Har du et handicap eller en psykisk lidelse, og får du tilbud fra kommunen, bliver de ændret, når du fylder 18 år. Få overblik over, hvordan vi forbereder overgangen fra ung til voksen, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvordan sikrer vi dig eller dit barn en god overgang?

 • Møde fra 16 år, hvis du bor i botilbud

  Hvis du bor i et botilbud og også skal bo i et botilbud, når du bliver voksen, sørger vi for at involvere dig og dine forældre, fra du er 16 år.

  Du og dine forældre bliver bl.a. inviteret til et møde med sagsbehandlere fra både Børn- og Ungeområdet og Voksenområdet for at forberede overgangen fra ung til voksen og tale om dine muligheder i forhold til:

  • Bolig
  • Beskæftigelse eller uddannelse
  • Forsørgelse


  Vi træffer ingen afgørelse på mødet.

 • Forberedelsesmøde, når du er 17 ½ år

  Et halvt år før du fylder 18 år, mødes sagsbehandlere fra både Børn- og Ungeområdet, Voksenområdet og Jobcentret for sammen at forberede din overgang til voksenlivet.

  Vi ser bl.a. på, hvad du har brug for af hjælp for, at du kan klare dig. Det kan være botilbud, bostøtte, samværstilbud, mentorstøtte eller lignende. Vi snakker også om, hvem i kommunen du skal samarbejde med fremover, og aftaler, om vi skal invitere andre med, når vi mødes til et overdragelsesmøde, når du fylder 18 år.

  Du og dine forældre deltager ikke i dette møde. Det er kun for fagpersoner.

  Vi træffer ingen afgørelse på mødet.

 • Overdragelsesmøde, når du bliver 18 år

  16-20 uger før du fylder 18 år, bliver du og dine forældre inviteret til et overdragelsesmøde, hvor vi tager stilling til, hvilken støtte du skal have, og hører om dine behov og ønsker for fremtiden. 

  Inden mødet skal vi have dit eller dine forældres samtykke til, at vi må udveksle informationer med hinanden på tværs af de to områder.

  Børn- og Ungeområdet overdrager din sag til din nye sagsbehandler på Voksenområdet, når du fylder 18 år.

Jeg er forælder - hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Hvad er de største forskelle i overgangen fra ung til voksen?

  Når dit barn fylder 18 år og bliver myndig, stopper din forsørgerpligt. Det betyder, at de tilskud, du har fået på grund af dit barns handicap, også stopper.

  Det betyder også, at du ikke længere har ret til medbestemmelse. Ifølge loven må vi f.eks. ikke længere tale om dit barns sag og situation med dig, med mindre dit barn har givet dig en fuldmagt. Da du som forælder ofte er dit barns nærmeste støtte, vil det være naturligt, at du forsat er en del af dit barns forløb og deltager i møder som bisidder.

  I nogle situationer er der behov for at søge om værgemål for dit barn. Det er Statsforvaltningen, som foretager vurderingen.

  Hvor du tidligere havde kontakt til en sagsbehandler, vil dit barn som voksen få kontakt til flere forskellige sagsbehandlere, da sagsbehandlingen er opdelt i f.eks. merudgifter, ledsagelse, bolig, støttepersoner, hjælpemidler, forsørgelse mv.

Sidst opdateret: