Føler du dig presset eller kontrolleret? Har du oplevet overgreb enten fysisk eller psykisk? Så kan du finde hjælp her.

Bekymret for et barn

Har du mistanke om, at et barn eller en ung er blevet udsat for et overgreb, skal du kontakte Familieafdelingen på tlf. 76 81 51 16 eller på fammo@vejle.dk. 

Læs mere om at underrette kommunen her

Er du fagperson, skal du orientere dig på vejle.dk/overgreb

Under 18 år

 • Center for Voldtægtsofre - hjælp og vejledning

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, så kan du få hjælp hos Center for voldtægtsofre. 

  Se mere på Center for Voldtægtsofres hjemmeside

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Dansk Stalking Center tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende.

  Du kan være anonym, når du henvender dig. 

  Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om?

  Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning til unge måske noget for dig.

  Se mere på Kvistens hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret?

  Eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker. Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

Over 18 år

 • CSM - hjælp ved senfølger efter seksuelle overgreb

  Center for Seksuelt Misbrugte - CSM - er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

  Se mere på CSM's hjemmeside 

 • Center for Voldtægtsofre - hjælp og vejleding

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, så kan du få hjælp hos Center for Voldtægtsofre. 

  Se mere på Center for Voldtægtsofres hjemmeside

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Dansk Stalking Center tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende.

  Du kan være anonym, når du henvender dig. 

  Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om? Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning måske noget for dig.

  Se mere på Kvistens hjemmeside

 • SPOR - senfølger efter seksuelle overgreb - telefonrådgivning

  Seksuelle overgreb i barndommen sætter dybe spor.

  Landsforeningen SPORs telefonrådgivning er en frivillig rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom samt deres pårørende.

  Rådgivningen er gratis og anonym.

  Se mere på Landsforeningen SPORs hjemmeside

 • Lev uden vold - hotline

  Hotline hvis du er udsat for vold.

  Målgruppen er foruden voldsudsatte også voldsudøvende kvinder og mænd samt pårørende og fagpersoner.

  Se mere på Lev uden volds hjemmeside

 • LOKK - rådgivning til voldsramte

  LOKK har flere tilbud, hvis du er udsat for vold.

  Se mere på LOKK´s hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret. Eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker. Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

 • Stalking - rådgivning

  Stalking skal altid tages alvorligt, og hvis du er udsat for stalking, kan du få hjælp hos Vejle Kommunes Stalking Rådgivning med det samme. 

  Se mere om dine muligheder her

 • Vejle Krisecenter - for kvinder og børn

  Vejle Krisecenter er et tilbud til kvinder, og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk/materiel vold i nære relationer, eller trusler herom.

  Det er også et tilbud til  kvinder og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. lov om socialservice § 109

  Se mere på Vejle Krisecenters hjemmeside

Sidst opdateret: