Film om Postens Vej og Bakkevænget: Få en rundvisning og se, hvordan vi bor, og hvad vi laver.

På Bakkevænget er alle aktiviteter samlet på et sted og i et beskyttet område med gode muligheder for at færdes på egen hånd. Tilbuddene er tilrettelagt som kurser, hvor vi har fokus på og arbejder med kreative aktiviteter, motion, musik og sang, sansestimuli, it, madlavning, f.eks. er der opgaver i vores egen cafe – Cafe Keller.

I Brejning er der gode muligheder for at dyrke naturen og friluftslivet, og vi laver mange aktiviteter i naturen. Hver uge har vi faste udeaktiviteter med uddannede friluftspædagoger.

Pædagogerne har forskellige kompetencer som musik, bevægelse, håndarbejde, natur mv., som de bruger i aktivitets- og læringstilbuddet.

Bakkevænget har eget brugerråd, som er med til at besluttet, hvad der skal ske af aktiviteter.

Bakkevænget ligger nabo til Bofællesskabet Postens Vej i Brejning.

Læs mere om Bofællesskabet Postens Vej.

Målgruppe

Borgere fra 18 år med forskellige udviklingshandicaps og ofte flere diagnoser. De bor på Postens Vej, hjemme eller på andre botilbud i eller uden for Vejle Kommune.

Hvordan søger jeg?

Det gør du ved at kontakte Myndighedsafdelingen.

Læs mere om, hvordan du søger.

Fakta: Aktivitets- og læringstilbud efter § 104 i serviceloven.

Sidst opdateret: