Søg om mad­ser­vi­ce

Du kan søge om madservice, hvis du ikke kan lave varm mad. Du kan enten få bragt nedkølet mad ud eller få et fritvalgsbevis, så du kan købe et hovedmåltid, hvor du har lyst.

 • Hvem kan få madservice?

  Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få madservice. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan lave mad pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  En visitator foretager en konkret vurdering af din samlede situation.

  Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, så den tilpasses efter dine behov.

 • Hvordan søger jeg?

  Kontakt Myndighedsafdelingen. Det er en visitator, som vurderer, om du er berettiget til madservice.

 • Hvem leverer kølemad og hvornår?
  • Det er Det Danske Madhus, som laver kølemad.

   Læs om Det Danske Madhus

  • Det Danske Madhus bringer den nedkølede mad ud i kølebil en gang om ugen.

  • Maden er afkølet, når du får den. Du skal opbevare maden i køleskab.

  • Maden opvarmes bedst i mikrobølge ovn. Hvis du ikke har en mikrobølgeovn, kan du låne en af kommunen.
 • Hvordan bestiller jeg? Og kan jeg ændre min bestilling?
  • Du får en menuplan, som gælder for 2 uger ad gangen.

  • Chaufføren, som kommer med maden, har en bestillingsseddel med og skal have den med retur ved næste levering.

   Du kan også bestille på Det Danske Madhus' hjemmeside.

  • Hvis du vil afbestille eller ændre din bestilling, skal du gøre det dagen før leveringen inden kl. 12.
 • Hvordan betaler jeg?
  • Hvis du giver os fuldmagt, trækker vi betalingen for madservice i din pension. Det sker månedsvis bagud. Du kan også vælge at få et girokort.

  • Du skal ikke betale for den mad, du afbestiller. Vi trækker beløbet fra på din regning, men vi kan først gøre det måneden efter.
 • Hvad er et fritvalgsbevis?

  Et fritvalgsbevis betyder, at du kan købe 7 hovedmåltider om ugen og få bragt din mad ud 1 gang om ugen.  Du vælger selv din leverandør. Leverandøren skal dog have et CVR.nr.  

  Læs folder om fritvalgsbevis.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål?

  Har du spørgsmål til maden, leveringen mv., så ring til leverandøren,
  Det Danske Madhus, tlf. 70 70 26 46.

  Hvis du får hjemmehjælp, kan de medarbejdere, der kommer hos dig, også give dig råd og vejledning.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver indlagt?

  Hvis du kommer på sygehus, skal du ved indlæggelse og udskrivelse bede sygehuset om at give besked til Det Danske Madhus eller den leverandør, du selv har valgt.

 • Madservice

  Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt Myndighedsafdelingen - hjemmehjælp

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 82
 • Telefontid
 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

E-mail: sundhedsfagligtteamk@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Sidst opdateret: 13. august 2018