17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Center for Beskyttet Beskæftigelse (CFBB) er den beskyttede beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet. CFBB har afdelinger i Vejle og Give - og løser opgaver for mange virksomheder i hele kommunen.

Se film om Center for Beskyttet Beskæftigelse

Når du er i beskyttet beskæftigelse, prøver du kræfter med en bred vifte af tilbud: Øvelsespraktik, jobtræning og praktik i private og offentlige virksomheder. Vi tilrettelægger tilbuddet til dig, så det tager hensyn til dine interesser, kompetencer, behov og med det mål, at du kommer så tæt på arbejdsmarkedet som muligt – og måske kan du på sigt tage et skånejob eller et fleksjob.

Vi har tre linjer: ”Kreativitet”, ”Natur og Miljø” og ”Produktion” fordelt på vores afdelinger:

 • Borger

 • Labora og Agerholm

  Labora og Agerholm er to afdelinger i Give, hvor du kan arbejde med ”Produktion”:

  På Labora er arbejdsopgaverne alsidige og består af individuelle opgaver som f.eks. at lime og pakke reklamer, pakke grøntsager, samle fatninger, pakke isposer mv. til opgaver, der løses hos vores kunder.

  På vores økologiske landbrug Agerholm har vi også en mindre æggeproduktion.

  Du kan også arbejde med ”Natur og Miljø” på Agerholm, hvor du er med til forarbejde jorden og så, høste, pakke og sælge varerne. På Agerholm er der også dyr, som skal fodres og passes.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresser
  Labora, Torvegade 34, 7323 Give, tlf. 76 81 84 80

  Agerholm, Ringgivevej 67, 7323 Give, tlf. 76 81 84 80

  Læs kontrolrapporten

  Ferie- og fridagsplan 2019

  Ferie og fridagsplan Agerholm 2020

  Ferie og fridagsplan Labora 2020

 • Cafebutikken

  I Cafebutikken kan du arbejde med linjerne ”Produktion” og ”Kreativitet”.

  Cafebutikken er en cafe på gågaden i Vejle, som sælger mad, kolde og varme drikke og brugskunst.

  Cafébutikken er samtidig en beskyttet arbejdsplads, hvor du kan prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver som: Cafedrift, madlavning og produktion af brugskunst. Arbejdet består bl.a. i at betjene kunder, lave cafemad, te  og kaffe, rengøring, indkøb, prissætning, regnskab, pakning m.m.

  Målgruppe
  Psykisk sårbare på førtidspension eller kontanthjælp.

  Adresse
  Cafebutikken, Vestergade 17, 7100 Vejle, tlf. 75 83 29 80

  Læs kontrolrapporten

  Ferie- og fridagsplan 2019

  Ferie og fridagsplan 2020

 • MultiPro

  MultiPro er en produktionsafdeling i industrikvarteret i Vinding.

  Afdelingen består af en pakke- og montageafdeling og et servicetilbud. Afdelingen beskæftiger dig, der ønsker at arbejde med ”Produktion”. Her kan du arbejde individuelt og i produktionsflow. Servicetilbuddets opgaver er betjening i cafeen, rengøring og transport.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  MultiPro, Hjulmagervej 3a-b, 7100 Vejle, tlf. 76 81 84 80

  Link til fødevarestyrelsen

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter for køkkenet

  Ferie- og fridagsplan 2019

  Ferie og fridagsplan 2020

 • Ellehøj og butiq uniq

  På Ellehøj kan du arbejde med linjerne: ”Kreativitet” og ”Produktion”. Helt konkret kan du arbejde med produktion og montage – eller service, som består af pedelopgaver, køkken og rengøring.

  Derudover er der tilknyttet et kreativt værksted, som laver brugskunst til butikken ”butiq uniq”, så arbejdet vil også bestå af kundebetjening.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Ellehøj og butiq uniq,  Ellehammersvej 8, 7100 Vejle tlf. 76 81 84 80

  Link til fødevarestyrelsen

  Læs de seneste 4 kontrolrapporter for kantinen

  Besøg butiq uniq Facebook-side

  Ferie- og fridagsplan 2019

  Ferie og fridagsplan 2020

 • Cafe Pap - Papirfabrikken

  Cafe Pap er en cafe og et mødested for byens borgere med handicaps.

  I Cafe Pap er det muligt at mødes og spise frokost eller aftensmad med venner.

  Opgaverne i cafeen er at fylde vare op, anrette mad, betjene kunder og rengøring i cafeen og resten af Papirfabrikken.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps.

  Adresse
  Cafe Pap, Papirfabrikken Gulkrog 3, 7100 Vejle

 • Skøjtebanen

  Skøjtebanen ligger i Mariaparken i Vejle. Om vinteren - afhængig af vejret er der skøjteudlejning  - fra 1. søndag i advent og til ca. slutningen af februar. 

  Helt konkret kan du arbejde med disse opgaver: Udleje skøjter, håndtere penge og tal, betjene kunder mv.

  Målgruppe
  Borgere med fysiske og/eller psykiske udviklingshandicaps. 

  Adresse
  Skøjtebanen, Mariapark, Blegbanken, 7100 Vejle, tlf. 23 70 93 80

  Læs mere om skøjtebanen i Mariaparken

 • Hvordan søger jeg om at komme i beskyttet beskæftigelse?

  Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

  Læs mere om, hvordan du søger.

 • Hverdagen og pædagogikken i vores afdelinger

  Vi støtter dig i at komme så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. Det gør vi med afsæt i modellen "Karriere på særlige vilkår", som er en bred vifte af tilbud med øvelsespraktik, jobtræning, praktik i private og offentlige virksomheder, jobudvikling og -fastholdelse.

  I de seneste år har vi også arbejdet innovativt med ”Mester i Eget Liv” med det mål, at du skal kunne mest muligt selv og tage ansvar. 

  I dagligdagen tager vi afsæt i neuropædagogikken, dvs. at vi tilrettelægger indsatsen efter dine ønsker og behov. F.eks. skal du vælge selv og have indflydelse på eget arbejdsliv ud fra de mål, der er lavet i samarbejde med Myndighedsafdelingen. Personalet skaber struktur for den enkeltes arbejdsdag.

  På nogle afdelinger arbejder vi desuden sansemotorisk. Det bidrager til udvikling og trivsel.

  Rammen for vores arbejde er den anerkendende pædagogik, og derfor arbejder vi ud fra dine præmisser og forudsætninger - og anerkender den måde, du tænker, opfatter, forstår og ønsker at leve dit arbejdsliv på. 

Besøg afdelingernes Facebook-sider

Cafebutikken

Ellehøj

butiq uniq

Sidst opdateret: 14. november 2019