Papirfabrikken er et åbent værested for dig, der har et fysisk eller et psykisk udviklingshandicap, en senhjerneskade, ADHD eller ASF. Du skal blot være en del af målgruppen - og kan bare møde op og deltage i værestedets forskellige tilbud.

Social samvær i Papirfabrikken
Socialt samvær i Papirfabrikken
Spil og hygge i Papirfabrikken
Spil og hygge i Papirfabrikken
Køkkenarbejde, Papirfabrikken
Der laves aftensmad i Café Pap
Papirfabrikken
Der er mulighed for at spille pool i Papirfabrikken
Indgangen, Papirfabrikken
Indgang, Papirfabrikken

Papirfabrikkens åbningstider

 

Se mere om os på vores Facebook-side

Mandag 9.00-15.00
Tirsdag 9.00-20.00
Onsdag 9.00-20.00
Torsdag 9.00-20.00
Fredag 9.00-13.00

Papirfabrikken har følgende aktivitets- og samværstilbud:

 • Værestedet Papirfabrikken

  Værestedet Papirfabrikken er til dig, der er udviklingshæmmet, har en erhvervet hjerneskade eller bare har brug for fællesskab med andre.

  På Papirfabrikken er der mulighed for forskellige aktiviteter. Her er et udpluk:

  • ROL-træning: Vi træner hele året op til De Rare Olympiske lege, som afholdes hvert år i september.
  • Naturzone: Vi går fx en tur i Sundhedsskoven.
  • Svømmezone: Vi svømmer i Gulkrogs bassin.
  • Bålzone: Vi tænder bål i gården og laver fx suppe, brød eller andet og spiser sammen.
  • Spillezone: Vi spiller spil, fx brætspil eller computerspil.
  • Nyhedszonen: Vi læser ugens nyheder sammen.
  • Læsezone: Vi læser højt af en bog, vi vælger fra gang til gang.
  • Malerzone: Vi går i atelieret og maler.
  • Techzone: Techcafeen tilbyder hjælp til at finde apps, til at opsætte telefoner, smartwatches mv.
  • Åben rådgivning: Rådgivere fra Sundhedshuset besøger os og kan hjælpe med spørgsmål, hvis man fx skal have hjælp til noget med sin bolig, til at forstå sine regninger mv.
  • Sundhedssamtaler: Vores opsøgende sygeplejersker tilbyder sammen med en diætist bl.a. at hjælpe med vægttab og at holde fokus på sund mad.


  Derudover tilbyder vi også NADA i løbet af dagen. Vi har også aktiviteter, der er særlig forbundet til årstiderne og højtiderne. Vi har af og til foredrag, hvor der kommer nogen ude fra og fortæller om fx musik, rejser mv.

  Vil du vide mere? Så ring gerne til os, og lav en aftale om en rundvisning.

 • Netværkstilbuddet ADHD/Autisme

  Om mandagen er der netværksgruppe for dig med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse.
  Netværkstilbuddet åbner kl. 16 og lukker kl. 20. Der er mulighed for at deltage i forskellige zoner

  • Spillezonen: Kortspil, brætspil, puslespil
  • Emnezonen: Samtale om valgte emner
  • Brug din krop: Gåture, bevægelse
  • NADA
  • Kreativ zone: Mandela, tegning, bulletjournal / kalender)
  • Administrativ zone: Kort individuel samtale, støtte til e-Boks mv.


  Vil du vide mere? Så tag gerne kontakt til:

  Sara Damgaard, tlf. 24 28 34 89
  Birthe Petersen, tlf. 30 52 87 62

Papirfabrikkens brugerråd

 • Hvad er målet med brugerrådet?

  • At være kontaktled mellem dig som bruger af Papirfabrikken og Center for Social Rehabiliterings ledelse og medarbejdere.
  • At samarbejde med medarbejderne om at planlægge og gennemføre aktiviteter og arrangementer, der afspejler bredden i målgruppe og årstidsbestemte aktiviteter.
  • At arbejde for et godt miljø i Papirfabrikken, så alle føler sig velkomne
  • At være et godt eksempel – i alle henseender.
  • At fremme brugernes medindflydelse og formidle forslag til ledelsen og personalet ved hjælp af postkasse, mails, filmklip.
 • Hvem sidder i brugerrådet?

  Der er otte brugerrepræsentanter fra Papirfabrikkens netværkstilbud – repræsenteret gennem de forskellige netværkstilbud. Max. 2 fra hvert netværkstilbud.

  Derudover er der to medarbejderrepræsentanter fra § 104, en centerleder og en afdelingsleder

  Der er valg til brugerrådet hvert 2. år i maj måned.

 • Hvornår mødes brugerrådet?

  Brugerrådet mødes fire gange om året. Til hver gang er der en dagsorden, som indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne og nyt fra ledelsen. Der tages et beslutningsreferat.

  På mødet deltager også Papirfabrikkens ledelse og en medarbejder, som er sekretær.

 • Hvad laver brugerrådet?

  Brugerrådet deltager i aktiviteter, der fremgår af årshjulet, hvor det er planlagt af brugerrådet. Det kan også være temadage: Den gode rollemodel, den gode ambassadør, årlige oprydningsdage og andet, som kan gøre os endnu bedre til at tage ansvar i Papirfabrikken og for de borgere, der bruger stedet.

  På det første møde hvert år i maj lægger brugerrådet en plan for nogle aktiviteter og sætter mål for det kommende år.

Sidst opdateret: