Er du folkepensionist eller på førtidspension, kan du have ret til til at få penge igen, hvis du skal køre til læge eller speciallæge. Du kan også søge om at få bevilget kørsel. Se regler og betingelser her.

Ring til os, hvis du vil bestille kørsel

Vil du søge om at få bevilget kørsel?

Brug vores digitale selvbetjening eller hent en blanket, som du kan sende med posten. Vælger du den digitale løsning, kan vi gå i gang med din ansøgning straks.

Svar på dine spørgsmål om at få bevilget kørsel

 • Hvornår kan jeg få bevilget kørsel?

  Vi bevilger kun kørsel, hvis du på grund af dit helbred ikke selv kan transportere dig og/eller anvende offentlig transport.

  Der er også disse betingelser:

  • Du skal modtage social pension (førtids- eller folkepension).
  • Du må ikke kunne anvende offentlige transportmidler af helbredsmæssige årsager. Sydtrafiks ordning om flextur er også offentlig transportmiddel.
  • I husstanden må der IKKE være bil, som kan benyttes.

   

 • Hvad kan jeg blive kørt til?

  Det er kun muligt at søge om kørsel til og fra den alment praktiserende læge og nærmeste speciallæge.

  Du kan ikke få kørsel til behandling hos f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor, fodterapi og optiker.

  Skal du køres til sygehuset, skal du kontakte Region Syddanmark.

Hvordan får jeg dækket mine udgifter for kørsel (befordringsgodtgørelse)?

 • Hvad kræver det, før jeg få befordringsgodtgørelse?

  Hvis du modtager folkepension eller førtidspension gælder dette:

  • Udgifterne skal overstige 42 kr. til og fra lægens/speciallægens konsultationssted.

   

  Hvis du ikke modtager en social pension:

  • Afstanden mellem din bopæl/dit faste opholdssted og lægens/speciallægens konsultationssted skal overstige 50 km.
  • Udgifter skal samlet overstige 100 kr. til og fra lægens/speciallægens konsultationssted.
 • Hvad kan jeg søge om godtgørelse til?

  Du kan få dækket dine udgifter til kørsel til og fra den alment praktiserende læge og nærmeste speciallæge.

  Du kan ikke få dækket udgifter til kørsel til behandling hos f.eks. fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor, fodterapi og optiker.

  Skal du køres til sygehuset, skal du kontakte Region Syddanmark.

 • Betyder det noget, hvilken læge jeg vælger?

  Du skal som udgangspunkt bruge den ledige speciallæge, der har konsultation tættest på hvor du bor.

  Hvis du vælger en anden speciallæge, der ligger længere væk, kan du kun få dækket din udgift svarende til transport til den den nærmeste, ledige speciallæge.

 • Hvor stort beløb kan jeg få dækket?

  Du kan få et beløb, der svarer til udgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

  Du kan kun få dækket udgifter til praktiserende læger og speciallæger uden for sygehuset gennem den kommune, du bor i.

  Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige de udgifter, du faktisk har haft til befordring.

 • Hvad siger reglerne?

Sidst opdateret: