Hvis du har et fysisk handicap eller på anden måde er fysisk svækket, kan du søge om at få bragt din post til døren.

Du søger ved at sende et ansøgningsskema eller ved at kontakte Myndighedsafdelingen, som behandler din ansøgning.

Udfyld ansøgningsskema.

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet indsendes det automatisk til Myndighedsafdelingen.

Post til døren

Skrevet af Trafikstyrelsen
 • Hvem kan få bragt post til døren?

  Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

  Du skal søge hos kommunen.

  Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

  Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafikstyrelsens hjemmeside, eller du kan få flere oplysninger hos kommunen eller på posthuset.

 • Hvis du ikke får hjælp fra kommunen endnu

  Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren på anden måde.

  Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

  Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

 • Hvis du vil klage

  Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

  Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

  Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Kontakt Myndighedsafdelingen - hjemmehjælp

Vestre Engvej 51B, 4. sal, Sundhedshuset, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 80 82

Telefontid

 • Mandag-tirsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

Fremmøde

 • Mandag-tirsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

Sidst opdateret: