Peer-to-peer for dig med psykiske sårbarheder - Et café-fællesskab og mentorordning

Peer-to-peer er for dig, der er 18+, bosiddende i Vejle Kommune med psykiske sårbarheder.

Hvad går Peer-to-peer ud på?

Du har både mulighed for at deltage i vores café-fællesskaber og mulighed for at få en frivillig peer-mentor. Før opstart skal du have deltaget i en forsamtale med en af medarbejderne i Peer-to-peer.

Café-fællesskabet:

Vi mødes i Lido Caféen mandage kl. 14-16 og i Foreningernes Hus onsdage kl. 10-13. Her er samvær med andre, der har også har erfaring med psykisk sårbarhed. Vi mødes i et uforpligtende inkluderende fællesskab.

Mulighed for en frivillig Peer-mentor:

Er du interesseret i en Peer-mentor, får du mulighed for match med en frivillig, der selv har haft/eller stadig har psykiske sårbarheder - men har lært at mestre disse. Eller måske du selv har lyst til at tage mentoruddannelsen, alt efter hvor du er i livet.

Er der god kemi med en mentor, så laves der en aftale om indholdet af forløbet. Samværsforløbet med en mentor varer som udgangspunkt seks måneder. Typisk mødes man én gang om ugen eller hver 14. dag. I bestemmer selv, hvad I mødes om, men det kan f.eks. være gåture, at I tager sammen i vores cáfe-fællesskaber, er sammen om aktiviteter og meget andet. Der er ingen regler for samværet, udover at det ikke skal foregå i eget hjem.

Et match er et ligeværdigt samarbejde mellem dig og din mentor. Vi står til rådighed for sparring på sidelinjen hele vejen igennem forløbet, og inviterer ind til opfølgende snakke undervejs.

Alle mentorer gennemgår uddannelsesforløb á syv moduler over seks mdr.

Læs mere om hvordan du bliver frivillig Peer-mentor

Hvad kræver det at være i Peer-to-peer?

Du skal have personlig erfaring med psykisk sårbarhed og et ønske om og lyst til forandring i dit liv.

Du skal være klar til at komme ud af din egen bolig, da både fællesskabet og mentorordningen indebærer samvær til aktiviteter uden for eget hjem.

Forventningerne til dig er, at du:

  • Er åben for input
  • Har interesse for ny indsigt
  • Tager medansvar for relationen
  • Overholder aftaler

Hvad får jeg ud af det?

  • Du får mulighed for at spejle dig i et stærkt fællesskab eller sammen med en mentor, der ligesom dig har erfaring med psykisk sårbarhed, og I kan trække på hinandens erfaringer
  • Kendskab til tilbud og aktivitetsmuligheder i lokalsamfundet
  • Mulighed for nye fællesskaber og netværk
  • Mulighed for at få det bedre og opleve, at du ikke er alene

Er du interesseret i at blive en del af Peer-to-peer, så kontakt Berit, Lone eller Simon

Berit Andersen Peer-medarbejder
Send e-mail mobil 30 47 65 58
Lone Schmidt Vejleder
Send e-mail mobil 23 99 41 25
Simon Olesen Vejleder
Send e-mail mobil 23 36 20 96
Sidst opdateret: