Du kan søge om madservice, hvis du ikke kan lave varm mad. Du kan enten få bragt nedkølet mad ud eller få et fritvalgsbevis, så du kan købe et hovedmåltid, hvor du har lyst.

 • Hvem kan få madservice?

  Hvis du ikke selv kan lave mad pga. varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du få madservice.

  En visitator vurderer, om du kan få madservice. Dit behov bliver løbende vurderet. 

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt Myndighedsafdelingen. Det er en visitator, der beslutter, om du kan få madservice.

 • Hvem leverer kølemad og hvornår?

  • Det er Det Danske Madhus, som laver kølemad.

   Læs om Det Danske Madhus

  • Det Danske Madhus bringer den nedkølede mad ud i kølebil en gang om ugen.

  • Maden er afkølet, når du får den. Du skal opbevare maden i køleskab.

  • Maden opvarmes bedst i mikrobølge ovn. Hvis du ikke har en mikrobølgeovn, kan du låne en af kommunen

  • Du kan vælge mellem almindelig mad eller økologisk mad
 • Hvordan bestiller jeg? Og kan jeg ændre min bestilling?

  • Du får en menuplan, som gælder for 2 uger ad gangen.

  • Chaufføren, der kommer med maden, har en bestillingsseddel med og skal have den med retur ved næste levering.

   Du kan også bestille på Det Danske Madhus' hjemmeside.

  • Hvis du vil afbestille eller ændre din bestilling, skal du gøre det dagen før leveringen inden kl. 12.
 • Hvordan betaler jeg?

  • Hvis du giver os fuldmagt, trækker vi betalingen for madservice i din pension. Det sker månedsvis bagud. Du kan også vælge at få et girokort.

  • Du skal ikke betale for den mad, du afbestiller. Vi trækker beløbet fra på din regning, men vi kan først gøre det måneden efter.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver indlagt?

  Hvis du kommer på sygehuset, skal du ved indlæggelse og udskrivelse bede sygehuset om at give besked til Det Danske Madhus eller den leverandør, du selv har valgt.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål?

  Har du spørgsmål til maden, leveringen mv., så ring til leverandøren,
  Det Danske Madhus, tlf. 70 70 26 46.

  Hvis du får hjemmehjælp, kan de medarbejdere, der kommer hos dig, også give dig råd og vejledning.

 • Hvad er et fritvalgsbevis?

  Hvis du ønsker en anden leverandør end Det Danske Madhus, som kommunen har indgået kontrakt med, kan du vælge et Fritvalgsbevis.

  Med et Fritvalgsbevis skal du selv henvende dig til en mad leverandør og lave en aftale om køb af en daglig hovedret.

  Fritvalgsbevisets værdi

  Din egenbetaling pr hovedret er 54,00 kr. som Vejle Kommune vil opkræve via faktura eller modregne i din offentlige forsørgelsesydelse, alt efter hvad du vælger.

  Vejle Kommune sender hver måned en regning til dig på det beløb, du selv skal betale.

  Vejle Kommune betaler i 2022 max. følgende pris til leveran­døren:

  Hovedret: 72 kr. inkl. moms.

  1 Udbringning pr. uge: 52,50 kr. inkl. moms.

  Er leverandørens pris lavere end den maksimale pris, er det leverandørens pris Vejle Kommune betaler. Er prisen hos leverandøren højere end Fritvalgsbevisets værdi, betaler Vejle Kommune op til det maksimale beløb og du betaler selv det resterende beløb.

  Henter du selv maden, eller spiser du hos leverandøren, betales der kun for hovedretten, ikke for udbringningen.

  Krav til den madleverandør du ønsker

  • Leverandøren skal være momsregistreret.

  Krav til dig

  • Du eller din pårørende skal selv lave en aftale med en kro, restaurant eller en anden madleverandør, som ønsker at levere mad til dig, og som er indforstået med ovenstående krav.
  • Du eller din pårørende skal selv administrere din madservice, heriblandt bestilling og afbestilling til leverandøren, eksempelvis ved indlæggelse.
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker et fritvalgsbevis?

  Hvis du ønsker at søge om et Fritvalgsbevis, skal du kontakte Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune på tlf. 76818082 mellem 8.30 – 11.00 på hverdage, eller kontakt via mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

  En visitator fra Myndighedsafdelingen drøfter din situation med dig, for at sikre at du er i stand til at administrere ord­ningen eller har andre, der kan hjælpe dig med at admini­strere ordningen/fritvalgsbeviset.

  Får du tildelt et Fritvalgsbevis, skal du have din madleverandør til at udfylde fritvalgsbeviset. Du skal også aftale en dato for opstart af madservice med din leverandør. Når Fritvalgsbeviset er udfyldt, skal din leverandør returnere det til Vejle Kommune og give dig en kopi. Fritvalgsbeviset er ikke gyldigt, før det er returneret til Vejle Kommune.

   Informationsmateriale til madleverandører

  Du kan henvise den kro, restaurant eller lignende du ønsker som leverandør, til Vejle Kommunes hjemmeside, hvor de kan finde informationsmateriale til madleverandører

 • Jeg er madleverandør til fritvalgsordningen - hvilke krav er der til mig?

  Som madproducerende virksomhed, har du mulighed for at blive leverandør af madservice efter ordningen om Fritvalgsbevis. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som af Vejle Kommune er visiteret til at modtage madservice. Leverandører efter ordningen om Fritvalgsbeviser skal ikke godkendes på forhånd, men Vejle Kommune vil løbende føre tilsyn.

  Udbringning og dækningsområde

  Din virksomhed kan vælge at tilbyde en ordning med udbringning eller en ordning uden udbringning. Vælger din virksomhed en ordning med udbringning, kan virksomheden selv bestemme i hvilke områder af kommunen, man vil bringe maden ud.

   Krav virksomheden skal opfylde

  Din virksomhed skal være momsregistreret.
  Det levereret måltid skal leve op til Vejle Kommunes kvalitetstandard for madservice, heriblandt leve op til standarderne for normalkost. Du kan finde kvalitetsstandarden på Vejle Kommunes hjemmeside.
  Din virksomhed skal sende regninger til Vejle Kommune. Regninger sendes elektronisk månedsvis bagud og skal indeholde oplysninger om, hvilke borgere regningen vedrører, og hvor mange hovedretter borgeren har modtaget.
  Din virksomhed har meddelelsespligt, det betyder at virksomheden har pligt til at meddele Vejle Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

  Fritvalgsbevisets værdi for 2022

  For en hovedret betaler Vejle Kommune 72 kr. og 52,50 kr. pr. levering 1 gang om ugen. Priserne er inkl. moms og gældende for 2022.

  Tildeling af Fritvalgsbevis

  Når borgeren er bevilliget madservice og har valgt Fritvalgsbevis træffer borger aftale med en leverandør. Kommunen kan i særlige tilfælde fratage modtageren retten til et Fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis modtageren ikke kan administrere ordningen, heriblandt at bestille og afbestille måltider. Fritvalgsbeviset er først gyldigt når leverandøren har udfyldt skema med borgeren og returneret til Vejle Kommune.

  Faktura                                                                                                 Faktura fremsendes til EAN-nummer: 5798006362950. Reference på faktura: Fritvalgsbevis. Fakturaen skal være modtaget indenfor 8 hverdage i den næstkommende måned.

  Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du ringe til Vejle Kommune på tlf. 76 81 80 82 mellem 8:30 og 10:00.

  Eller kontakt via mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk.

Madservice

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet
 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt Myndighedsafdelingen - hjemmehjælp

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 82

Telefontid

 • Mandag-tirsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-tirsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: