Bor du i Vejle kommune og er berørt af stalking enten som udøver eller offer tilbyder vi råd og vejledning til dig.

Stalking skal altid tages alvorligt, og hvis du er udsat for stalking, kan du få hjælp hos vores Stalking Rådgivning med det samme. Vi arbejder tæt sammen med Dansk Stalking Center og giver dig gode råd om, hvad du skal gøre, og hvad du skal være ekstra opmærksom på.

 

Stalking defineres af Dansk Stalking Center som:

”En systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte”

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er udsat for stalking eller chikane?

 • Søg hjælp hos politi, offerrådgivning, krisecenter eller Dansk Stalking Center
 • Gem al dokumentation
 • Undgå kontakt og lad være med at besvare mails og sms og modtage gaver
 • Stå fast på beslutninger og send klare signaler
 • Hvis det er nødvendigt, kan du ændrer dine daglige rutiner og skifte telefonnummer, mailadresse, koder

Chikane opleves typisk sårende, krænkende eller ydmygende, hvor stalking har karakter af være intimiderende, fordi den desuden overskrider privatsfæren og medfører en form for frygt.

Vi har tavshedspligt og du har mulighed for at være anonym, men det skal oplyses at ved bekymring for børn, at er der skærpet underretningspligt.

 

Stalking - hvem kontakter jeg
Du kan kontakte Vejle Kommunes Stalking Rådgivning på tlf.: 76 81 80 98 mandag til fredag kl. 8.30-11.00

Kontakt Vejle kommunes Stalkingrådgivning

Telefontid

 • Hverdage 8.30-11.00 Telefon 76 81 80 98

E-mail: Tregs@Vejle.dk

Læs mere om stalking

 • Baggrund

  Baggrunden for denne instruks er et indgået partnerskab ”Tryg i Sydøstjylland” - et pilotprojekt omkring udvikling og implementering af en tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på, at skabe og etablere nye forebyggende og tryghedsskabende tiltag i nærområderne ift. stalkingudsatte og stalkere.  Projektet har deltagelse af Sydøstjyllands politi, politikredsen syv kommuner, herunder Vejle, samt Dansk Stalkingcenter. 

 • Dansk stalkingcenter

 • Lev uden vold

 • Skytsengel - en app.

  Dansk Stalking Center har i tæt samarbejde med Politiet, udviklet appen Skytsengel, der gør dokumentation af stalking mere overskuelig og kan hjælpe de udsatte til en tryggere hverdag.

  Skytsengel er en tryghedsskabende app henvendt til stalkingudsatte. Appens hovedfunktioner omfatter tre alarmmuligheder og en logfunktion. Ved at inddrage netværket kan alarmfunktionerne skabe øget tryghed og loggen kan anvendes til at organisere og dokumentere stalkinghændelser.

  Hent og læs mere

 • Dokumentation og logskema

  Log skema

  Stalking kan indebære et utal af kontaktforsøg og hændelser. At dokumentere stalking kan derfor være udfordrende og krævende. Et logskema kan hjælpe til at skabe overblik og vise et mønster. Samtidig kan det være et brugbart redskab, når man skal dokumentere stalking.

  At dokumentere stalking betyder grundlæggende; at indsamle og strukturere et materiale, der kan bevise kontaktforsøg og andre hændelser relateret til stalkingen. Konkret kan der være tale om videooptagelser, billeder, screenshot, originale mails/beskeder mm. Tidspunkt for hændelsen kan direkte fremgå af dokumentationen  eller tilføres som supplerende oplysning. Vær opmærksom at et tidspunkt angives som dato og ikke som fx “i går”/”forgårs” osv.

   

Sidst opdateret: