Beskyttet beskæftigelse

Center for Beskyttet Beskæftigelse (CFBB) er den samlede betegnelse for den beskyttede beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet. CFBB har afdelinger i Vejle og Give.

Center for Beskyttet Beskæftigelse
Center for Beskyttet Beskæftigelse - Agerholm
Center for Beskyttet Beskæftigelse - Butik Uniq
Center for Beskyttet Beskæftigelse - Ellehøj

Når du er i beskyttet beskæftigelse, prøver du kræfter med en bred vifte af tilbud: øvelsespraktik, jobtræning og praktik i private og offentlige virksomheder. Vi tilrettelægger tilbuddet til dig, så det tager hensyn til dine interesser, kompetencer og behov og med det mål, at du kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt – og måske kan du på sigt tage et skånejob eller et fleksjob.

Vi har fire linjer: ”Kreativitet”, ”Service”, ”Natur og Miljø” og ”Produktion” fordelt på vores afdelinger:

 • Labora og Agerholm

  Labora og Agerholm er to afdelinger i Give, hvor du kan arbejde med ”Produktion”:

  På Labora er arbejdsopgaverne alsidige og består af individuelle opgaver som f.eks. at lime og pakke reklamer, pakke grøntsager, samle fatninger, pakke isposer mv. til opgaver, der løses i hold uden hos vores kunder.

  På vores økologiske landbrug Agerholm har vi også en mindre æggeproduktion.

  Du kan også arbejde med ”Natur og Miljø” på Agerholm, hvor du er med til forarbejde jorden og så, høste, pakke og sælge varerne. På Agerholm er der også dyr, som skal fodres og passes.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresser
  Labora, Torvegade 34, 7323 Give, telefon 76 81 84 80

  Agerholm, Ringvejen 67, 7323 Give, telefon 76 81 84 80

  Læs kontrolrapporten

 • Cafebutikken

  I Cafebutikken kan du arbejde med linjerne ”Produktion”, ”Service” og ”Kreativitet”.

  Cafebutikken er en cafe på gågaden i Vejle, som sælger cafemad, kolde og varme drikke og brugskunst.

  Cafébutikken er samtidig en beskyttet arbejdsplads, hvor sårbare prøver kræfter med forskellige arbejdsopgaver som: Cafedrift, madlavning og produktion af brugskunst. Arbejdet består bl.a. i at betjene kunde, lave cafemad, te- og kaffebrygning, rengøring, indkøb, prissætning, regnskab, pakning, mm.

  Målgruppe
  Psykisk sårbare på førtidspension eller kontanthjælp.

  Adresse
  Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle, telefon 75 83 29 80

  Læs kontrolrapporten

 • MultiPro

  MultiPro er en produktionsafdeling i industrikvarteret i Vinding.

  Afdelingen består af en pakke- og montageafdeling og et servicetilbud. Afdelingen beskæftiger derfor dig, der ønsker at arbejde med linjerne ”Produktion” eller ”Service”. I produktionen kan du arbejde individuelt og i produktionsflow. Servicetilbuddets opgaver er betjening i cafeen, rengøring og transport.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  MultiPro, Hjulmagervej 3a-b, 7100 Vejle, telefon 76 81 84 80

  Læs kontrolrapporten

  Læs kontrolrapporten for køkkenet
   

 • Ellehøj og Uniq Brugskunst

  På Ellehøj kan du arbejde med linjerne: ”Kreativitet”, ”Service” og ”Produktion”. Helt konkret kan du arbejde med produktion og montage – eller service, som består af pedelopgaver, køkken og rengøring.

  Derudover er der tilknyttet et kreativt værksted, som laver brugskunst til butikken ”Uniq Brugskunst”, hvor medarbejderne betjener butikkens kunder.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Ellehøj og Uniq Brugskunst Ellehammersvej 8, 7100 Vejle tlf.: 76 81 84 80

  Besøg Uniq Brugskunst Facebook-side

 • Cafe Pap - Papirfabrikken

  Her kan du arbejde med ”Service”. Cafe Pap er en cafe og et mødested for byens borgere med handicaps.

  I Cafe Pap er det muligt at mødes og spise frokost eller aftensmad med venner.

  Opgaverne i cafeen er at fylde vare op, anrette mad og betjene kunder. Derudover står vi for den daglige rengøring i Papirfabrikken.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Cafe Pap, Papirfabrikken Gulkrog 3, 7100 Vejle

 • Hvordan søger jeg?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Beskyttet beskæftigelse efter § 103 og § 104 i serviceloven og tilbud efter LAB-loven.

Sidst opdateret: 08. maj 2017