Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Papirfabrikken

Papirfabrikken er et åbent værested for dig, der har et fysisk eller et psykisk udviklingshandicap, en senhjerneskade, ADHD eller ASF. Du skal blot være en del af målgruppen - og kan bare møde op og deltage i værestedets forskellige tilbud.

Social samvær i Papirfabrikken
Socialt samvær i Papirfabrikken
Spil og hygge i Papirfabrikken
Spil og hygge i Papirfabrikken
Køkkenarbejde, Papirfabrikken
Der laves aftensmad i Café Pap
Papirfabrikken
Der er mulighed for at spille pool i Papirfabrikken
Indgangen, Papirfabrikken
Indgang, Papirfabrikken

Papirfabrikkens åbningstider

 

Se mere om os på vores Facebook-side

Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-20.00
Onsdag 9.00-20.00
Torsdag 9.00-20.00
Fredag 8.00-13.00
 • Papirfabrikken har følgende aktivitets- og samværstilbud:

 • Tirsdagsklubben

  Åbningstider
  Tirsdag 17.00-20.30

  Aktivitetstilbuddet er et åbent og gratis tilbud, dog skal du selv betale for mad og eventuelle aktiviteter.

  I Papirfabrikken møder du ligesindede og deltager i forskellige aktiviteter.

  Er du ny i Tirsdagsklubben?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

 • Onsdagsklubben

  Åbningstider
  Onsdag 16.00-20.00

  Onsdagsklubben er for dig, der har fået en hjerneskade, og som gerne vil møde andre, der er i samme situation som dig.

  Onsdagsklubben er et åbent og gratis tilbud, dog skal du selv betale for mad og eventuelle aktiviteter. 

  I Onsdagsklubben har du mulighed for at møde ligesindede til socialt samvær og deltage i forskellige aktiviteter som spil, computer, foredrag, ture mv. og fællesspisning. Der er mulighed for at købe aftensmad. Den bliver serveret kl. 17.15. 

  Er du ny i Onsdagsklubben?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

   

 • Torsdagsklubben

  Åbningstider
  Torsdag 17.00-20.30

  Aktivitetstilbuddet er et åbent og gratis tilbud, dog skal du selv betale for mad og eventuelle aktiviteter. 

  I Papirfabrikken møder du ligesindede og deltager i forskellige aktiviteter.

  Er du ny i Torsdagsklubben?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

 • ADHD-gruppen

  Åbningstider
  Onsdag 18.00-20.00
  (medarbejder fra teamet fra 18.00-19.00)

  Aktivitetstilbud for dig, der har ADHD.

  I Papirfabrikken møder du ligesindede og deltager i forskellige aktiviteter.

  Er du ny i ADHD-gruppen?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

 • ASF netværksgruppe

  Åbningstider
  Mandag 16.00-20.00

  ASF netværksgruppen er for dig, der har autisme spektrum forstyrrelse (ASF).

  Aktiviteterne i netværksgruppen planlægges for en måned ad gangen og sammen med jer, der deltager i aktiviteterne. Eksempler på aktiviteter: Spil, filmaften, biograf, cafe eller samtaler om relevante emner.

  Er du ny i netværksgruppen?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

 • Dagtilbud

  Åbningstider
  Mandag-torsdag 8.00-15.00
  Fredag 8.00-13.00

  Dagtilbuddet er et åbent og gratis tilbud, dog skal du selv betale for mad og eventuelle aktiviteter.

  I dagstilbuddet sker forskellige aktiviteter, f.eks. kreative aktiviteter, motion som gåture, "Sjov & bevægelse", motionscenter og svømning.

  I perioder tilbyder vi også natur- og friluftsaktiviteter som træklatring, bålmad og naturkendskab.

  Vi tager på udflugter sammen, og laver arrangementer i forbindelse med højtiderne, men er også gode til at fortage os noget, der ikke er planlagt.

  Ugens planlagte aktiviteter
  Mandag: Svømning kl. 12.10-13.15
  Tirsdag: Sjov & bevægelse kl. 10.00-11.00
  Onsdag: Køreture kl. 10.00-12.00
  Torsdag: Motion i DGI-huset kl. 10.30-11.30 og fælles eftermiddagskaffe kl. 13.45

  Hver måned er der fællesmøde, hvor vi snakker om forskellige ting, både borgerne og medarbejdere kommer med punkter til dagsorden.

  Er du ny i dette tilbud?
  Ring og aftal, at du kommer, så er vi klar til at tage imod dig og give dig en rundvisning.

 • Papirfabrikkens brugerråd

 • Hvad er målet med brugerrådet?
  • At være kontaktled mellem dig som bruger af Papirfabrikken og Center for Social Rehabiliterings ledelse og medarbejdere.
  • At samarbejde med medarbejderne om at planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der afspejler bredden i målgruppe og årstidsbestemte aktiviteter.
  • At arbejde for et godt miljø i Papirfabrikken, så alle føler sig velkomne
  • At være et godt eksempel – i alle henseender.
  • At fremme brugernes medindflydelse og formidle forslag til ledelsen og personalet ved hjælp af postkasse, mails, filmklip.
 • Hvem sidder i brugerrådet?

  Der er otte brugerrepræsentanter fra Papirfabrikkens netværkstilbud – repræsenteret gennem de forskellige netværkstilbud. Max. 2 fra hvert netværkstilbud.

  Derudover er der to medarbejderrepræsentanter fra § 104, en centerleder og en afdelingsleder

  Der er valg til brugerrådet hvert 2. år i maj måned.

 • Hvornår mødes brugerrådet?

  Brugerrådet mødes fire gange om året. Til hver gang er der en dagsorden, som indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne og nyt fra ledelsen. Der tages et beslutningsreferat.

  På mødet deltager også Papirfabrikkens ledelse og en medarbejder, som er sekretær.

 • Hvad laver brugerrådet?

  Brugerrådet deltager i aktiviteter, der fremgår af årshjulet, hvor det er planlagt af brugerrådet. Det kan også være temadage: Den gode rollemodel, den gode ambassadør, årlige oprydningsdage og andet, som kan gøre os endnu bedre til at tage ansvar i Papirfabrikken og for de borgere, der bruger stedet.

  På det første møde hvert år i maj lægger brugerrådet en plan for nogle aktiviteter og sætter mål for det kommende år.

Sidst opdateret: 01. oktober 2020