Få én at snakke med om det der fylder i dit liv - intet er for stort eller småt. Det kan være lokalt i Vejle eller online

Under 18 år

 • Alkolinjen Ung - rådgivning

  Rådgivningen er for dig, der drikker for meget og for dig, der er pårørende til én, der drikker.

  Se mere på Alkolinjens hjemmeside

 • Aldrig Alene - chat med en voksen

  Hos Aldrig Alene kan du chatte med den samme voksne, lige så længe du har brug for det, så du ikke skal fortælle din historie forfra hver gang.

  De ved, at det kan være rigtig svært at skulle starte forfra, og derfor ønsker de, at der skal være tillid til den man chatter med.

  Se mere på Aldrig alenes hjemmeside

 • Autisme Ungdom Trekanten - fællesskab og arrangementer

  Fælleskab for unge med  autisme og pårørende i Trekantsområdet.

  Se oversigt over deres arrangementer på hjemmesiden. 

  Se Autisme Ungdoms hjemmeside

 • Alzheimerforeningens Ungeunivers - en at tale med og ungegrupper

  Har du en mor eller far med demenssygdom?

  På foreningens hjemmeside kan du læse om at være ung pårørende.

  Du kan også høre andre unges historie og få kontakt med unge, som er i samme situation.

  Se mere på Alzheimerforeningens hjemmeside

 • Bedre Psykiatri - pårørendecafé, samtalegrupper og rådgivning

  Lokalafdelingen for Bedre Psykiatri tilbyder pårørendecafé, samtalegrupper og én til én samtaler, foredrag, workshops, temadage, bisidderbistand og socialrådgiverbistand i Vejle Kommune.

  Se mere på Bedre Psykiatris hjemmeside

 • BørneTelefonen - rådgivning, trøst, en at tale med

  BørneTelefonen er DIN linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

  Se mere på BørneTelefonens hjemmeside

 • Center for ludomani - behandling

  Center for ludomani tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker med problemer med spil.

  Se mere på Center for ludomanis hjemmeside

 • CESA - tilbud unge opvokset i misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Center for voldtægtsofre - hjælp og vejledning

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, så kan du få hjælp og vejledning hos Center for voldtægtsofre. 

  Se mere på Center for voldtægtsofres hjemmeside

 • Cyberhus - online rådgivning og chat

  Cyberhus er et digitalt frirum, hvor børn og unge kan få støtte og råd fra voksne rådgivere, eller dele tanker med jævnaldrende i Ung-til-ung og gruppechat. Der er altid nogen der vil lytte.  

  Cyberhus er for børn og unge mellem 9-25 år. 

  Cyberhus eksisterer kun på nettet, og al den rådgivning de tilbyder findes kun på nettet.

  Du kan henvende dig med tanker og spørgsmål, om alt fra seksualitet, pubertet, og kærlighed til selvskade, selvmordstanker og misbrug. 

  Se mere på Cyberhus´hjemmeside 

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Dansk Stalking Center tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende.

  Du kan være anonym, når du henvender dig. 

  Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

 • Dansk Folkehjælp - netværk og økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  Med hjælp fra deres frivillige i deres lokalafdelinger tilbyder de blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • De Åbne Rådgivninger - samtaler og rådgivning

  Gratis samtaletilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der ønsker råd og vejledning.

  Se mere på de Åbne Rådgivningers hjemmeside

 • Foreningen Spiseforstyrrelser - rådgivning og støtte

  Har du eller din pårørende en spiseforstyrrelse, så kan du få rådgivning og støtte til at tackle det hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

  Se mere på Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades hjemmeside

 • FNUG - foreningen af unge med gigt

  FNUG skaber fællesskaber. Vi udbreder kendskab til gigt og forsøger at sikre at unge med gigt bliver hørt og får samme muligheder som andre unge.

  Se mere på Fnugs hjemmeside

 • GirlTalk - til dig der har brug for en at tale med

  Til dig mellem 12-24 år som har brug for én at tale med. Her er mange muligheder for kontakt gennem chat, brevkasse eller deltagelse i fysisk gruppe.

  Se mere på GirlTalks hjemmeside

 • Headspace - til dig der har brug for en at tale med

  Har du brug for at sige nogle ting højt – måske ting, der er vanskelige at dele med andre?

  Eller har du bare brug for at få lettet hjertet?

  Intet er for stort eller småt til at kontakte headspace.

  Du kan chatte med dem eller booke en samtale eller en videosamtale. Du bestemmer.

  Se mere på Headspaces hjemmeside

 • Hjerneskadeforeningen – Unge Hjerner - fællesskab og online møder

  Unge Hjerner er et fællesskab som gør det nemmere at være ung når man samtidig skal leve med at have fået en skade i hjernen.

  Fællesskabet er for alle mellem 16 og 35 år som på et tidspunkt i livet har fået en skade i hjernen.

  Vi mødes fysisk flere steder i landet og har også Zoom-møder + en Facebookgruppe hvor du kan drøfte stort og småt med andre unge og holde dig orienteret om aktiviteterne.

  Du er velkommen, uanset hvordan din skade er opstået, og hvilke gener du har på grund af skaden.

  I Unge Hjerner vil du altid blive mødt med forståelse og kunne finde nogen som er klar til at støtte, vejlede og dele deres erfaringer. Det er guld værd på svære dage.

  Du kan deltage i møderne uanset hvor du bor.

  Se mere på Hjerneskade-foreningens hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp, støtte og sorggrupper

  Hvis du er barn/ung og har kræft eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder bl.a. familierådgivning, teen-gruppe og sorggrupper. 

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om?

  Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning til unge måske noget for dig.

  Se mere på Kvistens hjemmeside

 • Landsforeningen for efterladte efter selvmord

  Foreningens primære formål er at arbejde for at sikre hjælp og støtte til efterladte og andre, der berøres af selvmord.

  Se mere på Landsforeningen for efterladte efter selvmords hjemmeside

 • LEV - for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • Livslinien - for dig som er i krise eller har selvmordstanker

  For dig som er i krise eller går med selvmordstanker. Det er vigtigt, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært.

  På Lvslinien lytter vi til dig. 

  Livslinien er også for pårørende.

  Se mere på Livsliniens hjemmeside

 • Mindapps - apps til mental sundhed

  Mindapps tilbyder dig et appbibliotek, så du nemt og hurtigt får et overblik over apps til mental sundhed, som kan støtte dig.

  Se mere på Mindapps hjemmeside 

 • Mindhelper - guider unge gennem svære tider

  På Mindhelper kan du få viden og gode råd til at håndtere din mentale sundhed.

  Se mere på Mindhelpers hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • Psykiatrifonden - hjælp ved psykiske udfordringer

  Har du, eller nogle af dine pårørende, psykiske udfordringer, fx selvskade, angst eller depression. Så kan du her få hjælp gennem telefonrådgivning, chat eller ved at se vores hjemmeside for viden og fakta.

  Se mere på Psykiatrifondens hjemmeside

 • PsykInfo - tilbud pårørende ved psykisk sygdom

  PsykInfo har en række tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom. I PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom. Vores rådgivning er for alle – også pårørende, der har brug for mere viden.

  Se mere på PsykInfos hjemmeside

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret. Eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker. Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • Rusmiddelcenter Vejle - hjælp og rådgivning

  Er du pårørende til én med rusmiddelproblemer eller har du selv problemer med rusmidler kan du få hjælp hos Rusmiddelcenteret i Vejle Kommune.

  Se mere på Rusmiddelcenter Vejles hjemmeside

 • Sorglinjen - en at tale eller skrive med

  På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af Sorglinjens frivillige.

  Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen, og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig.

  De har selv været igennem de samme oplevelser som dig, men er kommet godt videre og kan måske også hjælpe dig.

  Se mere på Sorglinjens hjemmeside

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

 • StopSpillet - råd og vejledning spilafhængighed

  StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed.

  StopSpillet er for alle, der har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed.

  Se mere på Stopspillets hjemmeside

 • Sundhedsplejen - rådgivning og gruppeforløb

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn og unge op til 18 år.

  Der er også hjælp til dig som forælder gennem f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb omkring mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • TUBA - hjælp, rådgivning og terapi ved alkohol- og stofmisbrug

  TUBA tilbyder gratis hjælp til unge mellem 14-35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

  Se mere på TUBA´s hjemmeside

 • Ungdomspræsteriet - samtaler og fællesskaber

  Få en personlig samtale med ungepræsten, deltag i sorggruppe eller madfællesskaber. Du kan også bare deltage i superhyggelige fællesskaber.

  Se mere på Ungdomspræsteriets hjemmeside

 • Ung Sex Vejle - anonym rådgivning

  Anonym rådgivning om køn, krop, sex og prævention.

  Se mere Ung Sex her

Over 18 år

 • Alkolinjen Ung - rådgivning

  Rådgivningen er for dig, der drikker for meget og for dig, der er pårørende til en, der drikker.

  Se mere på Alkolinjens hjemmeside

 • Alzheimerforeningens Ungeunivers - en at tale med og ungegrupper

  Har du en mor eller far med demenssygdom? På vores ungesite kan du læse om at være ung pårørende. Du kan også høre andre unges historie og få kontakt med unge, som er i samme situation.

  Se mere på Alzheimerforeningens hjemmeside

 • Aldrig Alene - chat

  Hos Aldrig Alene kan du chatte med den samme voksne, lige så længe du har brug for det, så du ikke skal fortælle din historie forfra hver gang.

  Det kan være rigtig svært at skulle starte forfra, og derfor ønsker Aldrig Alene, at der skal være tillid til den man chatter med.

  Se mere på Aldrig alenes hjemmeside

 • Angstforeningen - til dig der har brug for en at snakke eller chatte med

  Ring eller chat, hvis du har brug for en snak, når det er svært, hvad enten du lider af angst eller er pårørende.

  Se mere på Angstforeningens hjemmeside

 • Anonyme Alkoholikere - fællesskab

  Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

  Se mere på Anonyme alkoholikeres hjemmeside

 • Autisme Ungdom Trekanten - fællesskab og arrangementer

  Fælleskab for unge med  autisme og pårørende i Trekantsområdet.

  Se oversigt over deres arrangementer på hjemmesiden. 

  Se mere på autisme ungdoms hjemmeside

 • Baglandet - mødested og rådgivning for anbragte/tidligere anbragte

  Et gratis mødested og rådgivningstilbud til dig, som er eller har været anbragt uden for hjemmet og er fyldt 18 år. Her kan du få støtte og mulighed for, at udbygge dit netværk og møde mennesker med samme baggrund.

  Se mere på Baglandets hjemmeside

 • Bedre Psykiatri - pårørendecafé, samtalegrupper, bisidderbistand

  Lokalafdelingen for Bedre Psykiatri tilbyder pårørendecafé, samtalegrupper og én til én samtaler, foredrag, workshops, temadage, bisidderbistand og socialrådgiverbistand i Vejle Kommune.

  Se mere på Bedre Psykiatris hjemmeside

 • Behandlingscenter Tjele - ludomani

  Har du – eller en du holder af – problemer med pengespil. Du kan få gratis hjælp hos behandlingscenter Tjele - ludomani.

  Se mere på Behandlingscenter Tjeles hjemmeside 

 • Center for ludomani - tilbud om behandling

  Center for ludomani tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker med problemer med spil.

  Se mere på Center for ludomanis hjemmeside

 • Center for seksuelt misbrugte - rådgivning og behandling

  CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

  Se mere på CSM centrenes hjemmeside 

 • CESA - tilbud unge opvokset i misbrugsfamilier

  Center for Socialt Arbejde, CESA, tilbyder gratis gruppe­forløb til unge mellem 15-24 år, der vok­ser op i famil­ier med mis­brugs­problemer.

  De tilbyder også:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Familie- og netværkssamtaler
  • Pædagogiske forløb
  • Flytte hjemmefra kurser
  • Gratis telefonrådgivning

  Se mere på CESA´s hjemmeside

 • Center for voldtægtsofre - hjælp og vejledning

  Er du blevet voldtaget eller blevet udsat for et voldtægtsforsøg, kan du få hjælp her.

  Se mere på Center for voldtægtsofres hjemmeside

 • Cyberhus - online rådgivning og chat

  Her kan du skrive til en voksen og få rådgivning i vores brevkasser og chat eller dele dine tanker i ung-til-ung.

  Se mere på Cyberhus´hjemmeside 

 • Dansk Folkehjælp - aktiviteter, feriehjælp, netværk, økonomisk rådgivning

  Dansk Folkehjælp tilbyder udsatte børn og unge, enlige, pensionister, handicappede og ensomme et pusterum fra en svær hverdag med sociale aktiviteter.

  De tilbyder blandt andet feriehjælp for udsatte børn og unge, skaber sociale netværk for ensomme ældre eller tilbyder økonomisk rådgivning.

  Se mere på Dansk Folkehjælps hjemmeside

 • Dansk Stalking Center - hjælp og rådgivning

  Dansk Stalking Center tilbyder gratis hjælp og rådgivning til alle personer, der er berørte af stalking, herunder stalkingudsatte, deres børn samt pårørende.

  Du kan være anonym, når du henvender dig. 

  Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside

 • Depressionsforeningen - fællesskab og hjælp

  DepressionsForeningen er en landsdækkende forening og et fællesskab for mennesker med depression, bipolar lidelse og deres pårørende.

  Se mere på Depressionsforeningens hjemmeside

 • Foreningernes hus - oversigt foreninger

  Her finder du en oversigt over de mange foreninger, som hører til i Foreningernes hus. Måske er der noget for dig.

  Se mere på Foreningernes hus´ hjemmeside

 • Foreningen Spiseforstyrrelser - støtte og rådgivning

  Har du eller din pårørende en spiseforstyrrelse, så kan du få rådgivning og støtte til at tackle det hos Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade.

  Se mere på Foreningen spiseforstyrrelser og selvskades hjemmeside

   

 • Genvej - til dit barns digitale liv

  Genvej – til dit barns digitale liv er et tilbud til dig som forældre og omsorgsperson, hvor du kan få hjælp til at engagere dig i dit barns digitale liv.

  Se mere på Genvejs hjemmeside

 • GirlTalk - til dig der har brug for nogen at tale med

  Til dig mellem 12-24 år som har brug for én at tale med.

  Her er mange muligheder for kontakt gennem chat, brevkasse eller deltagelse i fysisk gruppe.

  Se mere på GirlTalks hjemmeside

 • Give frivilligcenter - bisidder, familienetværk, rådgivning, samtaler

  Har du brug for en bisidder, familienetværk, økonomisk rådgivning eller en omsorgssamtale, så kan du kontakte Give frivilligcenter.

  Se mere på Give frivilligcenter

 • Headspace - til dig der har brug for nogen at tale med

  Har du brug for nogen at tale med. Intet er for stort eller for småt.

  Se mere på Headspaces hjemmeside

 • Hjerneskadeforeningen - Unge hjerner - fællesskab og online møder

  Unge Hjerner er et fællesskab som gør det nemmere at være ung når man samtidig skal leve med at have fået en skade i hjernen.

  Fællesskabet er for alle mellem 16 og 35 år som på et tidspunkt i livet har fået en skade i hjernen.

  Vi mødes fysisk flere steder i landet og har også Zoom-møder + en Facebookgruppe hvor du kan drøfte stort og småt med andre unge og holde dig orienteret om aktiviteterne.

  Du er velkommen, uanset hvordan din skade er opstået, og hvilke gener du har på grund af skaden.

  I Unge Hjerner vil du altid blive mødt med forståelse og kunne finde nogen som er klar til at støtte, vejlede og dele deres erfaringer. Det er guld værd på svære dage.

  Du kan deltage i møderne uanset hvor du bor.

  Se mere på Hjerneskade-foreningens hjemmeside

 • Jobcenter Vejle - råd og vejledning for alle

  Jobcenter Vejle tilbyder råd og vejledning til alle, som ikke i forvejen har en sagbehandler i jobcentret. 

  Det kan eksempelvis være, hvis du:

  • Risikerer sygemelding fra dit nuværende job
  • Har arbejdsmæssige udfordringer, der gør det svært for dig at gå på arbejde
  • Er usikker på, hvorvidt du kan få hjælp gennem jobcenteret

  Se mere om Råd og Vejledning hos Jobcenter Vejle her

 • Kvisten - hjælp ved seksuelle overgreb

  Er du mellem 15-30 år, og er du blevet presset til sex, som du ikke brød dig om?

  Har du svært ved at mærke dine seksuelle grænser?

  Så er Kvistens rådgivning til unge måske noget for dig.

  Se mere på Kvistens hjemmeside

 • Kræftens Bekæmpelse - hjælp og støtte

  Hvis du er ung og har kræft eller er pårørende til én, som har kræft, kan du få hjælp og støtte hos Kræftens Bekæmpelse.

  De tilbyder bl.a. familierådgivning, teen-gruppe og sorggrupper.

  Se mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 • Lev uden vold - hotline

  Hotline hvis du er udsat for vold.

  Målgruppen er foruden voldsudsatte også voldsudøvende kvinder og mænd samt pårørende og fagpersoner.

  Se mere på Lev uden volds hjemmeside

 • LEV - for mennesker med udviklingshandicap

  LEV er en interesseorganisation og et fællesskab for mennesker med et udviklingshandicap og deres familier.

  Se mere på LEVs hjemmeside

 • LGBT+

  LGBT+ Rådgivningen er for alle, der har spørgsmål om køn, krop eller seksualitet og ønsker at vende dem med nogen i et fortroligt rum.

  Se mere på LGBT+´s hjemmeside

 • Livslinien - for dig som er i krise eller har selvmordstanker

  For dig som er i krise eller går med selvmordstanker. Det er vigtigt, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært. På Livslinien lytter vi til dig.  Livslinien er også for pårørende.

  Se mere på Livsliniens hjemmeside

 • LOKK - rådgivning til voldsramte

  LOKK hjælper dig med links, hvis du har været udsat for vold eller overværet vold.

  Se mere på LOKK´s hjemmeside

 • Mindapps - apps til mental sundhed

  Mindapps tilbyder dig et appbibliotek, så du nemt og hurtigt får et overblik over apps til mental sundhed, som kan støtte dig.

  Se mere på Mindapps hjemmeside 

 • Mindhelper - guider unge gennem svære tider

  På Mindhelper kan du få viden og gode råd til at håndtere din mentale sundhed.

  Se mere på Mindhelpers hjemmeside

 • NEFOS – Landsforeningen for selvmordsramte

  NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling.

  Det kan være alt fra en trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

  Se mere på NEFOS´s hjemmeside

 • OCD foreningen - støtte og rådgivning

  Her finder du rådgivning, støtte og hjælp til OCD-ramte og deres pårørende.

  Du kan blandt andet ringe til en telefonrådgivning. 

  Se mere på OCD foreningens hjemmeside

 • Offerrådgivningen - hjælp til ofre, vidner og pårørende

  Sydøstjyllands Offerrådgivning hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

  Se mere på Offerrådgivningens hjemmeside

 • PsykInfo - tilbud til pårørende ved psykisk sygdom

  PsykInfo har en række tilbud til børn og unge, som er pårørende til en far eller mor med psykisk sygdom.

  I PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom.

  Deres rådgivning er for alle – også pårørende, der har brug for mere viden.

  Se mere på PsykInfos hjemmeside

 • Psykiatrifonden - telefonrådgivning og chat

  Har du, eller nogle af dine pårørende, psykiske udfordringer, fx selvskade, angst eller depression?

  Så kan du her få hjælp gennem telefonrådgivning, chat eller ved at deres  hjemmeside for viden og fakta.

  Se mere på Psykiatrifondens hjemmeside

 • Pårørendeguiderne - hjælp og sparring

  Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom - fysisk eller psykisk?

  Har du brug for sparring til, hvordan du passer på dig selv?

  Så kan du få hjælp til at håndtere en presset hverdag hos pårørendeguiderne.

  Se mere om Pårørendeguiderne her

 • RED-center mod æresrelaterede konflikter

  Føler du dig presset eller kontrolleret. Eller er du bange for at blive tvunget ind i et ægteskab, som du ikke ønsker? Så kan du søge hjælp hos RED.

  Se mere på RED-centers hjemmeside

 • Rusmiddelcenter Vejle - hjælp og rådgivning

  Er du pårørende til en med rusmiddelproblemer eller har du selv problemer med rusmidler kan du få hjælp hos Rusmiddelcenteret i Vejle Kommune.

  Se mere på Rusmiddelcenter Vejles hjemmeside

 • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed - rådgivning og aktiviteter

  Har du en psykisk sygdom, eller er du pårørende, så er du velkommen til at få rådgivning og deltage i aktiviteter hos os.

  Se mere på SINDs hjemmeside

 • Skizofreniforeningens bisidderordning

  Skizofreniforeningen tilbyder en bisidderordning, som kan støtte dig i samtaler med det offentlige. Alle de frivillige bisiddere har kendskab til skizofreni.

  Se mere på Skizofreniforeningens hjemmeside

 • Sorglinjen - en at tale eller skrive med

  På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af vores frivillige. Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen, og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres dyrekøbte erfaringer med dig. De har selv været igennem de samme oplevelser som dig, men er kommet godt videre og kan måske også hjælpe dig.

  Se mere på Sorglinjens hjemmeside

 • Sorgvejledningen - støtte, vejledning og sorggruppper

  Er du mellem 18-65 år og har du mistet en ægtefælle eller en samlever, så kan du få råd og hjælp hos Vejle Kommunes sorgvejledere. 

  Se mere om Sorgvejledningen her

 • SPOR - rådgivning ved senfølger efter seksuelle overgreb

  Seksuelle overgreb i barndommen sætter dybe spor.

  SPORs telefonrådgivning er frivillig rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom samt deres pårørende. Rådgivningen er gratis og anonym.

  Se mere på Landsforeningen SPORs hjemmeside

 • SPOR18 - anonym rådgivning for unge

  Hos SPOR18 kan du få anonyme gratis samtaler.

  SPOR18 kan hjælpe dig, der f.eks. har problemer med uddannelse, venner, familie, føler dig ensom, har lavt selvværd, stress, angst eller andre udfordringer.

  Se mere om SPOR18 her

   

 • SSP Team Vejle - hjælp og rådgivning

  Teamet tilbyder hjælp og rådgivning til dig, som er bekymret for en ven eller familiemedlem, hvor der er tegn på kriminalitet eller misbrug på et tidligt stadie.

  Se mere på SSP's hjemmeside

 • StopSpillet - hjælp ved spilafhængighed

  StopSpillet er Spillemyndighedens hjælpelinje om spilafhængighed.

  StopSpillet er for alle, der har brug for råd og vejledning om ansvarligt spil og spilafhængighed.

  Se mere på Stopspillets hjemmeside

 • Sundhedsplejen - tilbud og rådgivning

  Her finder du hjælp til både småbørn, skolebørn, unge op til 18 år.

  Der er også tilbud til dig som forælder gennem f.eks. samtaler, vejledning og gruppeforløb omkring mentale problemer og livsstil.

  Se mere på Sundhedsplejens hjemmeside

 • TUBA - hjælp, rådgivning og terapi ved alkohol- og stofmisbrug

  TUBA tilbyder gratis hjælp til unge mellem 14-35 år, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

  Se mere på TUBA´s hjemmeside

 • Ungdomspræsteriet - samtale, sorggrupper og madfællesskaber

  Få en personlig samtale med ungepræsten, deltag i sorggruppe eller madfællesskaber. Du kan også bare deltage i superhyggelige fællesskaber.

  Se mere på Ungdomspræsteriets hjemmeside

 • Ung Sex Vejle - anonym rådgivning

  Anonym rådgivning om køn, krop, sex og prævention.

  Se mere om Ung Sex her

Sidst opdateret: