Hvis du lever med svær KOL, kan TeleKOL være et godt supplement til dit nuværende behandlingsforløb.

TeleKol er et digitalt tilbud om telemedicin, som kan give dig mere overskud og tryghed i hverdagen – også når du er på ferie eller på besøg hos børn og børnebørn.

Hvad er TeleKOL?

TeleKOL er en mere fleksibel måde at holde øje med udviklingen af din KOL.

Med TeleKOL får du din egen tablet og måleudstyr, som du bliver grundigt oplært i at bruge. Måleudstyret hjælper dig med at mål din vægt, din iltmætning i blodet og din puls. Du skal selv lave dine målinger og sende dem til en sygeplejerske, som følger udviklingen i dit sygdomsforløb og giver dig gode råd og vejledning i forbindelse med din sygdom via telefon, beskeder eller videomøder. TeleKOL er er supplement, som ikke vil påvirke din nuværende behandling ved egen læge eller på ambulatoriet.

Hvordan får jeg TeleKOL?

  • Din egen læge kan henvise dig til tilbuddet
  • Hvis du går til kontrol på sygehuset, kan sygehuset henvise dig til tilbuddet
  • Spørg også gerne selv ind til tilbuddet hos din læge eller på sygehuset
  • Du skal have Mit ID for at kunne deltage i tilbuddet

Hvordan kommer jeg i gang med TeleKOL?

  • En sygeplejerske oplærer dig i brug af tablet og måleudstyr
  • De første 14 dage skal du lave målinger (vægt, iltmætning, puls) dagligt
  • Efterfølgende vil du skulle lave målinger et par gange om ugen efter aftale med sygeplejersken
  • Du vil også skulle svare på spørgsmål om dine symptomer
Sidst opdateret: