Senior i Vejle Kommune leverer personlig pleje og praktisk hjælp, har mange års erfaring på området og leverer alle opgaver inden for ældrepleje og rehabilitering. Det sikrer dig en god sammenhæng i den hjælp, du modtager.

Personlig pleje

Personlig pleje kan f.eks. være hjælp til at klæde sig af eller på, bad, toiletbesøg mv. Det kan også være hjælp til at holde hjælpemidler rene og ved lige – eller hjælp til at planlægge indkøb, bestille varer og sætte dem på plads.

Praktisk hjælp

Desuden har vi „Praktisk Bistand“, som leverer praktisk hjælp som rengøring, indkøb og tøjvask. Som udgangspunkt er det kendte hjælpere fra dit lokale distrikt, som kommer hos dig hver gang. 

Medarbejdere

Vi har altid en medarbejder med de rette kvalifikationer – uanset dit behov. Hos os møder du primært social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter – og altid faguddannet personale til plejen.

Vi uddanner også nye hjælpere, terapeuter, assistenter og sygeplejersker.

15 hjemmeplejedistrikter

Senior har 15 hjemmeplejedistrikter, som betyder, at dit distrikt har kendskab til dit lokaleområde. Derudover har vi et rengøringsdistrikt, der dækker hele Vejle Kommune.

Når du har valgt Senior i Vejle Kommune som din leverandør, kommer vi ud til dig for at aftale, hvordan du ønsker, at din pleje skal leveres, så hjælpen passer ind i din hverdag.

Det er en visitator i Myndighedsafdelingen, der sammen med dig vurderer dit behov for hjemmehjælp.

Kontakt hjemmeplejen

Har du spørgsmål vedr. hjemmeplejen, kan du kontakte Senior, Vejle Kommune, på 76 81 71 00 mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-13.30.

Er du borger og modtager visiteret hjemmepleje eller er du pårørende, så benyt venligst det telefonnummer, der er udleveret af hjemmeplejedistriktet.

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Sidst opdateret: