Er du ung og pårørende, så finder du her en række tilbud indenfor alkohol, sorg, overgreb, psykisk og fysisk sygdom, æresrelaterede krænkelser, selvmord og spilafhængighed m.m.

Under 18 år

 • Angstforeningen - chat eller få en snak

  Ring eller chat, hvis du har brug for en snak, når det er svært, hvad enten du lider af angst eller er pårørende.

  Se mere på Angstforeningens hjemmeside

 • Alkolinjen Ung - rådgivning

  Rådgivningen er for dig, der drikker for meget og for dig, som er pårørende til én, der drikker

  Se mere på Alkolinjens hjemmeside

 • Barnets Blå Hus - hjælp og støtte ved alkohol- og stofmisbrug i familien

  Barnets Blå Hus i Vejle er et gratis behandlingstilbud for børn i alderen 0-13-år og deres familier, som har et alkohol-/stofmisbrug tæt inde på livet.

  De hjælper og støtter børn og familier, hvor der er eller har været udfordringer med alkohol -eller stofmisbrug.

  Deres behandlingstilbud består af terapeutiske forløb med børnegrupper og individuelle samtaler.

  De giver støtte til forældrene samt arrangerer sociale aktiviteter og fællesspisninger for hele familien.

  Se mere på Barnets blå Hus´ hjemmeside

  Se video om Barnets blå hus her

 • Bedre Psykiatri - online samtalegruppe for unge pårørende til psykisk syg

  Unge og stærke i fællesskab
  Bedre Psykiatri Vejle starter en online samtalegruppe op for dig mellem 15-25 år, der er pårørende til en psykisk syg. 
  Samtalegruppen giver et frirum, hvor der er plads til at dele det svære og de "forbudte" følelser med andre, der selv står i samme situation.
  Derudover vil der blive gennemgået mulige mestringsstrategier.
  Vær med, når vi mødes 2 gange i måneden på nettet, samt enkelte gange i Bygningen i Vejle efter behov.

   

 • Bedre Psykiatri - pårørendecafé, samtalegrupper og rådgivning

  Lokalafdelingen for Bedre Psykiatri tilbyder pårørendecafé, samtalegrupper og én til én samtaler, foredrag, workshops, temadage, bisidderbistand og socialrådgiverbistand i Vejle Kommune.

  Se mere på Bedre Psykiatris hjemmeside

 • CESA - tilbud unge opvokset i misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Center for voldtægtsofre - hjælp og sparring

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, kan du få hjælp her.

  Se mere på Center for voldtægtsofres hjemmeside

 • Dansk Folkehjælp - netværk og økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Dansk Stalking Center tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende.

  Du kan være anonym, når du henvender dig. 

  Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

 • De Åbne Rådgivninger - samtaler og rådgivning

  Gratis samtaletilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der ønsker råd og vejledning.

  Se mere På de Åbne Rådgivningers hjemmeside

 • Foreningen Spiseforstyrrelser og selvskade - rådgivning og støtte

  Har du eller din pårørende en spiseforstyrrelse, så kan du få rådgivning og støtte til at tackle det hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

  Se mere på Foreningen spiseforstyrrelser og selvskades hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp, støtte og sorggrupper

  Hvis du er barn/ung og har kræft, eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

  De tilbyder bl.a. familierådgivning, teen-gruppe og sorggrupper.

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om?

  Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning til unge måske noget for dig.

  Se mere på Kvistens hjemmeside

 • Landsforeningen for efterladte efter selvmord

  På foreningens hjemmeside kan du finde telefonnumre, adresser og andre hjælpetilbud i hele Danmark. 

  Foreningens primære formål er at arbejde for at sikre hjælp og støtte til efterladte og andre, der berøres af selvmord.

  Se mere på Landsforeningen for efterladte efter selvmords hjemmeside

 • LEV - for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • Livslinien - for dig som er i krise eller har selvmordstanker

  For dig som er i krise eller går med selvmordstanker.

  Det er vigtigt, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært.

  På Livslinien lytter de til dig. Livslinien er også for pårørende.

  Se mere på Livsliniens hjemmeside

 • Ludomani - behandling

  Center for ludomani tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker med problemer med spil.

  Se mere på Center for ludomanis hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • Psykiatrifonden - hjælp ved psykiske udfordringer

  Har du, eller nogle af dine pårørende, psykiske udfordringer, fx selvskade, angst eller depression?

  Så kan du få hjælp gennem telefonrådgivning, chat eller få viden og fakta på deres hjemmesiden. 

  Se mere på Psykiatrifondens hjemmeside

 • PsykInfo - tilbud pårørende ved psykisk sygdom

  PsykInfo har en række tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far, mor eller søskende med psykisk sygdom.

  I PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom.

  Deres rådgivning er for alle – også pårørende, der har brug for mere viden.

  Se mere på PsykInfos hjemmeside

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret, eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker? Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • StopSpillet - råd og vejledning spilafhængighed

  StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed.

  StopSpillet er for alle, der har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed.

  Se mere på Stopspillets hjemmeside

 • Sundhedsplejen - rådgivning og gruppeforløb

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn, unge op til 18 år.

  Der er også hjælp til dig som forælder gennem f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb omkring mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • Trivselsgrupper - skilsmissebørn og søskende til fysisk og psykisk handicappede

  I Foreningernes Hus opstarter de flere gange om året børnegrupper.

  I grupperne kan børnene få sat ord på deres vanskeligheder, de kan som ligesindede hjælpe hinanden med at afklare vilkår og dilemmaer og spejle sig i hinandens fortællinger.

  På den måde hjælper børnene hinanden med at føle sig mindre isolerede og alene med deres problem.

  Børnegrupper:

  • Skilsmissebørn (ca. 8 – 12 år.)
  • Søskende til fysisk eller psykisk handicappede børn (ca. 8 – 12 år.)

  Se mere på Foreningernes Hus Vejle hjemmeside

 • TUBA - hjælp, rådgivning og terapi ved alkohol- og stofmisbrug

  TUBA tilbyder gratis hjælp til unge mellem 14-35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

  Se mere på TUBA´s hjemmeside

Over 18 år

 • Alkolinjen Ung - rådgivning

  Rådgivningen er for dig, der drikker for meget og for dig, som er pårørende til en, der drikker.

  Se mere på Alkolinjens hjemmeside

 • Angstforeningen - chat eller få en snak

  Ring eller chat, hvis du har brug for en snak, når det er svært, hvad enten du lider af angst eller er pårørende.

  Se mere på Angstforeningens hjemmeside

 • Anonyme Alkoholikere - fællesskab

  Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

  Se mere på Anonyme alkoholikeres hjemmeside

 • Bedre Psykiatri - pårørendecafé, samtalegrupper og rådgivning

  Lokalafdelingen for Bedre Psykiatri tilbyder pårørendecafé, samtalegrupper og én til én samtaler, foredrag, workshops, temadage, bisidderbistand og socialrådgiverbistand i Vejle Kommune.

  Se mere på Bedre Psykiatris hjemmeside

 • Center for seksuelt misbrugte

  CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

  Se mere på CSM centrenes hjemmeside 

 • Dansk Folkehjælp - netværk og økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk folkehjælps hjemmeside

 • CESA - tilbud unge opvokset i misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Center for voldtægtsofre - hjælp og vejledning

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, kan du få hjælp her.

  Se mere på Center for voldtægtsofres hjemmeside

 • Bedre Psykiatri - online samtalegruppe for unge pårørende til psykisk syg

  Unge og stærke i fællesskab
  Bedre Psykiatri Vejle starter en online samtalegruppe op for dig mellem 15-25 år, der er pårørende til en psykisk syg. 
  Samtalegruppen giver et frirum, hvor der er plads til at dele det svære og de "forbudte" følelser med andre, der selv står i samme situation.
  Derudover vil der blive gennemgået mulige mestringsstrategier.
  Vær med, når vi mødes 2 gange i måneden på nettet, samt enkelte gange i Bygningen i Vejle efter behov.

   

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Vi tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende. Henvendelse til telefonrådgivningen kan være anonym.

  Se mere på Dansk stalking centers hjemmeside

 • Depressionsforeningen - fællesskab og hjælp

  Depressionsforeningen er en landsdækkende forening og et unikt fællesskab for mennesker med depression, bipolar lidelse og deres pårørende.

  Se mere på Depressionsforeningens hjemmeside

 • Foreningen spiseforstyrrelser - rådgivning og støtte

  Har du eller din pårørende en spiseforstyrrelse, så kan du få rådgivning og støtte til at tackle det hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

  Se mere på Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades hjemmeside

 • Genvej – til dit barns digitale liv

  Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til forældre og omsorgspersoner, hvor de kan få hjælp til at engagere sig i deres barns digitale liv.

  Se mere på Genvejs hjemmeside

 • Give frivilligcenter - bisidder, familienetværk, økonomisk rådgivning

  Har du brug for en bisidder, familie-netværk, økonomisk rådgivning eller en omsorgssamtale, så kan du kontakte Give frivilligcenter.

  Se mere på Give Frivilligcenters hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp, støtte og sorggrupper

  Hvis du er ung og har kræft, eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

  De tilbyder bl.a. familierådgivning, teen-gruppe og sorggrupper.

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om?

  Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning til unge måske noget for dig.

  Se mere på Kvistenes hjemmeside

 • Landsforeningen for efterladte efter selvmord

  Foreningens primære formål er at arbejde for at sikre hjælp og støtte til efterladte og andre, der berøres af selvmord.

  Se mere på Landsforeningen for efterladte efter selvmords hjemmeside

 • Landsforeningen SPOR - senfølger af seksuelle overgreb

  Seksuelle overgreb i barndommen sætter dybe spor. Her kan du få gratis hjælp - også som pårørende.

  Se mere på Landsforeningen SPORs hjemmeside

 • LEV - for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • Livslinien - for dig som er i krise eller har selvmordstanker

  For dig som er i krise eller går med selvmordstanker.

  Det er vigtigt, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært.

  På Livslinien lytter de til dig.  Livslinien er også for pårørende.

  Se mere på Livsliniens hjemmeside

 • LOKK - rådgivning til voldsramte

  Er du voksen og udsat for vold? Eller kender du én som er? Så er der flere muligheder for at få rådgivning og hjælp.

  Se mere på LOKK´s hjemmeside

 • Ludomani - hjælp og behandling Center for Ludomani

  Center for Ludomani tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker med problemer med spil.

  Se mere på Center for ludomanis hjemmeside

 • Ludomani - hjælp og behandling Behandlingscenter Tjele

  Er du afhængig af spil eller er du pårørende til en der er, så kan du få hjælp hos Behandlingscenter Tjele. 

  Se mere på Behandlingscenter Tjeles hjemmeside 

 • NEFOS – Landsforeningen for selvmordsramte

  NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

  Det kan være alt fra en trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

  Se mere på NEFOS´s hjemmeside

 • OCD Foreningen - rådgivning og støtte

  Her finder du rådgivning, støtte og hjælp til OCD-ramte og deres pårørende. Du kan blandt andet ringe til telefonrådgivningen.

  Se mere på OCD foreningens hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • Psykiatrifonden - hjælp ved psykiske udfordringer

  Har du, eller nogle af dine pårørende, psykiske udfordringer, fx selvskade, angst eller depression?

  Så kan du her få hjælp gennem telefonrådgivning, chat eller få viden og fakta på deres hjemmeside. 

  Se mere på Psykiatrifondens hjemmeside

 • PsykInfo - tilbud pårørende ved psykisk sygdom

  PsykInfo har en række tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom.

  I PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom.

  Deres rådgivning er for alle – også pårørende, der har brug for mere viden.

  Se mere på PsykInfos hjemmeside

 • Pårørendeguiderne - hjælp og sparring

  Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom - fysisk eller psykisk?

  Har du brug for sparring til, hvordan du passer på dig selv? Så kan du få hjælp til at håndtere en presset hverdag hos pårørendeguiderne.

  Se mere om pårørendeguiderne her

 • Rusmiddelcenter Vejle - hjælp og rådgivning

  Er du pårørende til en ung med rusmiddelproblemer kan du få hjælp hos Rusmiddelcenteret i Vejle Kommune.

  Se mere på Rusmiddelcenter Vejles hjemmeside

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret, eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker? Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • Sundhedsplejen - rådgivning og gruppeforløb

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn, unge op til 18 år.

  Der er også hjælp til dig som forælder gennem f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb omkring mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • Sorgvejledningen - støtte, hjælp og sorggrupper

  Er du mellem 18-65 år og har du mistet en ægtefælle eller en samlever, så kan du få råd og hjælp hos Vejle Kommunes sorgvejledere. 

  Se mere om sorgvejledning her

 • SPOR18 - anonym rådgivning for unge

  Få anonyme gratis samtaler.

  SPOR18 kan hjælpe dig, der f.eks. har problemer med uddannelse, venner, familie, føler dig ensom, har lavt selvværd, stress, angst eller andre udfordringer.

  Se mere om SPOR18 her

 • StopSpillet - råd og vejledning

  StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed. StopSpillet er for alle, der har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed.

  Se mere på Stopspillets hjemmeside

 • TUBA - hjælp, rådgivning og terapi ved alkohol- og stofmisbrug.

  TUBA tilbyder gratis hjælp til unge mellem 14-35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

  Se mere på TUBA´s hjemmeside

 • Ungdomspræsteriet - samtaler, sorggrupper og madfællesskaber

  Har du mistet en pårørende, så kan du få en personlig samtale med ungepræsten, deltage i sorggruppe eller i et fællesskab. 

  Se mere på Ungdomspræsteriets hjemmeside

 • Vejle Krisecenter

  Vejle Krisecenter er et tilbud for kvinder, og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk/materiel vold i nære relationer, eller trusler herom.

  Det er også for kvinder og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. lov om socialservice § 109

  Se mere på Vejle Krisecenters hjemmeside

Sidst opdateret: