Hvis du er dårlig gående eller pga. dit fysiske eller psykiske handicap ikke selv kan sørge for kørsel til dagcenter eller træning, har du mulighed for at søge om hjælp.

Spørgsmål og svar om kørsel til træning og visiteret dagcenter

 • Hvem kan søge om kørsel?

  Det kan du, hvis du har fået bevilget træning eller et dagcentertilbud og har behov for hjælp til transport. Det kræver, at du er ude af stand til at gå eller selv sørge for transport.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt det center, hvor du træner, hvis du ønsker at søge om hjælp til kørsel.

 • Hvad koster kørsel?

  Der er en egenbetaling på kørsel til træning. Taksten er 455 kr. pr. måned.

  Du bliver opkrævet månedsvis bagud. Bemærk, at det er underordnet, hvornår du bliver kørt, f.eks. vil en kørsel den 31. januar udløse en opkrævning for januar måned, selvom det er den eneste kørsel i januar. Opkrævningen er også uafhængig af, hvornår dit træningsforløb starter og stopper.

  Vi regulerer taksten en gang om året.

Sidst opdateret:
Søg om kørsel til din træning eller dagscenter.