Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, har du forskellige muligheder for beskæftigelse og tilbud i dagtimerne - også kaldet aktivitets- og læringstilbud.

Beskyttet beskæftigelse

Som medarbejder i beskyttet beskæftigelse (§ 103) arbejder du i et beskyttet arbejdsmiljø. Du får løn og har en arbejdsdag med mødetider, og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads. Forskellen er, at opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser. Samtidig er der ansat medarbejdere med pædagogisk og håndværksmæssig baggrund, der hjælper og støtter dig, når der er behov for det. Du har også mulighed for at arbejde på en privat eller offentlig arbejdsplads.

Aktivitets- og læringstilbud

I et aktivitets- og læringstilbud (§ 104) får du ikke løn, men tilbuddet er tilrettelagt, så det tager udgangspunkt i dine ønsker, ressourcer og sociale behov.

Formål

Målet med beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og læringstilbud er at skabe rammer, hvor du trives og udvikler dig personligt, socialt og fagligt, så du kan leve et så selvstændigt arbejdsliv som muligt.

 • Hvordan søger jeg om beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og læringstilbud?

  Du søger om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og læringstilbud ved at kontakte Myndighedsafdelingen. Hvis du ikke selv kan søge, kan en pårørende eller en værge søge for dig. Det kræver, at du har givet dem en fuldmagt. 

  Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

  • Først aftaler du et møde med din sagsbehandler. Du må gerne tage en bisidder med, som du selv udpeger, og måske vil det også være relevant at invitere andre med. Dette foregår altid efter aftale med dig.

  • På mødet får du relevant rådgivning og vejledning. Sammen med dig vil din sagsbehandler indsamle alle relevante oplysninger om din funktionsnedsættelse. Du vil ofte blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring, som din sagsbehandler skal bruge til f.eks. at få oplysninger hos din læge.

  • På baggrund af disse oplysninger og ud fra en faglig vurdering træffer sagsbehandleren en afgørelse. Du får et brev med afgørelsen. I brevet står der, om du opfylder kravene, eller hvorfor du får afslag. Bliver du bevilget et tilbud, kan du læse mere om tilbuddet i brevet.

  • Hvis du bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og læringstilbud, vil din sagsbehandler mindst en gang om året følge op på din sag og vurdere, om du fortsat er i målgruppen, og om tilbuddet lever op til formålet og matcher dine behov.
 • Hvilke tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og læringstilbud har Vejle Kommune?

  Vi tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og læringstilbud følgende steder:

  Beskyttet beskæftigelse - Karriereværkstedet
  Bakkevænget
  De 2 Gårde
  Troldehuset
  Skansebakken

  Læs om målgrupper og indhold på deres egne hjemmesider.

 • Har din virksomhed brug for en medarbejder eller hjælp til at få en opgave løst?

  Din virksomhed kan få en medarbejder med psykiske eller fysiske handicaps i fleksjob eller i job med løntilskud? Det sker gennem Uniq Job, som er en afdeling tilknyttet Center for Beskyttet Beskæftigelse. 

  Læs mere om din virksomheds muligheder.

 • Tilsynsrapporter

 • Kvalitetsstandard for det specialiserede voksenområde - Handicap, Social og Psykiatri

Kontakt Myndighedsafdelingen - handicap og socialpædagogisk team

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 98

Telefontid

 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: