Har du brug for kompressionsprodukter (kompressionsstrømper/ støttestrømper, kompressionsærme og / eller handske, kompressionsbh/ -vest) så kontakt vores sygeplejerske for opmåling til produktet.

Hvornår kan jeg få hjælp til kompressionsprodukter til arme og ben?

Det kan du, hvis du har været ved lægen og fået konstateret en varig og svær kredsløbslidelse som f.eks.:

 • Årekunder, som ikke svinder efter behandling
 • Varige følger efter blodpropper i ben eller arme
 • Varige hævelser pga. følger efter strålebehandling
 • Kronisk ødem (væske) i benene
 • Kronisk ødem (væske) i arm / hånd / bryst området

Eller hvis din læge har anbefalet dig at bruge kompressionsprodukter. 

Opfylder du disse krav, kan du som udgangspunkt være berettiget. 

 

Frit valg af leverandør

Du kan frit vælge din leverandør - Vejle Kommune eller en anden leverandør.

Sygeplejersken laver en vurdering og en opmåling for, at kunne fastsætte dit dit tilskud til køb af kompressionsproduktet. Du modtager en bevilling, som du kan tage med til den leverandør, du ønsker. 

Priseksempel (bemærk, at priserne beregnes ud fra en konkret vurdering af dit behov):

Kommunen som leverandør:
Dit tilskud pr. stk. 450 kr.
Din egenbetaling 0 kr. 

Anden leverandør end kommunen:

Dit tilskud pr. stk. 450 kr.
Leverandørens pris 600 kr.
Din egenbetaling bliver 150 kr., som du afregner direkte med leverandøren. 

Dertil ydes der et fast tilskud til selve opmålingen hos leverandøren. Din bevilling vil indeholde oplysninger om størrelsen af tilskuddet til opmåling.

 

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Skrevet af Social-, Bolig- og  Ældreministeriet
 • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

  Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

  • ortopædisk fodtøj
  • kompressionsstrømper
  • proteser, fx arm-, ben-, bryst- og øjenproteser
  • støttekorsetter og bandager
  • parykker
  • stomihjælpemidler, bleer og katetre
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

  For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

 • Fritvalgsordning

  ​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

  Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

  Eksempel:

  Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen
  • hos lægen
  • på hospitalets forskellige afdelinger.

  Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Sidst opdateret: