Når du fylder 18 år og har en funktionsnedsættelse og modtager hjælp efter Serviceloven, overgår din sag til voksenområdet og det kan have betydning for de tilbud, du har været bevilliget i Børn og unge. På denne side kan du få overblik over, hvordan vi koordinerer overgangen til voksenområdet i Vejle Kommune.

Hvordan sikrer vi dig eller dit barn en god overgang?

 • Møde fra 16 år, hvis du modtagerhjælp efter serviceloven

  Du og dine forældre bliver inviteret til koordineringsmøde, hvor både sagsbehandlere fra Børne og unge-området, Ungdomsuddannelsesvejledning samt voksenområdet for at forberede overgangen til voksenområdet og tale om dine muligheder ift.

  • Bolig
  • Beskæftigelse eller uddannelse
  • Forsørgelse
  • Sociale forhold

   

  Vi træffer ingen afgørelser på mødet.

 • Overdragelsesmøde, når du bliver 18 år

  I god tid før dit 18. år bliver du og dine forældre inviteret til et overdragelsesmøde, hvor vi drøfter fremtidigt støttebehov og du bliver hørt om dine ønsker for fremtiden.


  Børn- og Ungeområdet overdrager din sag til din nye sagsbehandler på Voksenområdet, når du fylder 18 år.

Jeg er forælder - hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Hvad er de største forskelle i overgangen fra ung til voksen?

  Når dit barn fylder 18 år og bliver myndig, stopper din forsørgerpligt. Det betyder, at de tilskud, du har fået på grund af dit barns funktionsnedsættelse, også stopper.

  Det betyder også, at du ikke længere har ret til medbestemmelse. Ifølge loven må vi f.eks. ikke længere tale om dit barns sag og situation med dig, med mindre dit barn har givet dig samtykke hertil. Da du som forælder ofte er dit barns nærmeste støtte, vil det være naturligt, at du forsat er en del af dit barns forløb og deltager i møder som bisidder.

  I nogle situationer er der behov for at søge om værgemål for dit barn. Det er Familieretshuset, som foretager vurderingen.

  Hvor du tidligere havde kontakt til en sagsbehandler, vil dit barn som voksen få kontakt til flere forskellige sagsbehandlere, da sagsbehandlingen er opdelt i f.eks. merudgifter, ledsagelse, bolig, støttepersoner, hjælpemidler, forsørgelse mv.

Sidst opdateret: