp til boligforhold.

  Se mere på Kirkens Korshærs hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp og støtte, teen- og sorggrupper

  Hvis du er ung og har kræft eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

  De tilbyder bl.a. familierådgivning, teengruppe og sorggrupper. 

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • Naapiffik – netværkscafé for grønlændere

  I café Naapiffik kan grønlændere mødes og tale deres sprog, læse aviser og deltage i forskellige aktiviteter.

  Der er også mulighed for at få rådgivning i sociale spørgsmål af en socialkonsulent. Det kan f.eks. være hjælp og støtte med misbrug, etablering af kontakt med andre fra Grønland eller henvisning til en tolk.

  Se mere på Socialt udsatte grønlænderes hjemmeside

 • Natvarmestue (nødovernatning)

  Natvarmestuen (herberg) er et tilbud til dig, hvis du er hjemløs.

  Der er uddannet personale i hele åbningstiden.

  Herberget er uvisiteret, hvilket betyder, at du kan møde op og få tilbud om samvær og eventuelt en seng at sove i.

  Se mere om natvarmestuen her

 • Trekantsområdets retshjælp - gratis rådgivning

  Her kan du få gratis juridisk rådgivning uanset indkomst, bopæl og nationalitet.

  Se mere på Trekantsområdets retshjælps hjemmeside

Sidst opdateret: